Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2017

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβουλίο Σκύδρας.
 Αποτέλεσμα εικόνας για Δημοτικό συμβούλιο Σκύδρας
Με είκοσι εννέα θέματα στην ημερήσια διάταξη πρόκειται να συνεδριάσει στο Δημαρχείο, τη Δευτέρα 13-2-2017 κι ώρα 19:00΄, το Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας:
1)Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2017(οφειλές).
2)Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για αποδοχή υπολοίπου χρηματοδότησης και  αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2017(θεομηνίες).
3)Αποδοχή της ένταξης της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σκύδρας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014 2020», έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για αποδοχή ποσού 112.320,00€ και αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων 2017, έγκριση υλοποίησης της πράξης με ίδια μέσα και εξουσιοδότηση της Δημάρχου για την υπογραφή της σχετικής απόφασης, έγκριση για πρόσληψη προσωπικού δύο ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
4)Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2017.
5)Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για Δ΄ τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.
6)Επιστροφή χρηματικού ποσού σε συναλλασσόμενη με το Δήμο μας ως αχρεωστήτως εισπραχθέν.
7)Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για μείωση μισθώματος στο αναψυκτήριο της Αγίας Παρασκευής.
8)Διαγραφές δημοτικών τελών από τους φορολογικούς καταλόγους.
9)Έγκριση δαπανών εκδήλωσης «Καρναβάλι 2017», ψήφιση πιστώσεων.
10)Έγκριση μετάβασης Δημάρχου στην Αθήνα.
11)Οικονομικές ενισχύσεις ενδεών.
12)Πρόσληψη ενός ατόμου με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ, δίμηνης διάρκειας με ειδικότητα Δ.Ε. Διοικητικού για κάλυψη αναγκών διοικητικών υπηρεσιών (Γραφείο Προσωπικού).
13)Έγκριση διενέργειας προμήθειας υλικών συντήρησης οχημάτων.
14)Έγκριση διενέργειας προμήθειας υλικών ηλεκτροφωτισμού.
15)Έγκριση διενέργειας προμήθειας υλικών σκυροδέματος και λοιπών υλικών.
16)Έγκριση διενέργειας προμήθειας βανών, ταφ, ακραίων, γωνιών και παροχών.
17)Έγκριση διενέργειας προμήθειας χρωμάτων.
18)Έγκριση διενέργειας προμήθειας οικοδομικών υλικών.
19)Έγκριση διενέργειας προμήθειας λαμπτήρων.
20)Καθορισμός εκτέλεσης του έργου «Αγροτική οδοποιία».
21)Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή αρδευτικών δικτύων Δήμου Σκύδρας».
22)Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση τμήματος στέγης Λυκείου Σκύδρας».
23)Έγκριση παράτασης της σύμβασης «Προμήθεια υγρών καυσίμων» έτους 2016.
24)Ανάθεση υπηρεσίας καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων Δημοτικής Ενότητας Σκύδρας Δήμου Σκύδρας.
25)Ανάθεση υπηρεσίας καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων Δημοτικής Ενότητας Μενηίδας Δήμου Σκύδρας.
26)Έγκριση της αρ.1/2017 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για ετήσια έκθεση πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2016. 
27)Έγκριση εκποίησης ξυλείας στη θέση Δημοτικό Γήπεδο της Τ.Κ. Καλλίπολης με αρ.446 έκτασης 20 στρεμμάτων.  
28)Εκμισθωση με δημοπρασία δημοτικής καλλιεργήσιμης έκτασης από το αρ.336 αγροτεμάχιο της Τ.Κ. Καλλίπολης (οικισμός Σανδαλίου) εμβαδού 4.386,06 τ. μ. (συνολικής έκτασης 17.635 τ. μ.).
29)Παραγωγική άδεια λαϊκών αγορών. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου