Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2014

Οι προτεραιότητες της Νέας δημοτικής αρχής στο Δήμο Αλμωπίας

Οι εκλογές ολοκληρώθηκαν, οι πολίτες αποφάσισαν να δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης σε μια νέα δημοτική αρχή υπό τον Δημήτρη Μπίνο και η σκόνη από τα πανηγύρια έχει καθίσει. Πλέον υπάρχει σκέψη και περισυλλογή για τα πρώτα βήματα της νέας δημοτικής αρχής μιας και τα προβλήματα στην Αλμωπία περισσεύουν.
Στις πρώτες κινήσεις λοιπόν ο κος Μπίνος έχει τη σκέψη και τη λόγικη να υπάρξει μια οικουμενική διοίκηση καθώς σχεδόν όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι θα περάσουν από όλες τις θέσεις. Έτσι λοιπόν θα γίνονται αλλαγές στους αντιδημάρχους και τους προέδρους των δημοτικών επιχειρήσεων και πριν την συμπλήρωση των 2,5 ετών ώστε να περάσουν ποιο πολλοί από τις θέσεις διοίκησης.

Στην αρχή οι πρώτοι
Ο κος Μπίνος σκέφτεται στην αρχή να αξιοποιήσει δημοτικούς συμβούλους που συνδυάζουν την σταυροδοσία και την εμπειρία στην αρχή καθώς θα υπάρξει ισχυρή αντιπολίτευση μιας και απέναντι τους υπάρχουν τρεις επικεφαλής συνδυασμών όπου θα κάνουν σκληρή αντιπολίτευση. Επιπροσθέτως κλειδί αποτελεί η θέση του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου καθώς χρειάζεται εμπειρία και δυναμισμό στην διαχείριση της κατάστασης. Παρακάτω ακολουθούν οι άμεσες προτεραιότητες της δημοτικής αρχής:


Καθημερινότητα / Ποιότητα ζωής / περιβάλλον
·                     Αξιοποίηση πηγών ύδρευσης
·                     Αντικατάσταση σωληνωτού ύδρευσης
·                     Επέκταση αποχετευτικού δικτύου σε οικισμούς του δήμου.
·                     Περιβαλλοντική ανάπλαση γειτονιών.
·                     Πρόγραμμα επέκτασης πρασίνου.
·                     Διαμόρφωση, αναβάθμιση, αξιοποίηση παραποτάμιας περιοχής Αριδαίας.
·                     Προστασία διαχείριση και ανάδειξη των παραποτάμιων βιοτόπων.
·                     Αισθητικές παρεμβάσεις με τη δενδροφύτευση λοφίσκων και ελεύθερων χώρων.
·                     Αναπλάσεις πλατειών και οδών δημοτικών διαμερισμάτων και Αριδαίας.
·                     Δημιουργία χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων.
·                     Δημιουργία και συντήρηση παιδικών χαρών στις γειτονιές.
·                     Εκσυγχρονισμός συστήματος αποκομιδής απορριμμάτων ( αγορά απορριμματοφόρων νέας γενιάς – τακτική πλύση και απολύμανση κάδων -  αύξηση δρομολογίων απορριμματοφόρων – πυκνότερη τοποθέτηση κάδων και δοχείων απορριμμάτων σε ολόκληρο το δήμο).
·                     Εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος ανακύκλωσης.
·                     Βιολογικός καθαρισμός.
·                     2ο κύτταρο ΧΥΤΑ

Διαφάνεια / Οργάνωση δημοτικών υπηρεσιών
·                     Δημοκρατική και ουσιαστική λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου.
·                     Τοπικά Συμβούλια ενεργά με πόρους και αρμοδιότητες.
·                     Δημιουργία ενός πανίσχυρου γραφείου προγραμματισμού για την προσέλκυση Ευρωπαϊκών κονδυλίων.
·                     Διακριτές και ουσιαστικές αρμοδιότητες στους Αντιδημάρχους και τους Προέδρους των Δημοτικών Επιχειρήσεων.
·                     Αναδιοργάνωση των Δημοτικών Επιχειρήσεων για την καλύτερη, ουσιαστικότερη και διαφανή λειτουργία τους.
·                     Νέα οργανωτική δομή των δημοτικών υπηρεσιών  για τη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων και την παροχή σύγχρονων υπηρεσιών στον πολίτη.
·                     Αξιοποίηση του τοπικού επιστημονικού δυναμικού.
·                     Συνεργασία με όλους του τοπικούς φορείς και τις κοινωνικές ομάδες για την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου.
·                     Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την άμεση εξυπηρέτηση του πολίτη.
·                     Ενεργοποίηση, στήριξη και αξιοποίηση του τοπικού οικονομικού δυναμικού για την ανάπτυξη της περιοχής.
·                     Συμμετοχή των πολιτών σε εθελοντικές δημοτικές δράσεις.
·                     Άμεση και διαρκής ενημέρωση των πολιτών για τα δημοτικά θέματα από τα ΜΜΕ και το διαδίκτυο.
·                     Αξιοποίηση των υπαρχόντων δημοτικών υποδομών στους οικισμούς για τη στέγαση φορέων και συλλόγων.

Τουρισμός
·                     Βελτίωση των υποδομών υδροθεραπείας στα Λουτρά.
·                     Δημιουργία Γραφείου τουρισμού με σκοπό την προβολή, την υλοποίηση της τουριστικής πολιτικής και την ενημέρωση των πολιτών για τα υφιστάμενα προγράμματα τουριστικών υποδομών.
·                     Ανάδειξη και αξιοποίηση περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους των δημοτικών διαμερισμάτων και των περιοχών της ζώνης Natura για την ανάδειξη του φυσιολατρικού τουρισμού.
·                     Πρόγραμμα τουριστικής προβολής της περιοχής.
·                     Ανάδειξη παραδοσιακών οικισμών Αετοχωρίου και Άνω Γαρεφίου.
·                     Συνεργασία με τη Βυζαντινή εφορία αρχαιοτήτων για τη συντήρηση ιστορικών μνημείων (ναών)
·                     Ανάπτυξη θρησκευτικού τουρισμού (Αρχάγγελο, Αετοχώρι, Πρόμαχοι, Ξιφιανή).
·                     Ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

Παιδεία / Αθλητισμός / Πολιτισμός
·                     Ολοκλήρωση και λειτουργία του κολυμβητηρίου.
·                     Βελτίωση των αθλητικών υποδομών των δημοτικών διαμερισμάτων.
·                     Ανάπτυξη προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού.
·                     Συνεργασία και ενίσχυση των τοπικών αθλητικών φορέων.
·                     Βελτίωση των σχολικών - αθλητικών υποδομών.
·                     Στήριξη του ολοήμερου σχολείου.
·                     Ενισχύουμε και εμπλουτίζουμε τα σχολικά εργαστήρια.
·                     Δημιουργία σχολικής αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο συγκρότημα των Λυκείων.
·                     Δημιουργία αθλητικού κέντρου πλησίον των σχολικών συγκροτημάτων.
·                     Συνεργασία και στήριξη στο έργο των πολιτιστικών συλλόγων και των θεατρικών ομάδων.
·                     Διεκδίκηση λειτουργίας μουσικού γυμνασίου με σκοπό τη διατήρηση της τοπικής μουσικής παράδοσης.

Αγροτική ανάπτυξη | Κτηνοτροφία
·                     Κατασκευή δικτύων άρδευσης.
·                     Συντήρηση των υφισταμένων δικτύων άρδευσης.
·                     Διάνοιξη και διαρκής συντήρηση της αγροτικής οδοποιίας.
·                     Συνεχής ενημέρωση στα νέα ευρωπαϊκά προγράμματα.
·                     Στήριξη πρωτοβουλιών τυποποίησης τοπικών αγροτικών προϊόντων.
·                     Σύνδεση μεταξύ γεωργίας - τουρισμού - μεταποιητικών δραστηριοτήτων  και υπηρεσιών.
·                     Kατασκευή των απαραίτητων υποδομών για την κτηνοτροφία.
·                     Παρεμβάσεις για τη βελτίωση των βοσκοτόπων.
·                     Αξιοποίηση γεωθερμικού πεδίου Σωσάνδρας.

Οδικό δίκτυο
·                     Βελτίωση γεωμετρικών στοιχείων οδικού άξονα Αριδαίας – Τσάκων – Πολυκάρπης – Μεγαπλατάνου – Όρμας.
·                     Βελτίωση γεωμετρικών στοιχείων οδικού άξονα Αριδαίας – Σωσάνδρας – Προμάχων.
·                     Βελτίωση γεωμετρικών στοιχείων οδικού άξονα Αριδαίας – Εξαπλατάνου.
·                     Βελτίωση της οδού Περίκλειας – Λαγκαδιάς.
·                     Συντήρηση οδικού δικτύου.
·                     Βελτίωση της οδού Σαρακηνών - Κορυφής

Κοινωνική πολιτική
·                     Προγράμματα σίτισης απόρων.
·                     Λειτουργία κοινωνικού ιατρείου.
·                     Υποκίνηση και αξιοποίηση της καλλιτεχνικής και δημιουργικής απασχόλησης των ατόμων της τρίτης ηλικίας.

·                     Φορολογική ελάφρυνση ευπαθών ομάδων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου