Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου 2016

Στεγαστική Αποκατάσταση παλιννοστούντων ομογενών από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής ΈνωσηςΑποτέλεσμα εικόνας για ΚΚΕ 
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης


Θέμα: Στεγαστική Αποκατάσταση παλιννοστούντων ομογενών από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης


Από το 2004 εφαρμόζεται, βάσει των ρυθμίσεων του ν.2790/2000(ΦΕΚ 24 Α’) και της ΚΥΑ 14979/4.10.2004 (ΦΕΚ 1510 Β΄), το πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου των παλιννοστούντων ομογενών από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.
Οι εκμισθωτές όμως των ακινήτων, που έχουν υπογράψει μισθωτικές συμβάσεις με τους δικαιούχους ομογενείς, έχουν να πληρωθούν από 1.1.2015 έως και σήμερα.

Με βάση τα παραπάνω ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβεί η κυβέρνηση ώστε να υπάρξει η αποπληρωμή των εν λόγω εκμισθωτών ακινήτων.


Οι βουλευτές
Σάκης Βαρδαλής

Γιάννης Δελής 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου