Τετάρτη 15 Μαΐου 2013

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ


Καλούνται οι διαιτητές – μέλη του Συνδέσμου , εν ενεργεία και μη , να προσέλθουν κατά το χρονικό διάστημα από 29-5-2013 μέχρι και 31-5-2013 , στα γραφεία του Συνδέσμου και από ώρες 18.00 μ.μ. έως 20.00 μ.μ , για να υποβάλουν δήλωση προσφοράς υπηρεσιών περιόδου 2013-2014.
Μαζί τους θα πρέπει να έχουν και να προσκομίσουν στη γραμματεία , απόδειξη Εθνικής Τραπέζης καταβολής αντιστοίχου ποσού υπέρ ΚΑΔΙΠ περιόδου 2013-2014. Το ποσό θα το καταβάλουν στο λογ/σμό 155 / 482163-71 , το οποίο , ανάλογα με την ιδιότητα του διαιτητή ποικίλει ως εξής:
Α. Οι εν ενεργεία διαιτητές θα καταβάλουν για το ΚΑΔΙΠ , σύμφωνα με τους πίνακες αξιολόγησης προηγούμενης περιόδου 2012-2013:
Ι. Διαιτητές και βοηθοί τοπικών πρωτ/των 20 ΕΥΡΩ
ΙΙ. Διαιτητές Δ΄ εθνικής 40 ΕΥΡΩ
ΙΙΙ. Διαιτητές Γ΄ εθνικής 60 ΕΥΡΩ
IV. Διαιτητές Β΄εθνικής 80 ΕΥΡΩ
V. Διαιτητές Σούπερ Λίγκα 200 Ευρώ
VI. Βοηθοί διαιτητές Δ΄ εθνικής 20 ΕΥΡΩ
VII. Βοηθοί διαιτητές Γ΄εθνικής 40 ΕΥΡΩ
VIII. Βοηθοί διαιτητές Β΄εθνικής 50 ΕΥΡΩ
ΙΧ. Βοηθοί διαιτητές Σούπερ Λίγκα 100 ΕΥΡΩ.
Β. Οι μη εν ενεργεία διαιτητές θα καταβάλουν για το ΚΑΔΙΠ , σύμφωνα με τους πίνακες αξιολόγησης προηγούμενης περιόδου 2012-2013:
Ι. Οι παρατηρητές διαιτησίας Δ΄ κατηγορίας 25 ΕΥΡΩ
ΙΙ. Οι παρατηρητές διαιτησίας Γ΄ κατηγορίας 30 ΕΥΡΩ
ΙΙΙ. Οι παρατηρητές διαιτησίας Β΄ κατηγορίας 40 ΕΥΡΩ
IV. Οι παρατηρητές διαιτησίας Σούπερ Λίγκα 100 ΕΥΡΩ.
Οι άνω των 63 ετών και οι μη επιλεγέντες ως παρατηρητές διαιτησίας ανεξαρτήτως ηλικίας, 10 ΕΥΡΩ.
Δεν θα γίνουν δεκτές δηλώσεις , εάν προηγουμένως , δεν εξοφλούν οι διαιτητές τις οφειλές τους προς το Σύνδεσμο.

Για το Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΚΑΡΑΚΕΛΙΔΗΣ
Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΧΑΡΙΤΩΝ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΔΗΣ


Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα "Νέοι Ορίζοντες"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more