Παρασκευή, 2 Σεπτεμβρίου 2016

Συνεδρίαζει η ΠΕΔΚΜ

Αποτέλεσμα εικόνας για ΠΕΔΚΜ 
ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΔΚΜ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 06-09-2016  ΚΑΙ ΩΡΑ 13:00
 
Το Προσφυγικό και ο ΟΑΣΘ είναι τα θέματα που θα κυριαρχήσουν στην επόμενη τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας.
Το Δ.Σ. συνεδριάζει, στα γραφεία της ΠΕΔΚΜ (26ης Οκτωβρίου 43, 5ος όροφος), την Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2016 (ώρα έναρξης 13:00), και για την συζήτηση του 1ου θέματος ("Προσφυγικό") έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Πάνος Καμμένος και ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής κ. Γιάννης Μουζάλας, ενώ για την συζήτηση του 2ου θέματος ("ΟΑΣΘ") έχουν προσκληθεί ο Υπουργός Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων κ. Χρήστος Σπίρτζης, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΟΑΣΘ κ. Χρήστος Στεφανίδης και ο Πρόεδρος του Συνδικάτου των Εργαζομένων στον ΟΑΣΘ κ. Δημήτρης Τσερμενίδης.
Αναλυτικά, η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης έχει ως εξής:
1.   Επικύρωση 6ου/16 πρακτικού Δ.Σ. ΠΕΔΚΜ.
2.   Προσφυγικό.
3.   ΟΑΣΘ.
4.   Προϋπολογισμοί δήμων έτους 2017 – μη απόδοση και μείωση πόρων.
5.   Νόμος 4412/2016 («Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών»).
6.   Σχέδιο Νόμου «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (αρμοδιότητα αδειοδότησης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος κ.λ.π.).
7.   Σχέδιο Νόμου «Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ, Ρύθμιση θεμάτων ΟΤΑ και άλλες διατάξεις».
8.   Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για τη Συγκρότηση Επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού Έργων του Δήμου Ωραιοκάστρου, προϋπολογισμού άνω του ορίου της 2ης τάξης του Μ.Ε.Ε.Π. για το έτος 2016 (έγκριση).
9.   Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Τακτική Γ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας «ΠΕΤΑ Α.Ε.» και παροχή εντολής και εξουσιοδότησης εκπροσώπησης της ΠΕΔΚΜ (18-7-2016) (έγκριση).
10. Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων – CLLD [(Μέτρο 19 ΠΑΑ 2014-2020, προτεραιότητα 4 ΕΛΑΛΘ 2014-2020) (Υλοποίηση τοπικού προγράμματος στην περιοχή των Δήμων Λαγκαδά, Βόλβης, Ωραιοκάστρου, Θέρμης, Θερμαϊκού, Πυλαίας – Χορτιάτη, Δέλτα)]. (έγκριση)
11. Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση Β’ Πειθαρχικού Συμβουλίου Επιβατηγών Αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσης ΤΑΞΙ – ΑΓΟΡΑΙΑ (Ε.Δ.Χ.) της ΠΕ Πέλλας (Έγκριση).
12.  Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Έκτακτη Γ.Σ. της Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών, Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ και παροχή εντολής και εξουσιοδότησης εκπροσώπησης της ΠΕΔΚΜ (18-7-2016) (Έγκριση).
13.  Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην 23η Ετήσια Τακτική Γ.Σ. της Αναπτυξιακής Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε., Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ και παροχή εντολής και εξουσιοδότησης εκπροσώπησης της ΠΕΔΚΜ (21-7-2016) (Έγκριση).
14. Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του προκειμένου να συγκροτηθεί η Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών Ν. Ημαθίας (έγκριση).
15.  Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων – CLLD (Μέτρο 19 ΠΑΑ 2014-2020) που υλοποιεί η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών. (έγκριση).
16.  Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 22 του ΠΔ 609/15 όπως κωδικοποιήθηκε στο άρθρο 21 του Ν. 3669/08 του έργου συντήρηση οδικού δικτύου του Δήμου Θέρμης. (Έγκριση)
17. Αντικατάσταση του τακτικού εκπροσώπου της Επιτροπής Ελέγχου Παιδικών Χαρών του Δήμου Θεσσαλονίκης κου Γιώργου Δημαρέλου, Δ.Σ. Θεσσαλονίκης, που υποδείχθηκε από το Δ.Σ. της ΠΕΔΚΜ με την υπ’ αριθμ. 84α/16 απόφασή του (υπέβαλλε την παραίτησή του). (Έγκριση).
18. Αντικατάσταση του τακτικού και του αναπληρωτή εκπροσώπου της Επιτροπής Ελέγχου Παιδικών Χαρών στη δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης (Κορδελιού – Ευόσμου, Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Νεάπολης – Συκεών, Παύλου Μελά, Ωραιοκάστρου) του κου Ζωγόγιαννη Κωνσταντίνου, Δ.Σ. Νεάπολης - Συκεών  και του κου Πάντση Κωνσταντίνου, Δ.Σ. Παύλου Μελά αντίστοιχα που υποδείχθηκαν από το Δ.Σ. της ΠΕΔΚΜ με την υπ’ αριθμ. 84β/16 απόφασή του. (Έγκριση)
19.   Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων στα διοικητικά όργανα των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου και στους ιδιοκτήτες των λεωφορείων ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε. της ΠΕ Πέλλας σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 2δ του Π.Δ. 170/2003 (ΦΕΚ Α’ 140) (Έγκριση).  
20. Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Ετήσια Τακτική Γ.Σ. της ΚΕ.Π.Α.Μ.Α.Χ. Α.Ε. και παροχή εντολής και εξουσιοδότησης εκπροσώπησης της ΠΕΔΚΜ (7/9/2016) (Έγκριση).
21. Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην έκτακτη Γ.Σ. των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας «Σουρωτή Α.Ε.» και παροχή εντολής και εξουσιοδότησης εκπροσώπησης της ΠΕΔΚΜ (30/8/2016) (Έγκριση).
22. Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην «Περιφερειακή Επιτροπή Επαγγελματικής Κατάρτισης» της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
23. Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού του άρθρου 21 του Ν. 3669/08 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου : «Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων - Αναβάθμιση αστικού οδικού δικτύου και περιβάλλοντος – Σήμανση για την οδική ασφάλεια και συναφείς παρεμβάσεις που θα απαιτηθούν – Βελτίωση βασικών υποδομών στο Δήμο Πολυγύρου (Βελτίωση βασικών υποδομών στο Δήμο Πολυγύρου προϋπολογισμού 2.563.951,42 € με Φ.Π.Α.)
24.     Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για την συγκρότηση της Επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού έργων του Δήμου Ωραιοκάστρου, προϋπολογισμού άνω του 1.000.000,00 € χωρίς ΦΠΑ για το έτος 2016 σύμφωνα με τις παρ. 8β, 8ε και 8στ του άρθρου 221 του Ν. 4412/16.    
25. Ενημέρωση - Ανακοινώσεις.-

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΕΔΚΜ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου