Παρασκευή, 21 Απριλίου 2017

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017Αποτέλεσμα εικόνας για Συνεδρίαση περιφερειακου συμβουλιου κεντρικής Μακεδονιας 
Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 21 Απριλίου 2017, στις 13:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας
                
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  
Θέμα 1ο: Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το δ' τρίμηνο 2016
Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά-Aθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Προγραμματικού Σχεδιασμού

Θέμα 2ο: 5η τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οικονομικού έτους 2017
Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά-Aθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Προγραμματικού Σχεδιασμού

Θέμα 3ο: Χαρακτηρισμός ΚΑΕ ως δεκτικού ΧΕΠ
Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά-Aθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Προγραμματικού Σχεδιασμού

Θέμα 4ο : Τροποποίηση του άρθρου 14 του Κανονισμού Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Μ.Ε.Θ.
Εισηγητής:   Κωνσταντίνος Γιουτίκας, Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Θέμα 5o : Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του σχεδίου για το χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ) στη θέση «Άμπελος-Πόρτο Κουφό» χερσονήσου Σιθωνίας, ΠΕΧαλκιδικής, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,  με φορέα την ΠΟΑΥ Χαλκιδικής Ι.Κ.Ε.
Eισηγητής: Κωνσταντίνος Γιουτίκας, Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Θέμα 6o: Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης (ΔΠΑ) Συστήματος Μεταφοράς 2017-2026 του ΑΔΜΗΕ
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Γιουτίκας, Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Θέμα 7o: Έγκριση έκδοσης απόφασης χορήγησης αδιάθετων αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου στη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Γιουτίκας, Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Θέμα 8o: Σύναψη σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής και του Δήμου Πολυγύρου
Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων

Θέμα 9o: Δημοπράτηση με επιλογή αναδόχου με ανοικτό διαγωνισμό, με την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του Ν.4412/2016) για την εκτέλεση του έργου «Μελέτη συντήρησης της καθολικής προστασίας στο τμήμα του παράκτιου αναχώματος δυτικά των εκβολών του Γαλλικού ποταμού»
Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων

Θέμα 10o:  Έγκριση έκδοσης απόφασης περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας κατά τη φάση εκτέλεσης των εργασιών και σήμανσης ρύθμισης της κυκλοφορίας μετά το πέρας των εργασιών για το έργο «Ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών υποδομής της νέας χάραξης της σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης -Ειδομένης στο τμήμα Πολύκαστρο-Ειδομένη από χ.θ 52+262,00 έως χ.θ 72+858,91, κατασκευής κτιριακών εγκαταστάσεων του νέου Σ.  Σ. Πολυκάστρου και της σιδηροδρομικής στάσης Μ. Δάσους, καθώς και επεμβάσεις επί των κτιριακών εγκαταστάσεων του υφισταμένου Σ.Σ. Ειδομένης (Α.Δ 706/16)»
Εισηγητής: Ανδρέας Βεργίδης ,Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Κιλκίς

Θέμα 11o: Έγκριση έκδοσης προσωρινών μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή ηλεκτροφωτισμού κόμβων εντός περιοχής ευθύνης Π.Ε Πέλλας
Εισηγητής: Αθηνά Αηδονά - Aθανασιάδου, Αν. Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας

Θέμα 12o: Εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης ασφαλτικών οδοστρωμάτων σε οδικούς άξονες αρμοδιότητας Π.Ε Σερρών στα πλαίσια κατασκευής του έργου «Άμεση αποκατάσταση βλαβών οδικού δικτύου ευθύνης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»
Εισηγητής: Ιωάννης Μωϋσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε  Σερρών

Θέμα 13o: Ορισμός μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) της Μ.Ε.Θ.
Εισηγήτρια: Παρασκευή Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ.

Θέμα 14o:  Ορισμός μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) της Π.Ε. Σερρών
Εισηγητής: Ιωάννης Μωϋσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε  Σερρών

Θέμα 15o:  Απόσυρση και εκποίηση των υπ. αριθμ. ΚΗΟ 8619, ΚΗΟ 8616, ΚΗΟ 8617 υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Κ.Μ.
Εισηγήτρια: Παρασκευή Πατουλίδου,  Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης

Θέμα 16o:  Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Π.Ε. Ημαθίας
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας
Ειδικός Αγορητής: Νίκη Καρατζιούλα, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Ημαθίας

Θέμα 17o: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Π.Ε. Κιλκίς
Εισηγητής: Ανδρέας Βεργίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς

Θέμα 18o: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Π.Ε. Πιερίας
Εισηγητής: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου