Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2017

Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας σήμερα

Αποτέλεσμα εικόνας για Δημοτικό συμβούλιο Σκύδρας

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας πρόκειται να συνεδριάσει στο Δημαρχείο, την Πέμπτη 23-3-2017 κι ώρα 19:00΄, με τα εξής είκοσι εννέα θέματα στην ημερήσια διάταξη:
1)Έγκριση της απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για αποδοχή επιπλέον χρηματικού υπολοίπου έτους 2016,τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων, αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων (τακτοποίηση).
2)Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2017 λόγω συμμετοχής μας στο πρόγραμμα μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑΛ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
3)Αποδοχή ποσού 112.637,36€ από TRANS ADRIATIK PIPELINE AG GREECE για αποζημίωση χρήσης γης για διέλευση αγωγού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων, αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2017.
4)Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων.
5)Ψήφιση πιστώσεων για την εορτή της 25ης Μαρτίου.
6)Έγριση της αρ.20/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για μείωση δημοτικών τελών σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.4368/2016 για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
7)Οικονομική ενίσχυση του Ιερού Ναού Αγίου Στεφάνου Σκύδρας για τις ανάγκες του συσσιτίου.
8)Οικονομική ενίσχυση ενδεών.
9)Ανάκληση της αρ.139/2015 απόφασής μας και εκ νέου έγκριση εκμίσθωσης με δημοπρασία δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Καλυβίων.
10)Έγριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την Ανθοέκθεση Σκύδρας 2017.
11)Έγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την παραχώρηση τμήματος του αρ.367 τεμαχίου ιδιοκτησίας Δημοσίου που εμπίπτει στο Ο.Τ.62Α  χαρακτηρισμένο κοινωφελή χώρο Νηπιαγωγείου του ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Σκύδρας.
12)Έγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την παραχώρηση του αρ.251 χώρου γυμναστηρίου στο Ο.Τ.38 της οριστικής διανομής του συνοικισμού Ριζού και επί του οποίου είναι κατασκευασμένα τα αποδυτήρια και το γήπεδο ποδοσφαίρου οικισμού Ριζού.
13)Έγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τον αποχαρακτηρισμό του αρ.561 ρέματος στον οικισμό Μαυροβουνίου.
14)Παραχώρηση χρήσης του αρ.113α οικοπέδου της Τ.Κ. Πετριάς στις ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ για την κατασκευή του Νηπιαγωγείου Πετριάς.
15)Παραχώρηση ιδιωτικής έκτασης για την ανόρυξη δημοτικής αρδευτικής γεώτρησης.
16)Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Αρδευτικό δίκτυο Πετριάς περιοχή ΒΑΛΤΟΣ Δήμου Σκύδρας».
17)Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή αρδευτικών δικτύων Δήμου Σκύδρας».
18)Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση τμήματος στέγης Λυκείου Σκύδρας».
19)Συγρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ενδοδημοτική οδοποιία».
20)Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για τη διαδικασία χρηματοδότησης για την αποκατάσταση φθορών του Δημοτικού Σχολείου Μανδάλου (ΥΑΣΒΕ).
21)Υποβολή αιτήματος για ένταξη στο Πρόγραμμα Αγροτικού Εξηλεκτρισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
22)Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 2017.
23)Δωρεάν παραχώρηση κατ α χρήση αίθουσας 1ου ορόφου του δημοτικού οικήματος της Τ.Κ. Άσπρου για τις ανάγκες του κατηχητικού σχολείου του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Άσπρου.
24)Παραχώρηση έναντι τιμήματος πλατείας στον Κολοβό Νικόλαο για την τοποθέτηση ψυχαγωγικών παιγνίων.
25)Αποδοχή παραίτησης Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «σχολικής Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σκύδρας» και ορισμός νέου.
26)Αποδοχή παραίτησης Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σκύδρας» και ορισμός νέου.
27)Ορισμός νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ., Ε.Φ.Α.Κ.Π.Π. Σκύδρας και καθορισμός αμοιβής Προέδρου, Αντιπροέδρου.
28)Αποδοχή παραίτησης Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ε.Υ.Α. Σκύδρας, ορισμός νέου.
29)Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για τη δημοτική περίοδο 4/2017 έως 8/2019.

                                                                                                                           ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ                                        

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου