Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2016

Έναρξη σεμιναρίου του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση των Υπαλλήλων Επιβολής του Νόμου - CEPOL με θέμα «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Φάση 2η», στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας
 

Σεμινάριο του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση των Υπαλλήλων Επιβολής του Νόμου - CEPOL με θέμα «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Φάση 2η», ξεκίνησε σήμερα (11-10-2016), στις εγκαταστάσεις της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Βορείου Ελλάδος της Αστυνομικής Ακαδημίας, στο Πανόραμα Βέροιας.
Στο σεμινάριο, διάρκειας (4) ημερών, συμμετέχουν είκοσι οκτώ (28) Ανώτεροι Αξιωματικοί – Στελέχη των Αστυνομιών και εμπειρογνώμονες από Κράτη - Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αυστρία, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Ιρλανδία, Κροατία, Κύπρο, Λιθουανία, Λετονία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία,  Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχία και Φινλανδία) και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού EU-LISA.
Γενικός εκπαιδευτικός σκοπός του σεμιναρίου είναι η εξασφάλιση μιας εναρμονισμένης ποιότητας εκπαίδευσης κατά την υλοποίηση δραστηριοτήτων υπό την αιγίδα της CEPOL, καθώς και η αστυνομική εκπαίδευση στα Κράτη - Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευόμενοι, με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης στις διδακτικές ενότητες του σεμιναρίου, θα μπορούν να:

·         αναγνωρίζουν τον ρόλο τους και να συνοψίσουν τα καθήκοντά τους ως εκπαιδευτές στο περιβάλλον της CEPOL,
·         συγκρίνουν διάφορες οπτικές εκπαίδευσης και μάθησης ενηλίκων και να τις κρίνουν αναφορικά με την καταλληλότητά τους στην εκπαίδευση,
·         συγκρίνουν διάφορες οπτικές προσομοίωσης, να διακρίνουν τις διαφορές ανάμεσα στα είδη τους και να τις κρίνουν ως κατάλληλο μέσο και μέθοδο, στην εκπαίδευση υπαλλήλων επιβολής του νόμου,
·         συγκρίνουν τις διάφορες μορφές διαχείρισης της τάξης και του μαθησιακού άγχους, στον χώρο της εκπαίδευσης υπαλλήλων επιβολής του νόμου,
·         συγκρίνουν διάφορες μεθόδους ανάπτυξης προγραμμάτων σπουδών, βασιζόμενων σε εκπαιδευτικές ανάγκες και να κρίνουν αυτά αναφορικά με την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα τους στην αναβάθμιση των ικανοτήτων του αστυνομικού προσωπικού,
·         αναγνωρίσουν και να συγκρίνουν διάφορα τεχνολογικά εργαλεία κατάλληλα για ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον και να επιλέξουν τα πλέον κατάλληλα, σύμφωνα με τις εκάστοτε εκπαιδευτικές ανάγκες καθώς και να
·         αναγνωρίσουν πιθανούς μελλοντικούς συνεργάτες, δημιουργώντας ένα δίκτυο επαφών στο ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης.

Την έναρξη του Σεμιναρίου πραγματοποίησε ο Διοικητής της Αστυνομικής Ακαδημίας, Υποστράτηγος Βασίλειος Μωϋσίδης συνεπικουρούμενος από τον Διοικητή της Σχολής Μετεκπαίδευσης & Επιμόρφωσης Βορείου Ελλάδος, Αστυνομικό Υποδιευθυντή Διονύσιο Κούγκα.
Επίσης παραβρέθηκαν και απηύθυναν σύντομους χαιρετισμούς o Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κ. Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, ο Δήμαρχος του Δήμου Βέροιας κ. Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης και ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας, Ταξίαρχος Θωμάς Σάνδρος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου