Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2018

ΤΗ ΜΕΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΠ. ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ " Όσο μεγαλύτερα προβλήματα έχεις, τόσο μικρότερη χρηματοδότηση παίρνεις"

Αποτέλεσμα εικόνας για Γιάννης Ανδρίτσος

Τη μεροληπτική στάση της διοίκησης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας σε βάρος της Πέλλας στηλιτεύει ο περιφερειακός σύμβουλος Γιάννης Ανδρίτσος. 
Συγκεκριμένα, μόλις την περασμένη Τρίτη, η οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας ενέκρινε τη διάθεση κονδυλίων, ύψους 30 εκ. ευρώ στις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας, για αναβάθμιση και συντήρηση του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου. Ενώ θα περίμενε κανείς, ότι η κατανομή των κονδυλίων θα γινόταν με βάση τις πραγματικές ανάγκες κάθε ενότητας ή ακόμη και ισομερώς, φάνηκε ξεκάθαρα, ότι η περιφερειακή ενότητα Πέλλας, δεν είναι στις προτεραιότητες ούτε του περιφερειάρχη Απ΄Τζιτζικώστα ούτε και των μελών της Εκτελεστικής επιτροπής, που αποφάσισε την κατανομή κονδυλίων. 
Όλες οι ενότητες παίρνουν από περίπου 5 εκ. ευρώ. Μόνον η Πέλλα παίρνει 2,5 εκ. ευρώ, τα λιγότερα απ΄ όλες τις περιοχές, αν και έχει τα μεγαλύτερα προβλήματα.
Ο περιφερειακός σύμβουλος Γιάννης Ανδρίτσος, ως μέλος της οικονομικής επιτροπής ανέδειξε το πρόβλημα και μειοψήφησε, θεωρώντας ότι η απόφαση όχι μόνον δεν δίνει λύση στα προβλήματα, αλλά δημιουργεί και άλλα προβλήματα. Σε δήλωσή του αναφέρει:
"Είναι , ουσιαστικά, μια "τιμωρία" της περιφέρειας σε βάρος της περιοχής μας και των κατοίκων. Η μεροληπτική στάση του κ. Τζιτζικώστα και των συνεργατών του, αποδεικνύεται από την τελική κατανομή των πιστώσεων. Στην Πέλλα με τα οξυμένα οδικά προβλήματα διέθεσαν τα λιγότερα χρήματα. Η περιοχή μας δεν αντιμετωπίζεται ούτε καν ισότιμα με τις άλλες περιφερειακές ενότητες. Η στάση αυτή της διοίκησης της περιφέρειας δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά και ανησυχίες."
Ο κ. Ανδρίτσος επισημαίνει ακόμη, ότι η διάθεση της πίστωσης των 30 εκ ευρώ υπεγράφη από τον αρμόδιο υφυπουργό Οικονομικών κ. Χαρίτση, τον περασμένο Σεπτέμβριο. Η απόφαση της Εκτελεστικής επιτροπής της ΠΚΜ λήφθηκε τον Δεκέμβριο του 2017 και μόλις προχθές, η οικονομική επιτροπή πήρε απόφαση για διάθεση των πιστώσεων στις περιφερειακές ενότητες. Δηλαδή, υπάρχει μια χρονική καθυστέρηση 6 μηνών, στην υλοποίηση μιας υπουργικής απόφασης.
"Η καθυστέρηση που παρατηρείται, οδηγεί και σε "δεύτερες σκέψεις" ως προς τη διάθεση των πιστώσεων. Εμείς, ως αντιπολίτευση, αλλά και ως εκφραστές της βούλησης των κατοίκων της Πέλλας, καταγγείλαμε την υποβάθμιση και τη διαφορετική αντιμετώπιση της περιοχής μας.Αναρωτιέμαι, όμως, αν οι περιφερειακοί σύμβουλοι Πέλλας της παράταξης του κ. Τζιτζικώστα αν γνωρίζουν το πρόβλημα που δημιουργήθηκε. Αν δεν το γνωρίζουν, καλό θα είναι να μας παρακολουθούν για να ...ενημερώνονται. Αν όμως το γνωρίζουν και δεν αντιδρούν τότε βλάπτουν τα συμφέροντα της Πέλλας για να είναι αρεστοί στον κ. Τζιτζικώστα" κατέληξε ο κ. Ανδρίτσος.


( Επισυνάπτεται η απόφαση κατανομής των πιστώσεων)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Απόφαση    56/12-12-2017Στη Θεσσαλονίκη, στην αίθουσα συσκέψεων της Π.Κ.Μ., Βασ. Όλγας 198 (ισόγειο), σήμερα  12/12/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30  π.μ. συνήλθε η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Κ.Μ., κατόπιν της με αριθ. Πρωτ 524034(85) προσκλήσεως του Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν. 3852/2010.

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν:
1.
Τζιτζικώστας Απόστολος, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής
2.
Βεργίδης Ανδρέας, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς
3. 
Γιώργος Ιωάννης  Αντ/ρχης Π.Ε. Χαλκιδικής
4.
Καλαϊτζίδης Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας
5.
Μαυρίδου Σοφία, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας
6.
Μωυσιάδης Ιωάννης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών
7.
Πατουλίδου Παρασκευή, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης
8.
Αηδονά Αθηνά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας και
     Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
9.
Γιουτίκας Κωνσταντίνος, Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
10.
Θάνος Αλέξανδρος, Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού και Πολιτισμού
11.
Μπισμπινά Γερακίνα, Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας και Αλληλεγγύης
12.
Παπάς Θεοφάνης, Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας
13.
Χατζηβρέττας Δημήτριος, Αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών και Επικοινωνιών
14.
Ιωάννου Νικόλαος, Εκτελεστικός Γραμματέας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας


Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων κος Γιώργος Γιάννης εισηγήθηκε το 1ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης με θέμα “ Κατανομή της Πίστωσης 30.000.000€ σε υποέργα και υπηρεσίες υλοποίησης" κι έθεσε υπόψη της επιτροπής την αριθμ. 608/04/12/2017 εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφεριάρχη Υποδομών και Δικτύων, το αριθμ. Οικ,507545/1851/30-11-2017 έγγραφο του Γεν. Δ/ντη Προγραμματισμού και Υποδομών καθώς και την αριθμ. 97574/12-09-2017 απόφαση του Αναπ. Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης ένταξης έργων στο ΠΔΕ 2017 στη ΣΑΕΠ 008

Η Εκτελεστική Επιτροπή έχοντας υπόψη το Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ 87Α/7-6-2010)
« Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης » και ιδιαίτερα τα άρθρα 173 & 174 του Ν. 3852/2010 ‘‘περί  συγκρότησης  και αρμοδιοτήτων της Εκτελεστικής Επιτροπής’’, την ανωτέρω αριθμ. 608/04/12/2017 εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφεριάρχη Υποδομών και Δικτύων, το αριθμ. Οικ,507545/1851/30-11-2017 έγγραφο του Γεν. Δ/ντη Προγραμματισμού και Υποδομών καθώς και την αριθμ. 97574/12-09-2017 απόφαση του Αναπ. Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης ένταξης έργων στο ΠΔΕ 2017 στη ΣΑΕΠ 008, καθώς και  μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της,

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα

Την κατανομή συνολικού ποσού 30.000.000€ στις Περιφερειακές Ενότητες της ΠΚΜ σε βάρος της ΣΑΕΠ 008 του έργου 20017ΕΠ00800005 "Έργα Βελτίωσης -επισκευής υφισταμένων οδοστρωμάτων Εθνικού και Επαρχιακού δικτύου της Π.Κ.Μ. για την υλοποίηση των υποέργων  όπως αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα. 

           
Α/Α
ΥΠΟΕΡΓΑ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

Βελτίωση-επισκευή υφιστάμενων οδοστρωμάτων οδικού δικτύου Π.Ε.Πέλλας (α)Τμήματα της  Εθνικής Οδού 2 Θεσσαλονίκη-Έδεσσα-Φλώρινα και β) της Επαρχιακής Οδού 3  Διασταύρωση με Εθνική οδό 2 (πλησίον Ριζαρίου)-Σεβαστειανά-Σκύδρα-Ριζό-Όρια Νομού  Πέλλας
ΥΠΟΔ.Τ.Ε./ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το έργο αφορά στη  βελτίωση -επισκευή υφιστάμενων οδοστρωμάτων και την βελτίωση  στοιχείων ασφαλείας στα παρακάτω τμήματα :
1.Εθνική Οδός  2 Θεσσαλονίκη-Έδεσσα-Φλώρινα
-  Εθνική οδός Θεσσαλονίκης – Έδεσσας (από Δ/ση με Επαρχιακή Οδό 3 έως και οικισμό Ριζαρίου μήκους 2,5 χλμ.)
- Εθνική οδός Θεσσαλονίκης-Έδεσσας (από τις στροφές Νοσοκομείου έως την είσοδο της Έδεσσας μήκους 1,0 χλμ).
- Εθνική οδός Έδεσσας-Φλώρινας (από τον οικισμό του Άγρα έως την διασταύρωση της Κερασιάς μήκους περίπου 2,0 χλμ)
2.Επαρχιακή Οδός  3  από διασταύρωση με Ε.Ο.2(πλησίον Ριζαρίου)-Σεβαστειανά-Σκύδρα- Ριζό-Όρια Νομού
- Από διασταύρωση με Ε.Ο.2 (πλησίον Ριζαρίου) έως οικισμό Σεβαστειανών
- Από οικισμό Ριζού έως όρια Νομού Ημαθίας μήκους περίπου 4 χλμ

2.500.000,00

ΤΙΤΛΟΣ

Βελτίωση-επισκευή υφιστάμενων οδοστρωμάτων οδικού δικτύου Π.Ε. Σερρών α) Ν.Ζίχνης-Αλιστράτης-όρια Νομού Δράμας και β) Σερρών-Νιγρίτας-Αμφίπολης-όρια Νομού Θεσσαλονίκης
ΥΠΟΔ.Τ.Ε./ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
                Το έργο αφορά στη  βελτίωση -επισκευή υφιστάμενων οδικών δικτύων  και πιο συγκεκριμένα στα παρακάτω τμήματα :
- Στο δευτερεύον εθνικό  οδικό δίκτυο :Σέρρες-Ν.Ζίχνη-Αλιστράτη-όρια Νομού Δράμας
- Στο πρωτεύον επαρχιακό και δευτερεύον  επαρχιακό οδικό δίκτυο Σέρρες-Νιγρίτα- Αμφίπολη-όρια Ν. Θεσσαλονίκης

4.950.000,00

ΤΙΤΛΟΣ

Βελτίωση- επισκευή υφιστάμενων οδοστρωμάτων οδικού δικτύου Π.Ε. Κιλκίς σε τμήματα των οδικών  αξόνων α)Νέα Εθνική Οδός Όρια Ν.Θεσσαλονίκης-Ν.Σάντα-Μεταλλικό-Δροσάτο (με την πρόσβαση προς Μεθοριακό σταθμό Δοϊράνης έως τα όρια Ν.Σερρών) και  β) Επαρχιακή οδός 9 Κιλκίς -Μ.Βρύση -Πολύκαστρο-Αξιούπολη
ΥΠΟΔ.Τ.Ε./ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το έργο αφορά στη  βελτίωση -επισκευή υφιστάμενων οδικών δικτύων  και πιο συγκεκριμένα στα παρακάτω τμήματα :
- Νέα Εθνική Οδός Όρια Ν.Θεσσαλονίκης-Ν.Σάντα-Μεταλλικό-Δροσάτο (με την πρόσβαση προς  Μεθοριακό σταθμό Δοϊράνης έως τα όρια Ν.Σερρών) και 
- Επαρχιακή  οδός 9 (ιλκίς -Μ.Βρύση -Πολύκαστρο-Αξιούπολη)

4.200.000,00

ΤΙΤΛΟΣ

Βελτίωση- επισκευή υφιστάμενων οδοστρωμάτων οδικού δικτύου Π.Ε. Χαλκιδικής σε  τμήματα α) της Επαρχιακής οδού 3 (κύκλωμα Κασσάνδρας), β) της  Επαρχιακής οδού 7 (κύκλωμα Σιθωνίας), γ) της Επαρχιακής οδού 8 (Πολύγυρος-Ιερισσός) και δ) της Επαρχιακής Οδού 9 (Ιερισσός-Ουρανούπολη)
ΥΠΟΔ.Τ.Ε./ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το έργο αφορά στη  βελτίωση - επισκευή υφιστάμενων οδικών δικτύων  και πιο συγκεκριμένα :
- Στην Επαρχιακή οδό 3 (κύκλωμα Κασσάνδρας),
- στην  Επαρχιακή οδό 7 (κύκλωμα Σιθωνίας)
- στην Επαρχιακή οδό  8 (Πολύγυρος-Ιερισσός) και
- στην Επαρχιακή Οδό 9 (Ιερισσός-Ουρανούπολη)

4.950.000,00

ΤΙΤΛΟΣ

Βελτίωση-επισκευή υφισταμένων οδοστρωμάτων Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Κατερίνης στο οδικό τμήμα Χαλκηδόνα-Κατερίνη
Υ.Σ.Ε./ΔΤΕ/ΠΚΜ
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το έργο αφορά στη  βελτίωση - επισκευή υφιστάμενων οδικών δικτύων  και πιο συγκεκριμένα :
- Στην ΠΕΟ Θεσ/νίκης – Κατερίνης, στο τμήμα Χαλκηδόνα – Αλεξάνδρεια – Αιγίνιο - Κατερίνη

9.500.000,00

ΤΙΤΛΟΣ

Βελτίωση-επισκευή υφισταμένων οδοστρωμάτων σε τμήματα της Εθνικής Οδού  Θεσσαλονίκης-Μουδανιών
Υ.Σ.Ε./ΔΤΕ/ΠΚΜ
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το έργο αφορά στη  βελτίωση - επισκευή υφιστάμενων οδικών δικτύων  και πιο συγκεκριμένα :
- Στην ΝΕΟ Θεσ/νίκης – Μουδανιών, από οδό Βούλγαρη μέχρι Α/Κ Ν. Μουδανιών.


3.900.000,00
ΣΥΝΟΛΟ

30.000.000,00Η απόφαση αυτή πήρε α/α 56/2017

Τα μέλη

Ο Περιφερειάρχης & Πρόεδρος Της Εκτελεστικής Επιτροπής


Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας
Η Γραμματέας

Θεοδώρα Νένα
                     

 

          ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ταχ. Δ/νση: 26ης Οκτωβρίου 64
Ταχ. Κωδ.: 546 27
Πληροφορίες: Θ.Νένα
Τηλέφωνο: 2313 319295
fax: 2313 319809
e-mail:ee@pkm.gov.gr

   

   Θεσσαλονίκη ,  19-12-2017

      Αρ. Πρωτ.    524031(84)


ΠΡΟΣ
1. Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων

2. Γενικό Διευθυντή Προγραμματισμού και Υποδομών

ΚΟΙΝ:  Αντιπεριφερειάρχες ΠΚΜΘΕΜΑ: Αποστολή απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.

             Σας διαβιβάζουμε σε αντίγραφο την υπ΄αρίθμ. 56/12-12-2017 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής περί «Κατανομής της Πίστωσης 30.000.000€ σε υποέργα και υπηρεσίες υλοποίησης"


Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΕΝΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου