Τετάρτη 24 Απριλίου 2013

Εξηγήσεις θα ζητήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις νέες άδειες φαρμακείων στην Ελλάδα


 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ OLLI REHN ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ Θ. ΣΚΥΛΑΚΑΚΗ
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ζητήσει εξηγήσεις, για τον αριθμό των νέων αδειών ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείων, που έχουν δοθεί από την αρχή της εφαρμογής της απελευθέρωσης του επαγγέλματος του φαρμακοποιού, που αποφασίστηκε στο πλαίσιο του προγράμματος δημοσιοοικονομικής προσαρμογής της Ελλάδας. Την απάντηση αυτή έδωσε ο αρμόδιος Επίτροπος της ΕΕ κ. Olli Rehn, σε σχετική ερώτηση που υπέβαλλε ο Θόδωρος Σκυλακάκης, ευρωβουλευτής της Ομάδας της Συμμαχίας των Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη (ALDE) και μέλος της ΚΕ της Δράσης.
Ο Θ. Σκυλακάκης μέσω της ερώτησής του, προς την Επιτροπή, είχε ζητήσει να εξεταστεί η πρόοδος της απελευθέρωσης του επαγγέλματος του φαρμακοποιού στην Ελλάδα (που αποφασίστηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής της χώρας) και ειδικότερα να ελεγχθεί από την Επιτροπή (ως αρμόδιο όργανο) πόσες καινούργιες άδειες ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείων έχουν δοθεί, από την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόμου, στους Δήμους που προέκυψαν από συνένωση προϋπαρχόντων Δήμων, καθώς και τους Δήμους που προέκυψαν από συνένωση άλλων Δήμων και Κοινοτήτων, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 3852.

Ο Θ. Σκυλακάκης είχε ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,  διευκρινήσεις για περιορισμούς που εξακολουθούν να ισχύουν στη χορήγηση νέων αδειών λειτουργίας φαρμακείων και αποσκοπούν στη διατήρηση μικρών τοπικών μονοπωλίων γύρω από συνταγογραφικά κέντρα. Είχε αναφερθεί επίσης στο καθεστώς των αποστάσεων που ακόμη λειτουργεί περιοριστικά για το άνοιγμα νέων φαρμακείων και στον τρόπο εφαρμογής των πληθυσμιακών ορίων για νέα φαρμακεία, που εξακολουθεί να διατηρεί μονοπωλιακές καταστάσεις.
Αναλυτικά, ο Επίτροπος κ. Olli Rehn, απαντώντας στην ερώτηση του Θ. Σκυλακάκη, αναφέρει:
"Η τακτική εξέταση εστιάζει στην εφαρμογή του προγράμματος της Ελλάδος και ειδικότερα στη συμμόρφωση με τους όρους του προγράμματος. Η Επιτροπή θα ζητήσει εξηγήσεις στην επόμενη τακτική εξέταση σχετικά με τον αριθμό νέων αδειών ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείων που έχουν δοθεί από την αρχή του προγράμματος προσαρμογής".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more