Κυριακή, 25 Ιουνίου 2017

Συνάντηση εργασίας της Αν. Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας Αθηνάς Αθανασιάδου – Αηδονά με τον Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Κώστα Γιουτίκα

 

Συνάντηση εργασίας της Αν. Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας Αθηνάς Αθανασιάδου - Αηδονά με τον Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Κ.Μ. Κώστα Γιουτίκα πραγματοποιήθηκε στο Διοικητήριο, με τη συμμετοχή του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Κ.Μ. Νίκου Τσοτσόλη, παρουσία του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Π.Κ.Μ. Γιώργου Τσαγκαρλή, του Διευθυντή Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Ε. Πέλλας Γιάννη Πατσιά και του Προϊσταμένου του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Πέλλας Στέφανου Αργυράκη.

Αντικείμενο της συνάντησης αποτέλεσε το εξαιρετικά σημαντικό και ευαίσθητο ζήτημα της διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων, ενώ, παράλληλα, έγινε αποτίμηση της μέχρι τώρα λειτουργίας των Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της Π.Ε. Πέλλας. Συζητήθηκαν και θέματα όπως διερεύνηση ενδεχόμενων λύσεων για την αποτελεσματική λειτουργία των περιβαλλοντικών υποδομών της Π.Ε. Πέλλας και η υλοποίηση έργων και δράσεων του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) από πιστώσεις του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020.

Επιπλέον και, ενόψει της θερινής μεταποιητικής περιόδου αναφέρθηκε η ανάγκη πρόληψης και αντιμετώπισης των πιθανών περιβαλλοντικών προβλημάτων που ενδεχομένως να προκύψουν από τη λειτουργία των μεταποιητικών μονάδων. Ακόμη έγινε αναφορά στη λειτουργία των υποδομών διαχείρισης αστικών υγρών αποβλήτων καθώς και στην αναγκαιότητα για αποτελεσματικούς ελέγχους ώστε, να εξασφαλιστεί η σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία τους από τις αρμόδιες ΔΕΥΑ.

Επιπροσθέτως, τέθηκε το θέμα της προστασίας του ποταμού Λουδία και της Τάφρου 66, θέματα για τα οποία βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης μελέτες, οι οποίες εκπονούνται από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και οι οποίες αφορούν την αντιπλημμυρική προστασία και περιβαλλοντική αναβάθμιση των ανωτέρω υδάτινων αποδεκτών, προκειμένου να ενταχθούν έγκαιρα σε χρηματοδοτικό μέσο.

Κλείνοντας, η Αν. Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας Αθηνά Αθανασιάδου – Αηδονά, αφού ευχαρίστησε τον Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κώστα Γιουτίκα και τα στελέχη των υπηρεσιών για τη συνάντηση και την εποικοδομητική συζήτηση, τόνισε ότι βασικός στόχος είναι η βιώσιμη ανάπτυξη με αυστηρούς περιβαλλοντικούς κανόνες, ώστε να εξυπηρετείται η ανάπτυξη, αλλά, ταυτόχρονα, να προστατεύεται το περιβάλλον και η δημόσια υγεία μέσω της διενέργειας ελέγχων σε όλα τα επίπεδα, όπως προκύπτει κάθε φορά από την κείμενη νομοθεσία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου