Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2016

Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων, οικισμού Αριδαίας, Δήμου Αλμωπίας

Η προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου υπάρχει με αριθμό πρωτοκόλλου 6.187,
13-03-2013.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από  το ταμείο συνοχής- εθνικοί πόροι Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης), και ιδίους πόρους.
Ο πρόεδρος της  Δ.Ε.Υ.Α.  κ. Χρήστος Γεωργίου - ο οποίος μαζί με το δήμο Αλμωπίας είναι κύριοι του έργου-
μας ενημέρωσε σχετικά με το αποχετευτικό. 
Έχει ξεκινήσει το μεγαλύτερο έργο στην Αλμωπία. Υπάρχει μελέτη για την κατασκευή του και προέκυψε
μετά από προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεσή του. Ο προ'ύπολογισμός είναι 9.680.000 ευρώ
Η διαδικασία είχε αρχίσει πριν από αρκετά έτη, αλλά υλοποιείται τώρα και προχωράει.  Από την ένταξη μέχρι 
την υλοποίηση υπήρχε γραφειοκρατία  όσον αφορά τις αδειοδοτήσεις για τις δημοπρατήσεις. Τα έτη 2014-2020
ισχύει  ο νέος Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α., ένας αναπτυξιακός νόμος πρόγραμμα. 
Πραγματικά υπάρχει πρόβλημα στο αποχετευτικό,  επειδή το δίκτυο δέχεται  τα όμβρια ύδατα μαζί με 
τα λύματα. Για να γίνει ο καθαρισμός  των ακαθάρτων,  ώστε να μη ρυπαίνουν, πρέπει πρώτα να ξεχωρίσουν 
από τα όμβρια. Αυτή τη στιγμή γίνεται ένα δίκτυο ακαθάρτων και τα λύματα θα οδηγούνται μέσω του δικτύου
στο βιολογικό καθαρισμό για την επεξεργασία. Το έργο ,βέβαια, για να πούμε ότι είναι αποτελεσματικό θα  
 πρέπει να συνδεθεί με το βιολογικό καθαρισμό, σήμερα υπάρχει προμελέτη και γι αυτό το θέμα. Τα λύματα τώρα πέφτουν στο ποτάμι της Αριδαίας, πράγμα  οδυνηρό,  για την υγεία των δημοτών και το περιβάλλον. Το παλαιό δίκτυο θα μείνει για τα νερά της βροχής που θα οδηγούνται στο ποτάμι.
Δουλεύουν τρία συνεργεία και  η  επιλογή τους έγινε βάσει της νομοθεσίας. Ο κορμός του προσωπικού είναι από την περιοχή μας, έτσι λύνεται, κατά κάποιο τρόπο, και το πρόβλημα της ανεργίας.  Αυτό προέκυψε έπειτα από συνεννόηση με τον εργολάβο.
Οι κύριοι επιβλέποντες του έργου ανήκουν στην τεχνική υπηρεσία του δήμου και η επιτήρηση είναι σε καθημερινή 
βάση. Είναι το πρώτο μεγάλο έργο που γίνεται και οι ελεγκτές είναι σφιγμένοι με την επιμέλεια ούτως ώστε να αποφευχθούν κακοτεχνίες.
Η εταιρεία από τη μεριά της τηρεί τις προδιαγραφές για τα υλικά και την εγκατάσταση.  Δε θα γίνει εξόφληση
αν δεν  παραδοθεί το έργο  άρτιο!
Οι πληρωμές γίνονται σταδιακά, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ώστε να εξυπηρετούνται και  οι εργαζόμενοι.
Είμαστε συνηθισμένοι να ακούμε για κακοτεχνίες σε δημόσια έργα, ακόμη και υπερκοστολογήσεις,  κάτι τέτοιο 
 είναι αδιανόητο  και η εξόφληση θα πραγματοποιηθεί αφού αποδειχθεί η αρτιότητά του στην πράξη.

Το αποχετευτικό σχετίζεται με την υγιεινή στην καθημερινότητα των πολιτών. Βελτιώνει την ποιότητα ζωής, σέβεται το περιβάλλον.Χαρακτηρίζει μια πόλη σύγχρονη και αυτό μας αξίζει!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου