Παρασκευή, 5 Μαΐου 2017

Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή του Δήμου Αλμωπίας την ΤρίτηΑποτέλεσμα εικόνας για οικονομική επιτροπή δήμου αλμωπίασ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ  TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
          ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
           
           Σας καλούμε να έρθετε  στις  9   Μαΐου,  του έτους 2017,  ημέρα Τρίτη  και ώρα  13:30     (1:30  μ.μ.), στο Δημοτικό Κατάστημα  Αριδαίας,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75  του του Ν.3852/2010, στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου  Αλμωπίας, για να  συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:     
                                              ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ  
        
1
 Ανατροπή αναλήψεων υποχρεώσεων  δαπάνης

2
Εισήγηση για την 8η γενική αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας, οικονομικού έτους 2017.

3
Έγκριση δαπανών – διάθεση  (ψήφιση)   πιστώσεων προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας, οικονομικού έτους 2017


4
Ανάκληση της αριθμ.36/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με θέμα “Εισήγηση  για την 6η  αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας, οικονομικού έτους 2017, η οποία αφορά τη δημιουργία κωδικών, για τις αποδοχές των αποφοίτων της επαγγελματικής εκπαίδευσης & κατάρτισης ΕΠΑΛ”.


5
΄Εγκριση  και ψήφιση δαπάνης του προστίμου, συνολικού ποσού 103,86  ευρώ.

6
Έγκριση  δαπάνης-διάθεση (ψήφιση) πίστωσης προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας, οικονομικού έτους 2017 (Δημοσιεύσεις Προκηρύξεων)

7
Έγκριση  δαπάνης-διάθεση (ψήφιση) πίστωσης προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας, οικονομικού έτους 2017 (Επεκτάσεις ΦΟΠ και Παραλαγές δικτύου ΦΟΠ)

8
Έγκριση  επειγουσών πρόσθετων εργασιών για το έργο "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ"

9
Απευθείας Ανάθεση έργου με τίτλο "Διαμόρφωση χώρων για τη στέγαση κέντρου κοινότητας "

10
Παράταση σύμβασης του έργου “Ασφαλτοστρώσεις στη Δ.Ε.  Αριδαίας”


11
Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου  για την εκδίκαση της με αριθμ. βιβλ. εισαγ. 4200/2015 έφεσης, που εκδικάζεται  στις 25/09/2017, στο  Εφετείο Θεσσαλονίκης. 

12
Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου  για την εκδίκαση της με αριθμ. βιβλ. εισαγ. 4201/2015 έφεσης, που εκδικάζεται  στις 25/09/2017, στο  Εφετείο Θεσσαλονίκης. 

13
Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου  για την εκδίκαση της υπ΄ αριθμ. καταθ. 64/2016 αγωγής, που εκδικάζεται στις 9/11/2017   στο Μονομελές Πρωτοδικείο ΄Εδεσσας.

14
Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου  για την εκδίκαση της με αριθμ. βιβλ. εισαγ. 4199/2015 έφεσης, που εκδικάζεται  στις 25/09/2017, στο  Εφετείο Θεσσαλονίκης. 

15
Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου  για την εκδίκαση της με αριθμ. βιβλ. εισαγ. 30/2016 έφεσης, που εκδικάζεται  στις 12/10/2017, στο Μονομελές Πρωτοδικείο ΄Εδεσσας.

16
Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου  για την εκδίκαση της με αριθμ. βιβλ. εισαγ. 29/2016 έφεσης, που εκδικάζεται  στις 12/10/2017, στο Μονομελές Πρωτοδικείο ΄Εδεσσας.

 17
Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου  για την εκδίκαση της υπ΄ αριθμ. καταθ. 118/2014 αγωγής, που εκδικάζεται στις 11/05/2017   στο Μονομελές Πρωτοδικείο ΄Εδεσσας.

18
΄Εγκριση όρων  διακήρυξης για την εκμίσθωση  δημοτικών (πρώην σχολικών) αγροτεμαχίων Τ.Κ. Περίκλειας.

 19
΄Εγκριση όρων  διακήρυξης για την εκμίσθωση  δημοτικών (πρώην σχολικών) αγροτεμαχίων Τ.Κ. Πολυκάρπης.

 
Εσωτερική  Διανομή:
- Πρωτόκολλο - αρχείο
-Τμήμα Υποστήριξης Πολ. Οργάνων
-Δ/νση Διοικ. Υπηρεσιών
-Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
-Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
-Γραφείο Δημάρχου
-Πρ/μενο Τεχνικών Υπηρεσιών
-Πρ/μενη Οικονομικών Υπηρεσιών
-κ. Χατζηπαντελιάδου Ειρήνη  

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΜΠΙΝΟΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου