Κυριακή, 7 Αυγούστου 2016

Ο Γιάννης Σηφάκης κεντρικός εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ σε νομοσχέδιο

«Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης - Διατάξεις για το νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό των κλάδων προμήθειας και διανομής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις» που κατατέθηκε στη Βουλή
Το νομοσχέδιο περιέχει αλλαγή του τρόπου στήριξης των Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με συμμετοχή τους στην αγορά προς όφελος της ανάπτυξης τους για να επιτευχθούν οι στόχοι της χώρας ως το 2020 αλλά και η προστασία του τελικού καταναλωτή από υπέρογκες χρεώσεις μέσω του ΕΤΜΕΑΡ.
Ακόμη ρυθμίζει θέματα που απασχολούν τις ΑΠΕ λύνοντας ώριμα αιτήματα χρόνων.

Ρυθμίζει θέματα φυσικού αερίου και εισάγει ρυθμίσεις Υπουργείου Περιβάλλοντος, Εσωτερικών, Εργασίας, Πολιτισμού και άλλες διατάξεις. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου