Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2016

Έκτακτη οικονομική επιτροπή στην Αριδαία για το Χριστουγεννιάτικο χωριό

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ     ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ
Αριδαία 01-11-2016

Αριθμ. Πρωτ: 29054Ταχ. Δ/νση 
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
F A X

:
:
:
:
:

Δημαρχείο, Αριδαία
584 00 ΑΡΙΔΑΙΑ
Πασόης Ιωάννης
23843 - 50232
23840 -21226

ΠΡΟΣ :

Τα  Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
       Δήμου Αλμωπίας
1. Μπάτσης Χρήστος του Νικολάου
2. Τσιμτσιρίδης Γεώργιος του Νικολάου
3.Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος του Ευτυχίου
4. Κετικίδης Ιωάννης του Παντελή
5. Μπογδάνης Μιχαήλ του Γεωργίου
6. Παρούτογλου Νικόλαος του Παναγιώτη
                    Ε Ν Τ Α Υ Θ Α


           
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ  ΕΚΤΑΚΤΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
            Σας καλούμε να έρθετε στις  2  Νοεμβρίου, του έτους 2016,  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10:00΄   π. μ. στο Δημοτικό Κατάστημα  Αριδαίας  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τεύχος Α’), για να παραστείτε στην έκτακτη - κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την παρ.6 εδ. γ΄ του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010), για να  συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ  1ο

 Καθορισμός τελών κατάληψης κοινόχρηστων χώρων ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ   ΧΩΡΙΟΥ  2016.
        Η έκτακτη συνεδρίαση γίνεται με τη διαδικασία του κατ’ επείγοντος λόγω  στο ότι, η απόφαση της Οικονομικής  για τον καθορισμό τελών κατάληψης κοινόχρηστων χώρων ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ   ΧΩΡΙΟΥ  2016  θα επηρεάσει την ανακοίνωση προς τους επαγγελματίες, η οποία είναι σε αναμονή, για να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για κατάληψη  χώρου. Η διαδικασία αυτή θα διαρκέσει από τις 7  έως τις 20 Νοεμβρίου  2016. Στη  συνέχεια η όλη διαδικασία θα πρέπει να έρθει  στο Δημοτικό Συμβούλιο του Νοεμβρίου. Η έναρξη του Χριστουγεννιάτικου Χωριού καθορίστηκε με απόφαση Δημοτ.  Σ/λίου για τις 20/12/2016. 
                                      
                                             Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
                ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου