Κυριακή, 13 Νοεμβρίου 2016

Δημοτικό συμβούλιο και προϋπολογισμός αύριο στις 6 το απόγευμα στην ΈδεσσαΑποτέλεσμα εικόνας για Δημοτικό συμβούλιο Έδεσσας 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 18ης ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ

            Σας καλούμε να προσέλθετε σε δημόσια ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας, που θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Μέγαρο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 18.00΄ σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 65 & 67 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Ψήφιση του Προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2017 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών).
  2. Ψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης, οικ. έτους 2017 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών).

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου για πληρέστερη ενημέρωση.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 19ης ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016
                       
            Σας καλούμε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας, που θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Μέγαρο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 19.00΄ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1.      Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου  "Επισκευή αγροτικού δρόμου στην περιοχή Μεσημερίου"  (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
2.      Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου  "Ασφαλτόστρωση δρόμου Βρυττών" (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
3.      Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου  "Αποκατάσταση καθιζήσεων σε οδούς των Τ.Κ. Νησίου – Μαργαρίτας – Κλησοχωρίου - Άρνισσας" (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
4.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης και οικονομικής επιχορήγησης της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
5.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης και απόδοση χρηματοδοτήσεων στις Σχολικές Επιτροπές για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
6.      Τροποποίηση της αριθμ. 122/2016 απόφαση με θέμα «Έγκριση υπαγωγής στη ρύθμιση οφειλών προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία (Άρθρο 79 Ν.4316/14)» (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών)».
7.      Εκμίσθωση δημοτικού αγροτεμαχίου που βρίσκεται στον οικισμό Προάστειο της Δ.Κ. Έδεσσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
8.      Εκμίσθωση δημοτικού αγροτεμαχίου που βρίσκεται στον οικισμό Καισαρειανά της Δ.Κ. Έδεσσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
9.      Κατάργηση ή μη θέσεως περιπτέρου στην Τ.Κ. Παναγίτσας (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).
10.        Έγκριση κάλυψης δαπάνης κηδείας άπορου συμπολίτη και ψήφιση πίστωσης (Εισηγητής: Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς).
11.        Ορισμός χώρων τοποθέτησης εξοπλισμού εγκριθέντος προγράμματος WATERNET (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου για πληρέστερη ενημέρωση.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου