Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2016

Συνεδριάζει το Δημοτικό συμβούλιο ΑλμωπίαςΑποτέλεσμα εικόνας για Δημοτικό συμβούλιο Αλμωπίας 
Σας  προσκαλούμε να έλθετε  στην συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας, που θα γίνει στο  Δημοτικό  Κατάστημα  Αριδαίας  και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού  Συμβουλίου στις 27 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα   19.00΄ (7.00 μ.μ), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :                   -1-                 

                        

                      

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ü 
Ενημέρωση του σώματος για θέματα που αφορούν τον Δήμο από τον κ. Δήμαρχο
1ο
Έγκριση Υποβολής Πρότασης Χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  “Κεντρική Μακεδονία” με τίτλο πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλμωπίας” στον Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ09Β “Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ”  του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας.
2ο
Έγκριση της σύναψης της Διαδημοτικής Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αλμωπίας, του Δήμου Έδεσσας για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο: “Διαχειριστική  Μελέτη Δημοτικού  (πρώην Κοινοτικού ) Δάσους  “ΠΕΤΕΡΝΙΚ” Σωσάνδρας Δήμου Αλμωπίας” - Έγκριση των όρων της σύμβασης και ορισμός μελών  της επιτροπής παρακολούθησης. 
3ο
Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων
4ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου  Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου “Μελέτη Υδραυλικών Δικτύων Δ.Δ. Λουτρακίου”
5ο
Επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
6ο
Διαγραφές οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους
7ο
11η  Γενική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Αλμωπίας, έτους 2016
8ο 
Παραγραφές οφειλών ετών 2002-2015
9ο
Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίων Τ.Κ. Εξαπλατάνου (πρώην σχολική περιουσία)


                                                

                                                                                    -2-10ο
Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίων  αγροκτήματος Μοναστηρακίου της Τ.Κ. Μεγαπλατάνου (πρώην σχολική περιουσία)
11ο
Έγκριση ηλεκτρονικής ελεγκτικής εγγραφής σε ενιαία, κοινή ημερομηνία και δημιουργία έκθεσης ελέγχου & αντίστοιχης απόφασης Δημάρχου για την σύνταξη χρηματικών καταλόγων επιβολής προστίμων  για όλους τους υπόχρεους που δεν προσήλθαν στην υπηρεσία και που υπόκεινται στα τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών και παρεπιδημούντων, για τις χρήσεις 2013 & 2014 (οικονομικά έτη 2014 & 2015) 
12ο
Επικαιροποίηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών, για τις προμήθειες που θα διενεργηθούν το υπόλοιπο του οικ. έτους 2016, σύμφωνα με το ν.4412/16 περί δημοσίων συμβάσεων
13ο
Ανάκληση επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών
14ο
Καθορισμός θέσεων για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου
15ο
Έγκριση εξάμηνης πρακτικής άσκησης ενός σπουδαστή Τ.Ε.Ι.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ      

   -3-

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου