Παρασκευή, 26 Μαΐου 2017

Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή του Δήμου Αλμωπίας. Προβλέπεται μάχη με τους διαφωνούντεςΣυνεδριάζει η οικονομική επιτροπή του Δήμου Αλμωπίας την Δευτέρα το μεσημέρι και αναμένεται για άλλη μια φορά να τεθούν θέμα από τους διαφωνούντες οι οποίοι μετέχουν στην επιτροπή. Τα μέλη της είναι τα ακόλουθα:

Τα  Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
       Δήμου Αλμωπίας
1. Ουργαντζόγλου Απόστολος  του Ιωσήφ
2. Αβραμίκας Στέφανος του Χρήστου
3. Κετικίδης  Ιωάννης του Παντελή
4. Χουρσόγλου  Χρήστος  του Δημητρίου
5. Πασόης Δημήτριος του Ιωάννου
6. Καλδερεμτζή Δέσποινα του Θεοδώρου


 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                    

ΜΠΙΝΟΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ  TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
          ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   
           Σας καλούμε να έρθετε  στις  29   Μαΐου,  του έτους 2017,  ημέρα Δευτέρα   και ώρα  14:00   (2:00  μ.μ.), στο Δημοτικό Κατάστημα  Αριδαίας,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75  του του Ν.3852/2010, στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου  Αλμωπίας, για να  συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:     
                                              ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ  
        
1
Έγκριση δαπανών – διάθεση  (ψήφιση)   πιστώσεων προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας, οικονομικού έτους 2017.

2
Ορισμός Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων και προσφυγών, σύμφωνα με το  άρθρο 221 του Ν.4412/2016 ( ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) .

3
΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών (πρώην σχολικών) αγροτεμαχίων Τ.Κ. Μηλέας.


 
Εσωτερική  Διανομή:
- Πρωτόκολλο - αρχείο
-Τμήμα Υποστήριξης Πολ. Οργάνων
-Δ/νση Διοικ. Υπηρεσιών
-Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
-Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
-Γραφείο Δημάρχου
-Πρ/μενο Τεχνικών Υπηρεσιών
-Πρ/μενη Οικονομικών Υπηρεσιών
-κ. Χατζηπαντελιάδου Ειρήνη  

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΜΠΙΝΟΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου