Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2017

Συνεδριάζει το Δημοτικό συμβούλιο Έδεσσας αύριοΑποτέλεσμα εικόνας για Δήμος Έδεσσας 
Σας καλούμε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 18.00΄ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών της 20ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 5ης Δεκεμβρίου 2016 (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
  1. Μερική ανάκληση της αριθμ. 53/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Μεταφορά του προσωπικού της υπό εκκαθάρισης ανωνύμου εταιρείας ¨ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΔΕΣΣΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α.¨ στο Δήμο και στο Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία «ΕΥ ΖΗΝ», σύμφωνα με το άρθρο 109,  παρ. 7 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» (Εισηγητής: Δήμαρχος).
  2. Μεταφορά του προσωπικού της υπό εκκαθάρισης ανωνύμου εταιρείας ¨ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΔΕΣΣΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α.¨ στο Δήμο ή στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΥ ΖΗΝ» ή στη ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. ή στη Δ.Ε.Υ.Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 109,  παρ. 7 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Εισηγητής: Δήμαρχος).
  3. Συζήτηση επί αιτήματος της δημοτικής παράταξης «ΕΝ ΕΡΓΩ» (Εισηγητής: Επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΕΝ ΕΡΓΩ»).
  4. Καθορισμός ανώτατου αριθμού θέσεων λαϊκών αγορών Δήμου Έδεσσας (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).
  5. Προκήρυξη δύο επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).
  6. Οικονομική ενίσχυση άπορων δημοτών(Εισηγητής:  Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς).
  7. Έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, έτους 2016 (Εισηγητής: Δήμαρχος).
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
  1. Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «Επισκευή πρανών ποταμού Εδεσσαίου» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
10.        Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αγροτική οδοποιία Φλαμουριάς – Αγ. Φωτεινής» (αρ.μελ. 14/15) (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
11.        Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «Επισκευές – συντηρήσεις σε υπαίθριους κοινόχρ. Χώρους Δ.Ε. Έδεσσας» (αρ.μελ. 48/15) (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
12.        Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση – ανακατασκευή πεζοδρομίων στην Δ.Ε. Έδεσσας» (αρ.μελ. 5/15) (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
13.        Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Αγροτική οδοποιία Κερασιάς - Καρυδιάς» (αρ.μελ. 15/16) (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
14.        Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Αγροτική οδοποιία Βρυττών - Νησίου» (αρ.μελ. 16/16) (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
15.        2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Έδεσσας έτους 2017 (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
16.        6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
17.        Επιστροφή χρημάτων προς λογιστική τακτοποίηση (αυτόματη ανάκληση) (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).


Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου.


Ο Πρόεδρος
Δημοτικού Συμβουλίου ΈδεσσαςΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου