Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 1.1. «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΡΓΙΑ» Αποτέλεσμα εικόνας για Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
          
  Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι έχει εκδοθεί (συμπληρωματική) Αναλυτική Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Βιοκαλλιεργητών έτους 2013 και Κατάσταση Απορριπτόμενων της Δράσης 1.1 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ.
            Η ανάρτηση των καταστάσεων θα πραγματοποιηθεί μέχρι τις 30/11/2016 (για 5 εργάσιμες ημέρες) στον Πίνακα Ανακοινώσεων της υπηρεσίας (Παπαναστασίου 63, Θεσσαλονίκη) προκειμένου να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι και κάθε τρίτος που έχει έννομο συμφέρον.
            Οι καταστάσεις περιλαμβάνουν 147 δικαιούχους με συνολικό ποσό πληρωμής 348.392,57 € αναλυτικά.
            Ο Φάκελος Πληρωμής των Βιοκαλλιεργητών θα αποσταλεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ την Πέμπτη  24/11/2016 για την έκδοση των σχετικών ενταλμάτων πληρωμής και την πίστωση των ατομικών τους λογαριασμών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου