Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2017

Πρόσκληση για Δημοτικό συμβούλιο στην Αλμωπία

Αποτέλεσμα εικόνας για ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ
 
                 Σας  προσκαλούμε να έλθετε  στην Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3463/2006, που θα γίνει στο  Δημ. Κατάστημα  Αριδαίας  και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου την   28η   του μηνός  Ιουνίου,  έτους  2017 ημέρα Τετάρτη  και ώρα   19:00΄ (7.00 μ.μ) για συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης :
  «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων χρήσεως, Προσαρτήματος Ισολογισμού και Έκθεσης Τακτικού Ελέγχου των Ορκωτών Λογιστών) καθώς και του Απολογισμού Δήμου Αλμωπίας, οικ. έτους 2014».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου