Δευτέρα, 8 Αυγούστου 2016

Ιαματικά λουτρά για ηλικιωμένα άτομα και ΑμεΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                               
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                             
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ                                       
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ                        
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                                         
                                                                                         
                                                             ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας ανακοινώνεται ότι :
θα εφαρμόσει και φέτος πρόγραμμα «Κατασκηνώσεων – Λουτροθεραπείας», για ηλικιωμένα άτομα και ΑμεΑ», για την χρονική περίοδο από 08.08.16 έως 21.09.2016 και είναι οι παρακάτω:

Λουτρά Σιδηροκάστρου (Ν. Σερρών): από 08.08.2016 έως 15.08.2016    Άτομα: 10
Η επιβάρυνση είναι 8,00 € ημερησίως κατ’ άτομο.  


Λουτρά Λουτρακίου Αλμωπίας: από 12.08.2016 έως 19.08.2016             Άτομα: 25
                                               
Η επιβάρυνση είναι 8,00 € ημερησίως κατ’ άτομο. 


 Λουτρά Νέας Απολλωνίας: από  31.08.2016 έως 07.09.2016                   Άτομα: 20

                                         και  από  14.09.2016 έως 21.09.2016                   Άτομα: 25
Η επιβάρυνση είναι 8,00 € ημερησίως κατ’ άτομο.

Η μετακίνηση των κατασκηνωτών θα γίνει με δική τους ευθύνη .

Οι εγγραφές θα γίνονται στη Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινων. Μέριμνας της Π.Ε. Πέλλας στην
Έδεσσα (Διοικητήριο), Γραφείο – 8 – από τη  Δευτέρα  01.08.2016 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες .
Τηλέφωνο: 2381351243

Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
  1.    Αίτηση για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.
  2.   Φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας του προηγούμενου     
        οικονομικού έτους
 3.   Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
       4.   Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ασθενείας σε ισχύ.
       5.   Φωτοαντίγραφο απόφασης πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής για τα άτομα με  
             με αναπηρία 67% και άνω.
 6.   Βεβαίωση Θεράποντος ιατρού, (ασφαλιστικού φορέα ή ιδιώτη), στην οποία θα βεβαιώνεται      ότι η κατάσταση της υγείας του αιτούντος επιτρέπει τη συμμετοχή του σε πρόγραμμα λουτροθεραπείας.
7.   Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος ότι για το τρέχον έτος δεν έχει λάβει μέρος στο πρόγραμμα αυτό ή σε αντίστοιχο πρόγραμμα άλλου φορέα.


                                                                                         ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &

                                                                                    ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου