Σάββατο 18 Μαΐου 2013

Σημαντική ερώτηση από το ΚΚΕ


ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
Θέμα : Προβλήματα των απολυμένων-ανέργων που ήταν ενταγμένοι σε Προγράμματα
             Ειδικής Επιδότησης Ανεργίας
Οι απολυμένοι - άνεργοι κλωστοϋφαντουργοί από Νάουσα, Πέλλα, Έβρο και Πρέβεζα, από την Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων Θεσσαλονίκης, από τα Μεταλλεία Κασσάνδρας και από τα Συνεταιριστικά Λιπάσματα Δραπετσώνας, που ήταν ενταγμένοι σε Προγράμματα Ειδικής Επιδότησης Ανεργίας βρίσκονται σε τραγική κατάσταση.

Ιδιαίτερα μετά τις τελευταίες αποφάσεις της Βουλής (Ν.4093/12-11-2012 Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016),  που κατάργησαν βίαια χωρίς κάποιο μεταβατικό στάδιο στις 31-12-2012 την ειδική επιδότηση τους, σε συνδυασμό με την εφαρμογή του Ν.3996/2011, που αφορά την αναγνώριση πλασματικών χρόνων (διευκρινιστική εγκύκλιος του ΙΚΑ Σ40/303/26-11-2012).
Να σημειωθεί πως στη συνέχεια με νέο έγγραφο - εγκύκλιο του το Ι.Κ.Α. (Σ40/59/11.3.20130 γνωμοδότησε ότι  όσοι εργαζόμενοι κατέθεσαν αίτηση συνταξιοδότησης μέχρι τις 31-12-2012 οι χρόνοι που διανύθηκαν θεωρούνται ασφαλιστικά ισχυροί, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ετεροχρονισμένα απαράδεκτη διάκριση μεταξύ αυτών που ήταν σε θέση να υποβάλλουν αίτηση, αφού είχαν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για λήψη σύνταξης, εντός του 2012.
Αυτό έχει σαν συνέπεια:
·         να μην αποδίδονται οι συντάξεις σε όσους κατέθεσαν αίτηση συνταξιοδότησης μετά τις 31-12-2012, γιατί τα διανυθέντα έτη, αναδρομικά, να θεωρούνται πλασματικά και όχι πραγματικά, με αποτέλεσμα αυτοί να καλούνται να καλύψουν, σε προχωρημένη ηλικία, τον απαιτούμενο αριθμό ενσήμων, με πραγματική πλέον εργασία. Πράγμα ιδιαίτερα ανέφικτο στις σημερινές συνθήκες της οξυμένης καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης.
·         να στερούνται του δικαιώματος συνταξιοδοτήσεως εργαζόμενοι, οι οποίοι, υπό το πρίσμα των τελευταίων εγκυκλίων του Ι.Κ.Α. προέβησαν σε υπέρβαση του πλασματικού χρόνου ασφάλισης, αφού υποχρεώνονται να αθροίσουν τα διανυθέντα, τα λογιζόμενα πλέον ως πλασματικά, έτη με τα υπόλοιπα και να ξεπερνούν με αυτόν τον τρόπο το όριο που ο νόμος ορίζει
·         να γίνεται διάκριση και ευνοϊκότερη μεταχείριση για όσους υπέβαλλαν αίτηση αναγνώρισης πλασματικών χρόνων καθώς και αίτηση συνταξιοδότησης μέχρι την 31/12/2012, σύμφωνα με τη νέα εγκύκλιο του ΙΚΑ (Σ40/59/2013). 
Με βάση και τα παραπάνω, ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός τι άμεσα μέτρα θα λάβει η κυβέρνηση ώστε:
α) Να  θεωρηθεί ο χρόνος που διένυσαν ως ασφαλισμένοι οι απολυμένοι - άνεργοι, που ήταν ενταγμένοι σε Προγράμματα Ειδικής Επιδότησης Ανεργίας, ως πραγματικός χρόνος εργασίας και ασφάλισης και άρα θα καταργηθούν για όλους ανεξαιρέτως οι πρόσφατες ρυθμίσεις περί πλασματικότητας του χρόνου αυτού;
β) Να εξαιρεθούν οι συγκεκριμένοι ασφαλισμένοι από τις εγκυκλίους του IKΑ (Σ40/303/2012) και (Σ40/59/2013) ώστε να υπάρξει ίση μεταχείριση μεταξύ όσων έκαναν αίτηση αναγνώρισης πλασματικών ετών εργασίας και αίτηση συνταξιοδοτήσεως, όχι μόνο μέχρι τις 31.12.2012, όπως περιοριστικά ορίζουν;
                                                                                               Οι βουλευτές του ΚΚΕ
                                                                                             Θεοδόσης Κωνσταντινίδης
                                                                                             Ελένη Γερασιμίδου 
                                                                                             Διαμάντω Μανωλάκου
                                                                                             Νίκος Μωραΐτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more