Τρίτη, 30 Ιανουαρίου 2018

Ανακοίνωση της Π.Ε. Πέλλας για την παραχώρηση αγροτεμαχίων


 Αποτέλεσμα εικόνας για παραχώρηση αγροτεμαχίων
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας προκηρύσσει στις 26-02-2018, ημέρα Δευτέρα ανοιχτή δημοπρασία   για την παραχώρηση με τίμημα των παρακάτω ακινήτων,  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. β, γ ή δ  και 10  του Ν.4061/22-3-2012 (ΦΕΚ 66  Α/22-3-2012), τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.4235/14 (ΦΕΚ 32 Α/11-2-2014) και τις διατάξεις του άρθρου 44  παρ.1. περίπτωση στ του Ν.4384/2016 (ΦΕΚ 78 Α),

1.Αναδασμός ΣΑΑΚ Αξού έτους 1964, τεμάχιο 89 έκτασης 2.849τ.μ
2.Αναδασμός ΣΑΑΚ Αξού έτους 1964, τεμάχιο 90 έκτασης 2.700τ.μ
3.Αναδασμός ΣΑΑΚ Αξού έτους 1964, τεμάχιο 110 έκτασης 2.822τ.μ
4.Αναδασμός ΣΑΑΚ Αξού έτους 1964, τεμάχιο 16α έκτασης 16.115τ.μ
5.Αναδασμός ΣΑΑΚ Αξού έτους 1978-83, τεμάχιο 227α έκτασης 25.516τ.μ
6.Αναδασμός ΣΑΑΚ Πενταπλατάνου έτους 1964, τεμάχιο 48 έκτασης 4.254τ.μ
7.Αναδασμός ΣΑΑΚ Πενταπλατάνου έτους 1964, τεμάχιο 49 έκτασης 6.877τ.μ
8.Αναδασμός ΣΑΑΚ Πενταπλατάνου έτους 1964, τεμάχιο 57 έκτασης 50.262τ.μ
9.Αναδασμός ΣΑΑΚ Αραβησσού έτους 1978-82, τεμάχιο 74 έκτασης 20.566τ.μ
10.Αναδασμός ΣΑΑΚ Αραβησσού έτους 1978-82, τεμάχιο 78 έκτασης 30.102τ.μ
11.Αναδασμός ΣΑΑΚ Μυλότοποι έτους 1978-83, τεμάχιο 8 έκτασης 1.028τ.μ
12.Συνοικισμός Γαλατάδων τεμάχιο 44 έκτασης 509τ.μ


 

 

         
Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από το τμήμα Πολιτικής Γης  Γιαννιτσών της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας (τηλ. 2381352327, 2381352328, ώρες 8.30-14.30)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου