Κυριακή, 9 Ιουλίου 2017

Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων παρασημοφόρησε τον Μητροπολίτη Εδέσσης

Τήν Τρίτην, 21ην Ἰουνίου / 4ην Ἰουλίου 2017, εἰς τό πλαίσιον προσωρινῆς ἐπισκέψεως ὁμάδος ἑκατόν προσκυνητῶν εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Πατριαρχείου ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ. Θεόφιλος ἐπαρασημοφόρησε τόν ἡγούμενον τῆς προσκυνηματικῆς ὁμάδος ταύτης Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Ἐδέσσης κ. Ἰωήλ διά τοῦ παρασήμου τοῦ Ἀνωτάτου Ταξιάρχου τοῦ Παναγίου Τάφου εἰς ἐκτίμησιν καί ἀναγνώρισιν τῆς προσφορᾶς αὐτοῦ πρός τήν Μητρόπολιν Ἐδέσσης, τήν πατρίδα καί τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα διά τοῦ λόγου καί τῆς γραφίδος αὐτοῦ.

Συγκεκινημένος ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἰωήλ ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον, λέγων ὅτι ἦλθε διά νά λάβῃ τήν εὐλογίαν τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων καί τοῦ Μακαριωτάτου καί πρός ἔκπληξιν ἔλαβε τήν τιμητικήν ταύτην διάκρισιν.

Ἐπί τούτοις λαβόντες τήν εὐλογίαν τοῦ Μακαριωτάτου ἐσυνέχισαν τό προσκύνημα αυτῶν εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου