Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2016

Δείτε τις αρμοδιότητες που έχει ο νέος αντιδήμαρχος Γ. Χατζηγιαννίδης με βάση την απόφαση του Δημάρχου


Έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τις αρμοδιότητες όπως αυτές ορίστηκαν του νέου αντιδημάρχου του Δήμου Αλμωπίας Γιώργου Χατζηγιαννίδη. Άλλωστε όλο τον προηγούμενο καιρό είχε ακουστεί το όνομα του αλλά όλες οι κουβέντες ήταν σε παραπολιτικό επίπεδο. Πλέον λοιπόν και μετά την υπογραφή του Δημάρχου Αλμωπίας Δημήτρη Μπίνου υπάρχουν υπαρκτές αρμοδιότητες. Θυμίζουμε ότι ο ορισμός αναφέρει τον παρακάτω τίτλο: Αντιδήμαρχος Διοικητικών, Παιδείας, Πολιτισμού,   Αθλητισμού,  Νεολαίας και Εθελοντισμού. Ακόμη ότι η θητεία είναι μέχρι τις 28/02/2017 όπου και λήγει καθώς σύμφωνα με τον Καλλικράτη τότε γίνονται οι αλλαγές. Ο κος Χατζηγιαννίδης τοποθετήθηκε λόγω της παραίτησης του προκατόχου του Γιώργου Σαββίδη καθώς ως γνωστών για να γίνουν οι αλλαγές, ο κος Μπίνος ζήτησε τις παραιτήσεις των αντιδημάρχων. Οι αρμοδιότητες λοιπόν του νέου αντιδημάρχου είναι οι παρακάτω:


1. Διοικητικών θεμάτων  και ιδίως:
- την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα    αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, ήτοι του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών [Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης] και του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου. 
- την εποπτεία του συνόλου του προσωπικού του Δήμου.
- την έκδοση πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των δημοτών, καθώς και τις βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας, πιστοποιητικών  εν ζωή και   πιστοποιητικών συντήρησης συγγενών  εργαζομένων στο εξωτερικό.
- την έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού
- τη  χορήγηση αδειών του προσωπικού
- την τέλεση γάμων
- την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών
- τη λειτουργία των ΚΕΠ,
- την έκδοση πράξεων  σχετικών με την πολιτογράφηση αλλοδαπών και μεταναστών
- την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
2. Παιδείας, πολιτισμού, αθλητισμού,  νεολαίας και εθελοντισμού και  ιδίως:
- τις αρμοδιότητες της παιδείας, του πολιτισμού και του αθλητισμού στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως τα οριζόμενα στο άρθρο 75 περίπτωση στ΄ του ν. 3463/06 και τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή κυρώσεων, την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
- τη Συμβουλευτική Αγωγή και Δράσεις Νεολαίας, το Τοπικό Συμβούλιο Νέων, των θεμάτων Νεολαίας, το Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας, τη χορήγηση της χρήσης – διάθεσης των αιθουσών και χώρων του Δήμου για Πολιτιστικές και Κοινωνικές εκδηλώσεις.
- την ενδυνάμωση του Εθελοντικού Κινήματος και τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή ενεργών πολιτών στις εθελοντικές δράσεις του Δήμου μας, με την
 προσπάθειας ενθάρρυνσης, υποστήριξης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για την αξία και την σημασία του εθελοντισμού .

Επίσης του ανατίθενται και οι παρακάτω αρμοδιότητες:
1.Την αρμοδιότητα τέλεσης Πολιτικών Γάμων.
2.Τη θεώρηση αντιγράφων  και φωτοαντιγράφων εγγράφων.
3.Τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής
4.Την υπογραφή πάσης φύσεων πιστοποιητικών  που εκδίδονται  βάσει τηρουμένων στοιχείων.
Β. Ο ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί  να εκλεγεί μέλος του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.

Γ.   Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κου Χατζηγιαννίδη Γεωργίου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Τσιμτσιρίδης Γεώργιος.
             

1 σχόλιο:

  1. ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΟΥ ΚΟΙΤΑΞΕ ΗΤΑΝ ΝΑ ΒΟΛΕΨΕΙ ΤΟ ΜΑΖΑΖΙ ΤΟΥ ΑΔΕΡΦΟΥ ΤΟΥ. ΚΑΙ ΕΒΑΛΕ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΝ ΦΟΑ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΣ. ΕΛΕΟΣ ΠΙΑ. ΔΗΜΑΡΧΕ ΜΑΖΕΨΕ ΤΟΝ.

    ΑπάντησηΔιαγραφή