Τρίτη, 16 Αυγούστου 2016

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ : ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΣΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑ
 
Ως γνωστό, ο Γιώργος Καρασμάνης είχε καταθέσει σχετική αναφορά στη Βουλή προς τον Υπουργό Παιδείας την επιστολή των μαθητών του ΣΔΕ ( Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ) Έδεσσας, με την οποία εκφράζονταν το αίτημα από μαθητές και πολίτες για λειτουργία Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) και στην Έδεσσα.

Ο Υπουργός Παιδείας έδωσε την παρακάτω απάντηση στον Βουλευτή, η οποία παρατίθεται αυτούσια :    

          «   Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό έγγραφο σας και σε αίτημα μαθητών του ΣΔΕ Έδεσσας, το οποίο κατέθεσε ως Αναφορά ο Βουλευτής κ. Καρασμάνης σχετικά με ίδρυση εσπερινού ΕΠΑΛ στην Έδεσσα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :
Οι σχολικές μεταβολές (ιδρύσεις, καταργήσεις, συγχωνεύσεις, μετατροπές) γίνονται με βάση τα οριζόμενα από τη σχετική νομοθεσία με γνώμονα τις τεκμηριωμένες προτάσεις των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τις εισηγήσεις των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης. Ζητούνται, επίσης,  οι γνωμοδοτήσεις των οικείων Δημοτικών Συμβουλίων, όπως ορίζει η παράγραφος 15 του άρθρου 59 του Ν. 3966/2011 (Α΄ 118). Σημειώνεται ότι οι γνωμοδοτήσεις αυτές δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα για την έκδοση των Υπουργικών Αποφάσεων.
Ειδικότερα, τα Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια ιδρύονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 4, του άρθρου 5 του Ν. 4186/2013 (Α΄ 193) όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2, του άρθρου 66 του Ν. 4386/16 (Α΄ 83).
Σύμφωνα με το αρ. 6103/1-7-2016  έγγραφο της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Πέλλας, στο Νομό Πέλλας λειτουργούν 2 Εσπερινά ΕΠΑΛ, το πρώτο στα Γιαννιτσά και το δεύτερο στην Αριδαία. Στους υπόλοιπους νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας (πλην Θεσσαλονίκης) λειτουργεί 1 Εσπερινό ΕΠΑΛ, ενώ στο Νομό Κιλκίς δε λειτουργεί κανένα. Συνήθως δηλαδή τα Εσπερινά ΕΠΑΛ καλύπτουν ολόκληρο Νομό. Η παράλληλη λειτουργία και τρίτου Εσπερινού ΕΠΑΛ στο Νομό Πέλλας με έδρα την Έδεσσα είναι αμφίβολο εάν θα είναι βιώσιμη. Είναι χαρακτηριστικό ότι την πρόταση για ίδρυση την υπογράφουν για συμπαράσταση 896 πολίτες, ενώ ως ενδιαφερόμενοι μόνο 40.
Περαιτέρω, σας γνωρίζουμε ότι στο ΕΠΑΛ Έδεσσας λειτουργούν όλες οι ειδικότητες που ενδεχόμενα να ενδιαφέρουν τους μελλοντικούς μαθητές ενός Εσπερινού ΕΠΑΛ.
Επομένως, σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο, δεν τίθεται θέμα υποδομών για τη λειτουργία του Εσπερινού ΕΠΑΛ. Σε περίπτωση που αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των ενδιαφερομένων να φοιτήσουν σε Εσπερινό ΕΠΑΛ (ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν οι επιμέρους ειδικότητες) τότε η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας θα εξετάσει εκ νέου το αίτημα αυτό.   »

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου