Κυριακή, 18 Ιουνίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12ης ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017 ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ


           
           
Σας καλούμε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017 και ώρα 19.00΄ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1.      Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αξιοποίηση γεώτρησης Αγ. Φωτεινής» (αρ.μελ. 48/14) (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
2.      Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «Επέκταση αρδευτικού δικτύου Καρυδιάς - Κερασιάς» (αρ.μελ. 49/15) (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
3.      Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αγροτική οδοποιία Σμαρέκας – Λόγγου - Κλεισοχωρίου» (αρ.μελ. 4/16) (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
4.      Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Μεταφορά μονάδας χρόνιας αιμοκάθαρσης νοσοκομείου Έδεσσας» (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
5.      Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Μεταφορά μονάδας χρόνιας αιμοκάθαρσης νοσοκομείου Έδεσσας» (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
6.      Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Έδεσσας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, για την εκτέλεση εργασιών με τίτλο  «Εργασίες συντήρησης του δασικού οδικού δικτύου δημόσιου δάσους Έδεσσας - Σωτήρας» (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
7.      Λήψη απόφασης για την παραχώρηση ή μη μίας θέσης στάθμευσης ΑμΕΑ  (Ρ-72) επί της οδού Κασσάνδρου αρ. 15 (Ο.Τ. 151) στην Έδεσσα (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
8.      5η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
  1. Διαγραφές ή μη ποσών από φορολογικούς καταλόγους της Δ.Ε. Έδεσσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
10.        Εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων που βρίσκονται στον οικ. Κερασιάς της Τ.Κ. Καρυδιάς (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
11.        Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών (Εισηγητής: Επιτροπή παραλαβής εργασιών).
12.        Κάλυψη εξόδων κηδείας άπορων δημοτών (Εισηγητής:  Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς).
13.        Εκλογή υδρονομέων για τη Δ.Κ. Έδεσσας και τις Τ.Κ. Άγρα, Καρυδιάς, Βρυτών, Σωτήρας, Νησίου, Άρνισσας, Αγ. Αθανασίου, Περαίας, Παναγίτσας, αρδευτικής περιόδου έτους 2017 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης).
14.        Μεταβίβαση επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 4264/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τ.Υ., Πολεοδομίας & Προγραμματισμού).
15.        Διατήρηση ή μη δύο (2) κενών θέσεων περιπτέρων στη Δ.Κ. Έδεσσας (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τ.Υ., Πολεοδομίας & Προγραμματισμού).
16.        Έγκριση τοποθέτησης μνημείου από το Σύλλογο Ηπειρωτών «Απειρωτάν» στην πόλη της Έδεσσας (Εισηγητής: Δήμαρχος).
17.        Έγκριση τοποθέτησης μνημείου από το Σύλλογο Μικρασιατών «Η Μπίγα» στην πόλη της Έδεσσας (Εισηγητής: Δήμαρχος).
18.        Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στην Ετήσια Τακτική  Γενική Συνέλευση της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ – Αναπτυξιακή Πέλλας (ΑΝ.ΠΕ.) (Εισηγητής: Δήμαρχος).

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος
Δημοτικού Συμβουλίου ΈδεσσαςΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου