Παρασκευή 7 Ιουνίου 2013

Πρόταση του Βουλευτή της ΝΔ για τους δανειολήπτεςΙορδάνης Τζαμτζής: «Στόχος του σχεδίου νόμου «Πρόγραμμα Διευκόλυνσης για Ενήμερους Δανειολήπτες» είναι η προστασία των δανειοληπτών που δυσκολεύονται να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους προς τις τράπεζες, αλλά προσπαθούν να παραμείνουν συνεπείς».


«Στόχος του σχεδίου νόμου «Πρόγραμμα Διευκόλυνσης για Ενήμερους Δανειολήπτες» είναι η προστασία των δανειοληπτών που δυσκολεύονται να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους προς τις τράπεζες, αλλά προσπαθούν να παραμείνουν συνεπείς», υποστήριξε ο Βουλευτής Πέλλας κ. Ιορδάνης Τζαμτζής ως Εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Πρόγραμμα Διευκόλυνσης για Ενήμερους Δανειολήπτες», στην Επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου.

  Ο κ. Τζαμτζής στην Εισήγηση του για το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο είναι προς συζήτηση και αναμένετε να ψηφιστεί της επόμενες μέρες από το Κοινοβούλιο,  ανέφερε τα εξής:

  «Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η οικονομική κρίση την οποία βιώνει η χώρα μας και όλοι οι πολίτες, είχε ως αποτέλεσμα μεγάλες μειώσεις στα εισοδήματα, στους μισθούς και τις συντάξεις και οδήγησε στην ανεργία ένα εκατομμύριο και πλέον συμπολίτες μας. Όλοι αυτοί οι συμπολίτες μας, που έχασαν τη δουλειά τους, που μειώθηκε ο μισθός τους και η σύνταξή τους, είχαν προγραμματίσει τη ζωή τους διαφορετικά. Με δάνεια από τις τράπεζες και επειδή διεκδίκησαν το δικό τους σπίτι, σήμερα είναι κυριολεκτικά φορτωμένοι με τα δάνεια αυτά και αγωνίζονται, παρά τις μεγάλες αλλαγές στη ζωή τους, να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους προς τις τράπεζες. Αυτοί οι συμπολίτες μας είναι η μεγάλη πλειοψηφία των δανειοληπτών. Υπήρχαν και υπάρχουν και σήμερα κάποιοι που περιμένουν να μην πληρώσουν το δάνειό τους, αλλά αυτοί είναι πολύ λίγοι.
Η συντριπτική, λοιπόν, πλειοψηφία των συμπολιτών μας προσπαθούν να είναι συνεπείς, παρά τα τεράστια οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Με το σχέδιο νόμου αυτό θεσπίζεται ένα πρόγραμμα διευκόλυνσης των δανειοληπτών, σύμφωνα με το οποίο οι ενήμεροι δανειολήπτες, με βάση συγκεκριμένα εισοδηματικά, κοινωνικά και περιουσιακά κριτήρια για τα ενυπόθηκα δάνειά τους υπάγονται σε πρόγραμμα διευκόλυνσης για την εξόφληση των απαιτήσεων με περίοδο χάριτος μέχρι 48 μήνες, 4 χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων ισχύουν ειδικές διατάξεις.
Με το πρώτο κεφάλαιο, λοιπόν, του σχεδίου νόμου παρέχεται διευκόλυνση στις κοινωνικές ομάδες των οποίων τα εισοδήματα έχουν υποστεί πολύ μεγάλες μειώσεις. Το πρόγραμμα αφορά ανέργους, συνταξιούχους, μισθωτούς και φυσικά κοινωνικές ομάδες αυξημένων υποχρεώσεων, όπως οι πάσχοντες από σοβαρές ασθένειες, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, καθώς και τρίτεκνοι και πολύτεκνοι με ιδιαίτερα περιορισμένο εισόδημα. Στόχος, λοιπόν, του σχεδίου νόμου είναι η προστασία των δανειοληπτών που δυσκολεύονται να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους προς τις τράπεζες, αλλά προσπαθούν να παραμείνουν συνεπείς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με το πρόγραμμα διευκόλυνσης των δανειοληπτών η Πολιτεία παρεμβαίνει για πρώτη φορά, νομοθετώντας στις σχέσεις μεταξύ τραπεζών και δανειοληπτών και ορίζοντας προϋποθέσεις ώστε να είναι υποχρεωτικό για τις τράπεζες να έλθουν σε ρύθμιση των οφειλών με συγκεκριμένο περιεχόμενο που ρυθμίζεται από τον νόμο. Έτσι, δίνεται μια ρεαλιστική προοπτική διευκόλυνσης των ενήμερων οφειλετών, ώστε, αφενός μεν, οι δανειολήπτες να προστατευτούν και να αντιμετωπίσουν την ανατροπή των δεδομένων στη ζωή τους, αλλά και να αποφευχθεί μια κατάρρευσή των πιστωτικών ιδρυμάτων, αφετέρου. Το σχέδιο νόμου είναι καινοτόμο, διότι θεσμοθετεί την αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων με βάση την προσαρμογή της μηνιαίας δόσης στην τρέχουσα οικονομική δυνατότητα του κάθε δανειολήπτη για δανειακές συμβάσεις με αρχική ημερομηνία σύναψης έως την 30η Ιουνίου 2010, έστω και αν έχουν προκύψει τροποποιήσεις, ανανεώσεις ή ρυθμίσεις των αρχικών συμβάσεων και οι συμβάσεις των οφειλετών αυτών δεν έχουν καταγγελθεί.
Πιο αναλυτικά, προϋποθέσεις παροχής του προγράμματος διευκόλυνσης αποτελούν η εμπράγματη εξασφάλιση του δανειστή επί της κύριας κατοικίας του οφειλέτη, η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας του οφειλέτη, να μην ξεπερνά τις 180.000 ευρώ και στις περιπτώσεις οικογενειών που βαρύνονται φορολογικά με 3 και περισσότερα παιδιά, να μην ξεπερνά τις 200.000 ευρώ. Η αντικειμενική αξία της συνολικής ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη δεν πρέπει να ξεπερνά τις 250.000 ευρώ και στις περιπτώσεις οικογενειών που βαρύνονται φορολογικά με 3 και περισσότερα παιδιά να μην ξεπερνά τις 300.000 ευρώ. Το σύνολο των καταθέσεων και των κινητών αξιών του οφειλέτη δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ και τις 15.000 ευρώ για οικογένειες που βαρύνονται φορολογικά με 3 και περισσότερα παιδιά. Το συνολικό ανεξόφλητο υπόλοιπο κεφάλαιο που έχει πάρει ο οφειλέτης από τους δανειστές του δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ.
Στη ρύθμιση υπάγονται, πρώτον, άνεργοι, μισθωτοί, συνταξιούχοι, όσοι έχουν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, όσοι έχουν συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο ή ίσο, πρώτον, των 15.000 ευρώ, εφόσον υποβάλουν ατομική φορολογική δήλωση, δεύτερον, των 25.000 ευρώ, εφόσον υποβάλουν κοινή φορολογική δήλωση και, τρίτον, τα ποσά αυτά προσαυξάνεται κατά 5.000 για οικογένειες που βαρύνονται φορολογικά με 3 και περισσότερα παιδιά, δεύτερον, για άτομα με αναπηρία άνω του 67%, όπως προσδιορίζεται από τον ενιαίο πίνακα προσδιορισμού ποσοστού αναπηρίας και, τρίτον, για όσους βαρύνονται φορολογικά από άτομα με αναπηρία άνω του 67%. Τέλος, συμπεριλαμβάνονται και όσοι έχουν υποστεί μείωση κατά 20% του εισοδήματός τους σε σύγκριση με το 2009.
Το πρόγραμμα διευκόλυνσης παρέχεται άπαξ, μια φορά και για μέγιστη διάρκεια 48 μηνών, η οποία είναι η περίοδος χάριτος. Κατά τη διάρκεια της περιόδου χάριτος ως μηνιαία δόση ορίζεται το 30% του μηνιαίου οικογενειακού εισοδήματος. Η μηνιαία δόση υπολογίζεται με μέγιστο επιτόκιο ίσο με το βασικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης πλέον περιθωρίου 0,75%, εκτός εάν ορίζεται χαμηλότερο συνολικό επιτόκιο. Η παραπάνω διαφορά επιτοκίου, αν υπάρχει πριν την χορήγηση του προγράμματος διευκόλυνσης, δεν επιβαρύνει τον δανειολήπτη για αυτήν την περίοδο, ούτε μετά το πέρας αυτής.
Ειδικά για ανέργους με μηδενικό εισόδημα ή μοναδικό εισόδημα το επίδομα ανεργίας, δίδεται επιπλέον η δυνατότητα μηδενικών καταβολών με πλήρη απαλλαγή τόκων για συνολικό διάστημα μέχρι 6 μήνες μέσα στην περίοδο χάριτος. Για το διάστημα των 6 μηνών η πλήρης απαλλαγή τόκων δεν επιβαρύνει τον οφειλέτη, ούτε για το διάστημα αυτό, ούτε μετά το τέλος αυτού. Το ποσό του κεφαλαίου που δεν καταβάλλει ο οφειλέτης κατά τη διάρκεια του διαστήματος των 6 μηνών κεφαλαιοποιείται και αποπληρώνεται μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος διευκόλυνσης. Αν επέλθει ουσιώδης μεταβολή της εισοδηματικής κατάστασης του οφειλέτη, επαναπροσδιορίζεται το πρόγραμμα διευκόλυνσης χωρίς να παρατείνεται η μέγιστη διάρκειά του. Ο δανειστής υποχρεούται να μην προχωρήσει σε καταγγελία της υπαχθείσης στο πρόγραμμα δανειακής σύμβασης και σε καμία ατομική δίωξη κατά του οφειλέτη, ο οποίος έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα διευκόλυνσης και, φυσικά, ο δανειστής υποχρεούται να απόσχει και από κάθε ατομική δίωξη κατά του εγγυητή.
Ο οφειλέτης έχει την υποχρέωση να ενημερώνει τον δανειστή εγγράφως για κάθε μεταβολή της εισοδηματικής και περιουσιακής του κατάστασης εντός ενός μήνα από την επέλευση της και κατά τη διάρκεια της περιόδου χάριτος επανυποβάλλει δικαιολογητικά, εφόσον κρίνεται σκόπιμο από τον δανειστή, κάθε έτος παροχής του προγράμματος διευκόλυνσης. Οι δανειστές υποχρεούνται να υποβάλλουν κάθε μήνα στην Τράπεζα της Ελλάδος αναλυτικά στοιχεία σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος. Ο δανειστής δικαιούνται να καταγγείλει το πρόγραμμα διευκόλυνσης, κάτω, όμως, από συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
Κατάθεση - αίτηση κατά τις διατάξεις του νόμου 3869 / 2010 καταργεί αυτοδίκαια το παρεχόμενο πρόγραμμα διευκόλυνσης.
Με το άρθρο 10 ορίζεται η υπαγωγή του οφειλέτη στο πρόγραμμα διευκόλυνσης, ότι μπορεί να γίνει για μόνο μία φορά. Η δυνατότητα υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος νόμου παρέχεται για έξι μήνες από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μπορεί να παραταθεί η δυνατότητα υπαγωγής στο πρόγραμμα.
Στο δεύτερο κεφάλαιο του σχεδίου νόμου προτείνονται αλλαγές στον νόμο 3869 / 2010. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις κρίνονται απαραίτητες και αναγκαίες, διότι το ισχύον καθεστώς οδηγούσε τους οφειλέτες σε καθεστώς ομηρίας μετά την υποβολή της αίτησης, αφού μέχρι και τη συζήτηση της δεν μπορούσαν να προχωρήσουν σε ρύθμιση των χρεών τους και ήταν υποχρεωμένοι να εξυπηρετήσουν τις υποχρεώσεις τους, έχοντας επιβαρυνθεί με πολυετείς τόκους. Με τις νέες διαδικασίες του νόμου 3869 / 2010 εξυγιαίνεται ο εξωδικαστικός συμβιβασμός, εισάγεται ο θεσμός του προδικαστικού συμβιβασμού, εισάγεται η υποχρεωτική καταβολή ελάχιστης δόσης από την κατάθεση της αίτησης, ώστε οι δανειολήπτες να προγραμματίσουν τη ζωή τους σύμφωνα με τις οικονομικές τους δυνατότητες και να υπολογίζουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις μέχρι την οριστική έκδοση της απόφασης.
Πιο αναλυτικά, έχουμε στο άρθρο 11 την αλλαγή του εξωδικαστικό συμβιβασμού, τροποποιείται και ονομάζεται πλέον «Διαδικασία Προδικαστικού Συμβιβασμού». Στο πλαίσιο προδικαστικού συμβιβασμού ο οφειλέτης μπορεί να ζητά τη συμβουλευτική συνδρομή του Συνηγόρου του Καταναλωτή, της Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού ή Ενώσεων Καταναλωτών ή του Μεσολαβητή Τραπεζικών Επενδυτικών Υπηρεσιών ή Δικηγόρου. Ακόμη, ορίζεται ότι τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται μέσα σε δέκα εργάσιμες ημέρες από την υποβολή σε αυτά σχετικού αιτήματος του οφειλέτη, να του παραδώσουν χωρίς επιβάρυνση αναλυτική κατάσταση όσων οφείλει.
Στο άρθρο 12, προσδιορίζεται η δικάσιμος για τη συζήτηση της αίτησης μέσα σε έξι μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης της. Με την κατάθεση της αίτησης προσδιορίζεται και η ημέρα επικύρωσης, κατά την οποία, είτε θα επικυρωθεί ο ενδεχόμενος προδικαστικός συμβιβασμός από τον Πρόεδρο υπηρεσίας είτε θα συζητηθεί ενδεχόμενο αίτημα για την έκδοση προσωρινής διαταγής. Μέχρι την ημέρα της επικύρωσης δεν επιτρέπεται η λήψη καταδιωκτικών μέτρων κατά του οφειλέτη, καθώς και η μεταβολή της πραγματικής και νομικής κατάστασης της υπηρεσίας του.
Στο σημείο αυτό, κύριε Υπουργέ, θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα και στη συζήτηση τόσο της κύριας αίτησης όσο και της αίτησης για λήψη προληπτικών μέτρων ή για την έκδοση προσωρινής διαταγής, θα πρέπει να προσεπικαλείται υποχρεωτικά και ο τυχόν εγγυητής, η δε απόφαση να καταλαμβάνει και αυτόν. Δηλαδή, θα πρέπει να υπάρξει ρύθμιση και για τους εγγυητές. Αυτό θα πρέπει να το δείτε ξανά και πρέπει να προστεθεί διάταξη εδώ και για τους εγγυητές. Εάν δεν επέλθει συμβιβασμός και επικύρωση, ο Πρόεδρος της υπηρεσίας αποφαίνεται κατά την ημέρα επικύρωσης κατόπιν αιτήματος του οφειλέτη ή πιστωτή ή και αυτεπαγγέλτως, την αναστολή καταδιωκτικών μέτρων κατά του οφειλέτη, τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του, καθώς και την καταβολή μηνιαίων δόσεων μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αίτησης.
Με το άρθρο 14, προστίθεται επιπλέον διάταξη που ορίζει ότι η αναστολή της αναγκαστικής εκτέλεσης μπορεί να ζητηθεί και μετά την έκδοση της οριστικής απόφασης, εφόσον έχει ασκηθεί εμπρόθεσμα έφεση από τον οφειλέτη. Η αναστολή χορηγείται εάν πιθανολογείται ότι από την εκτέλεση θα προκληθεί ουσιώδης βλάβη στα συμφέροντα του αιτούντος και ότι θα ευδοκιμήσει η αίτηση. Η χορήγηση της αναστολής επάγεται αυτοδίκαια την απαγόρευση διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη.
Με το άρθρο 15, τροποποιείται η διάταξη σχετικά με τη δυνατότητα συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς. Οι οφειλέτες και οι πιστωτές μπορούν να συμβιβάζονται και μετά την ημέρα επικύρωσης έως την ημερομηνία συζήτησης αίτησης σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, οπότε εμφανίζονται ενώπιον του Προέδρου υπηρεσίας, υποβάλλουν σχέδιο και ζητούν την επικύρωση του. Το σχέδιο επικυρώνεται από τον Πρόεδρο υπηρεσίας και αποκτά πλέον ισχύ δικαστικού συμβιβασμού. Η αίτηση για ρύθμιση και απαλλαγή από τις οφειλές ανακαλείται αυτοδίκαια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σχέδιο νόμου επικαιροποιεί και εξορθολογίζει το ισχύον καθεστώς του νόμου 3869 / 2010 και ανακουφίζει τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Το σχέδιο νόμου είναι αποτέλεσμα συνεργασίας με τα συναρμόδια Υπουργεία και φυσικά μακράς διαπραγμάτευσης και με την τρόικα. Φυσικά, έχουν ληφθεί υπ' όψιν σειρά σχολίων φορέων και καταναλωτών, αλλά και των τραπεζών. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το πρόγραμμα διευκόλυνσης των δανειοληπτών είναι καινοτόμο και δίνει λύσεις σε χιλιάδες δανειολήπτες. Θα θέλαμε να μπορούσαμε να προχωρήσουμε σε κούρεμα των δανείων, όπως είμαι σίγουρος ότι θα ακούσουμε από την αντιπολίτευση, η οποία θα μας καταγγείλει μεταξύ άλλων για έλλειψη κοινωνικής ευαισθησίας και διάφορα άλλα. Η αντιπολίτευση όμως, λειτουργεί πάρα πολλές φορές με μεγάλη ανευθυνότητα και φυσικά υποσχόμενη τα πάντα. Έχουμε μεγαλύτερη κοινωνική ευαισθησία από την αντιπολίτευση και με το σχέδιο νόμου εξαντλούμε κάθε δυνατότητα που έχουμε μέσα σε ένα πολύ σφιχτό οικονομικό πρόγραμμα με στόχο την ανακούφιση των νοικοκυριών. Εξάλλου, το έχουμε αποδείξει, αυτή η παράταξη, η Ν.Δ., ήταν αυτή που έβγαλε την «θηλιά από τον λαιμό» χιλιάδων δανειοληπτών το 2004, καταργώντας τα πανωτόκια. Ευχαριστώ».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more