Δευτέρα, 19 Φεβρουαρίου 2018

Συνεδριάζει το Δημοτικό συμβούλιο Αλμωπίας για την ψήφιση του ισολογισμού

      
 Αποτέλεσμα εικόνας για Δημοτικό συμβούλιο Αλμωπίας

          
  Σας  προσκαλούμε να έλθετε  στην Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3463/2006, που θα γίνει στο  Δημ. Κατάστημα  Αριδαίας  και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου την   20η   του μηνός  Φεβρουαρίου,  έτους  2018 ημέρα Τρίτη και ώρα   18:00΄ (6.00 μ.μ) για συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης :
  «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων χρήσεως και   Απολογισμού Δήμου Αλμωπίας, οικ. έτους 2015».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου