Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 16ης ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016Αποτέλεσμα εικόνας για συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου Έδεσσας
                       
           
Σας καλούμε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας, που θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Μέγαρο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 18.00΄ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.      Επικύρωση πρακτικών της 14ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 28ης Ιουλίου 2016 (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
2.      Ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, έτους 2017 (Εισηγητής: Εκτελεστική Επιτροπή).
3.      Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «Διάφορα ηλεκτρολογικά έργα σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Έδεσσας» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
4.      Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ.84 στην Άρνισσα για τον χαρακτηρισμό χώρου Νηπιαγωγείου (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
5.      Έγκριση τροποποίησης της μελέτης έργου «Ανάπλαση κεντρικού άξονα Τ.Κ. Άγρα» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
6.      Παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ ή και Φ/Ε στην οδό Ι. Δραγούμη  στην Έδεσσα (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
7.      Παραχώρηση θέσης στάθμευσης στην οδό Φιλικής Εταιρείας 14 για αποκλειστική χρήση του ιδιωτικού πολυιατρείου «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ Έδεσσας Ι.Α.Ε.»  (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
8.      Έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά μέτρα κυκλοφοριακής ρύθμισης στον οικ. Κλεισοχωρίου  Δ. Κ. Έδεσσας (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
9.      Έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά μέτρα κυκλοφοριακής ρύθμισης στην  πόλη της Έδεσσας του Δ. Έδεσσας (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
10.        5η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Έδεσσας έτους 2016 (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
11.        13η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικον. έτους 2016 (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
12.        Κήρυξη έκπτωτων ενοικιαστών αγροτεμαχίων της  Τ.Κ Παναγίτσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
13.        Λήψη απόφασης διοικητικών αποβολών για παράνομη κατοχή τμημάτων αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Άρνισσας(Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
14.        Λήψη απόφασης διοικητικής αποβολής για κατάληψη αγροτικού δρόμου στη Ζέρβη  της Τ.Κ. Παναγίτσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
15.        Τροποποίηση της αριθμ. 215/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Αντικατάσταση ή μη του εγγυητή και υποκατάσταση ή μη του μισθωτή του δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην πλατεία Τημενιδών στην Έδεσσα με εταιρεία» (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
16.        Αντικατάσταση του εγγυητή του δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην πλατεία Μ. Αλεξάνδρου στην Έδεσσα (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
17.        Λήψη απόφασης για τον τρόπο επωφελέστερης αξιοποίησης ενός διαμερίσματος του κληροδοτήματος «Σταύρου Τερζή» (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
18.        Ανάκληση της αριθμ. 224/2016 απόφασης με θέμα «Αποδοχή όρων για τη λήψη τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και από πόρους του Τ.Π. & Δανείων» και λήψη νέας απόφασης (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
19.        Ανακήρυξη του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Προκοπίου Παυλόπουλου ως Επίτιμου Δημότη του Δήμου Έδεσσας και έγκριση διάθεσης πίστωσης για τις τιμητικές εκδηλώσεις (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
20.        Διαγραφές ποσών από φορολογικούς καταλόγους της Δ.Ε. Έδεσσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
21.        Επιστροφές χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων - Δ.Ε. Έδεσσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
22.        Έγκριση διάθεσης πίστωσης και απόδοση χρηματοδοτήσεων στις Σχολικές Επιτροπές για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
23.        Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής του τμηματικού ή του συνολικού αντικειμένου των συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών   του Δήμου Έδεσσας για το υπόλοιπο του έτους 2016, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ.11δ του Ν.4412/2016(Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
24.        Υπογραφή συμφωνητικού συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Έδεσσας και της "ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε." - Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων, για τη διαχείριση των μπαζο-απορριμμάτων που παράγονται από τις δραστηριότητες του Δήμου Έδεσσας (Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Καθαριότητας).
25.        Προσωρινή μεταφορά των Νηπιαγωγείων Άρνισσας σε δημοτικό κτήριο (Εισηγητής: Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς).
26.        Οικονομική ενίσχυση άπορων δημοτών και ψήφιση πίστωσης (Εισηγητής: Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς).
27.        Ορισμός μελών τριμελούς επιτροπής του άρθρου 11 του Ν. 4235/2014, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 233 του Ν. 4281/2014 (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).
28.        Τροποποίηση της αριθμ. 222/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Παραχώρηση κατά χρήση στο σωματείο πρακτικής σκοποβολής αστυνομικών Ν. Πέλλας δημοτικής έκτασης του παλαιού λατομείου της Τ.Κ. Μεσημερίου για κατασκευή σκοπευτηρίου» (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).
29.        Κοπή ή μη  δύο δέντρων φλαμουριάς στην πλατεία Μουσείου στην Έδεσσα (Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Καθαριότητας).
30.        Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημοτικού Συμβουλίου προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).
31.        Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής του τμηματικού ή του συνολικού αντικειμένου της σύμβασης του έργου «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και υπηρεσίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών εφαρμογών και διαδικτυακής πύλης» της πράξης WATER.NET (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου για πληρέστερη ενημέρωση.

Ο Πρόεδρος
Δημοτικού ΣυμβουλίουΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου