Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2016

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΔΚΜ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ».
 Αποτέλεσμα εικόνας για Λάζαρος Κυρίζογλου
Σε επιστολή του, ο Πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ κύριος Λάζαρος Κυρίζογλου Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης,  προς τους Υπουργούς κύριο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗ Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης και κύριο ΓΙΩΡΓΟ ΣΤΑΘΑΚΗ Υπουργό Οικονομίας Ανάπτυξης & Τουρισμού, σχετικά με το Σχέδιο Νόμου «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις». Επισημαίνει ότι, το αναρτηθέν προς δημόσια διαβούλευση Σχέδιο Νόμου «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» κομίζει ρυθμίσεις, με τις οποίες, για μια ακόμη φορά, αφαιρούνται, και μάλιστα εντελώς αιφνιδιαστικά και παντελώς αναιτιολόγητα, σημαντικές αρμοδιότητες από τους Δήμους.
Αρμοδιότητες όπως η αδειοδότηση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας θεάτρων, κινηματογράφων και άλλων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, η άδεια μουσικής και χρήσης μουσικών οργάνων, που υποστασιοποιούν θεσμικά την έννοια του ΟΤΑ, έχουν ενσωματωθεί και αφομοιωθεί ιστορικά στον πυρήνα των αυτοδιοικητικών λειτουργιών, και, παρά τις όποιες επί μέρους σποραδικές ατέλειες στην άσκησή τους οι οποίες εν πολλοίς οφείλονται σε κρατικές ανακολουθίες και παλινωδίες, συνιστούν για τους Δήμους ένα εκτεταμένο πεδίο «διοίκησης των τοπικών υποθέσεων» (άρθρο 102 § 1 εδ. α΄ του Συντάγματος).
Αρμοδιότητες, την τύχη των οποίων είναι τουλάχιστον άκομψο να την πληροφορείται με αυτό τον τρόπο η αυτοδιοικητική οικογένεια. 
Η αφαίρεσή τους από την Αυτοδιοίκηση και η «απονομή» τους σε κρατικά όργανα και υπηρεσίες εκτός από θεσμικό ατόπημα (: αντιστροφή τη αποκεντρωτικής ροής και αναβίωση κεντρομόλων τάσεων) συνιστά ένα ακόμη δεινό πλήγμα στα ήδη ανηλεώς περικοπέντα δημοτικά έσοδα συνεχίζει, δε, με «θαυμαστή» όσο και ανεξήγητη συνέπεια, την πρακτική των αιφνιδιαστικών επεμβάσεων (π.χ. φόρος ζύθου, διαχείριση βοσκοτόπων, κ.α.π.), μέσω των οποίων σταδιακά αποψιλώνονται καίριες αρμοδιότητες της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης.
Αντί αυτής της πρακτικής, θα έπρεπε να υιοθετηθεί και για το παρόν Σχέδιο Νόμου, η διαδικασία που τηρείται από το ΥΠΕΣΔΑ στην περίπτωση του υπό κατάρτιση Σχεδίου Νόμου «Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ, Ρύθμιση θεμάτων ΟΤΑ και άλλες διατάξεις» το οποίο ως Προσχέδιο τέθηκε εγκαίρως και με διάθεση επαρκούς χρόνου υπόψη όλων των αυτοδιοικητικών φορέων ώστε, μετά την έκφραση των παρατηρήσεων και απόψεών τους, να προσλάβει την μορφή με την οποία θα αναρτηθεί προς δημόσια διαβούλευση.
Γι αυτό και ζητούμε:
(α) τον αναπροσανατολισμό του Σχεδίου:  όχι προς την απρόσφορη και προοπτικά αδιέξοδη κατεύθυνση της αφαίρεσης δημοτικών αρμοδιοτήτων, αλλά, μέσα από ένα ανοιχτό, ευρύ και ειλικρινή διάλογο με την Αυτοδιοίκηση, προς την κατεύθυνση της ριζικής διόρθωσης και της γενναίας αντιμετώπισης ατελειών και παθογενειών, που εμφιλοχωρούν στο πλέγμα αυτών των αρμοδιοτήτων, οι οποίες πρέπει να παραμείνουν εκεί που (θεσμικά, ιστορικά, κοινωνικά) ανήκουν:  στους οικείους Δήμους.
(β) την, εκ μέρους της Κεντρικής Διοίκησης, οριστική εγκατάλειψη πρακτικών και νοοτροπιών που προσβάλλουν και υποτιμούν τον θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.-
ΑΠΟΔΟΣΗ (Α) ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΔΟΣΗΣ 214 ΕΚΑΤ. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΑ, & (Β) ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΑΠ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016
Σε επιστολή του, ο Πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ κύριος Λάζαρος Κυρίζογλου Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης,  προς τον Υπουργό κύριο Πανγιώτη Κουρουμπλη σχετικά με την Απόδοση (α) τελευταίας δόσης 214 εκατ. παρακρατηθέντων εσόδων ΤΑ, & (β) κατανομής ΚΑΠ Αυγούστου 2016.. Επισημαίνει ότι, η ομαλή εκτέλεση των δημοτικών προϋπολογισμών αποτελεί, όπως εύστοχα επισημαίνουν αλλεπάλληλες εγκύκλιοι και διαρκείς υπενθυμίσεις του Υπουργείου σας, καθοριστικό παράγοντα για την οικονομική και την ευρύτερη διοικητική και οργανωτική υγεία όχι μόνον του οικείου Δήμου, αλλά σύνολης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επηρεάζοντας, ταυτόχρονα και τις επιδόσεις και την φυσιογνωμία της εθνικής οικονομίας.
Θεμελιώδης και αναντικατάστατη προϋπόθεση για την ομαλή εκτέλεση των ως άνω προϋπολογισμών και για την αποτροπή του (πάντοτε ορατού στα χρόνια της κρίσης) κινδύνου του εκτροχιασμού τους, είναι η έγκαιρη πραγματοποίηση των νομίμως προβλεφθέντων και αρμοδίων εγκριθέντων δημοτικών εσόδων, τα οποία όμως, για το τρέχον έτος 2016, παρουσιάζουν μια σημαντική υστέρηση:  η απόδοση των 214 εκατ. €, που συνιστούν την τελευταία ετήσια δόση της «πρώτης γενιάς» των μέχρι 31-12-2008 παρακρατηθέντων εσόδων των Δήμων, καθυστερεί, ενώ ήδη έχουν παρέλθει σχεδόν τα 2/3 του έτους.
Αυτή η πολύμηνη καθυστέρηση προξενεί αλυσιδωτά προβλήματα στους ΟΤΑ, δυσχεραίνει αφάνταστα την εκτέλεση των προϋπολογισμών τους, μετατοπίζει ασφυκτικές και ίσως αξεπέραστες πιέσεις στο τελευταίο τρίτο του έτους, προκαλεί συμφόρηση στις δημοτικές υπηρεσίες και δυσάρεστες έως εκρηκτικές καταστάσεις στις δοκιμαζόμενες τοπικές κοινωνίες.
Είναι απόλυτη ανάγκη αυτή η πολύτιμη τελευταία ετήσια δόση να αποδοθεί τώρα στους δικαιούχους Δήμους.
Παράλληλα, προβάλλει αδήριτη η ανάγκη και για την άμεση κατανομή των ΚΑΠ του τρέχοντος μηνός Αυγούστου 2016·  κατανομή που, σύμφωνα με τις οδηγίες κατάρτισης των δημοτικών προϋπολογισμών του 2017 (ΚΥΑ 23976/2016, ΦΕΚ Β΄ 2311/2016), αποτελεί και την βάση υπολογισμού των αντίστοιχων δημοτικών εσόδων του 2017.
Κάθε περαιτέρω καθυστέρηση στην απόδοση αυτής της κατανομής θα καταστήσει από εξαιρετικά δυσχερή έως και αδύνατη την τήρηση των ισχυουσών προθεσμιών κατάρτισης και ψήφισης των δημοτικών προϋπολογισμών του 2017, με ό,τι αρνητικό και δυσμενές αυτό συνεπάγεται.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου