Σάββατο, 12 Νοεμβρίου 2016

Συνεδριάζει η ΔΕΥΑ Πέλλας την ΠαρασκευήΑποτέλεσμα εικόνας για ΔΕΥΑ Πέλλας 

Πρόσκληση για συνεδρίαση του ΔΣ ΔΕΥΑ Πέλλας¨


Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του ΔΣ ΔΕΥΑΠ σύμφωνα με τον Ν.1069/80 άρθρο 4 παρ. 2, που θα γίνει στις 11/11/2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 1:00μμ στα Γραφεία της ΔΕΥΑ Πέλλας στα Γιαννιτσά Παναγιωτάκη 13, για να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ  Η.Δ.

1.      Ορισμός μέλους τακτικού και αναπληρωματικού στην επιτροπή της προσωρινής παραλαβής του έργου: <<Κατασκευή του βαρυτικού αποχετευτικού δικτύου Πέλλας. Καταθλιπτικών αγωγών Πέλλας Νέας Πέλλας Αντλιοστασίου Πέλλας>> αρ.μελ.17/2012.
2.      Ορισμός υπαλλήλων για την εκτέλεση Βάρδιας της ΤΥ ΔΕΥΑΠ.
3.      Διαγραφή υπολοίπων Προμηθευτών που προέκυψαν από στρογγυλοποιήσεις.
4.      Διαγραφή απαιτήσεων από πρώην υπαλλήλους ΔΕΥΑΠ.
5.      Άνοιγμα νέων λογαριασμών στις Τράπεζες ALFA BANK, ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ.
6.      Ανανέωση προγράμματος DEFACTO της SINGULAR LOGIC από 13/10/2016 έως 13/10/2017 και ψήφιση πίστωσης.
7.      Αίτηση παράτασης περαίωσης (αρ.πρωτ.:31538/10/8/2016) για το χρονικό διάστημα 3μηνών έως και 13/11/2016 της εταιρείας ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ κ ΣΙΑ Ο.Ε. του έργου <<Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης>> στον οικισμό Νέας Πέλλας.
8.      Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου <<Κατασκευή του βαρυτικού αποχετευτικού δικτύου Πέλλας, καταθλιπτικών αγωγών Πέλλας και Ν Πέλλας και αντλιοστασίου Πέλλας>>.
9.      Εφαρμογή του ν.4412/2016 δημόσιες συμβάσεις έργων προμηθειών και υπηρεσιών (οδηγία 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
10.  Εφαρμογή ν.3213/2003 για την υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ μελών ΔΣ και υπαλλήλων ΔΕΥΑΠ.
11.  Ενημέρωση επί δικαστικών εκκρεμοτήτων.
12.  Κατασκευή τριτεύοντος δικτύου αποχέτευσης 39 ιδιωτικών παροχών (μήκος έως 4μ έκαστη) και αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης από αμίαντο σε PVC Φ90 μήκος 450μ και αντικατάσταση νέων παροχών ύδρευσης των 39 παροχών στην ΤΚ Καρυώτισσας. Η θέση κατασκευής του παραπάνω έργου είναι από το φρεάτιο 115 έως το 117 και από το φρεάτιο 34 έως το 37 Ανατολικά και σε απόσταση 1μ.
13.  4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2016 ΔΕΥΑΠ.
14.  Διάθεση πιστώσεων Προϋπολογισμού 2016.
15.  Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2016 και διάθεση πιστώσεων (θέμα 12 της ΗΔ).
16.  Αιτήσεις – Διάφορα

Ο Πρόεδρος ΔΣ ΔΕΥΑΠ

Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος τ. Γεωργίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου