Τετάρτη 17 Ιουλίου 2013

Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2013 Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής ενημερώνει τα μέλη του

·         ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 2ης ΕΚΘΕΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΔΟΜΗΣΗ, ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ)
To Επιμελητήριο της Χαλκιδικής ενημερώνει τα μέλη του ότι από 9 έως 11 Αυγούστου 2013 θα διεξαχθεί η 2η ΕΚΘΕΣΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ στην παραλία Νέων Μουδανιών με θέμα "Υγραεριοκίνηση αυτοκινήτου - Ενέργεια - Δόμηση - Οικιακός Εξοπλισμός".
Μπορούν να συμμετάσχουν επιχειρήσεις που αντικείμενό τους είναι Φωτοβολταϊκά, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων, πέλετ, ενεργειακά τζάκια, καυστήρες, λέβητες, αέριο, υγραεριοκίνηση αυτοκινήτου, υδρογόνο, συνεργεία, service, είδη Δόμησης, μονωτικά υλικά, είδη υγιεινής, κουφώματα,  προϊόντα αγρού-σπιτιού-κήπου, εργαλεία.  Το κόστος συμμετοχής ξεκινάει από 100€ για ίχνος εδάφους τα 3τμ και καταλήγει στα 350€ για  24 τμ. .Η είσοδος για όλο το 3ημερο θα είναι ελεύθερη για το κοινό και θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες εκδηλώσεις : πολιτιστικές – χορευτικές εκδηλώσεις,  αθλητικές εκδηλώσεις  (από συλλόγους Teakwood, kickboxing, μοντέρνο χορό, Latin, Ζumba, hip-hop, αερόμπικ κλπ.), ζωντανή μουσική. Ημερομηνία τελικής υποβολής ενδιαφέροντος έως την Πέμπτη 25 Ιουλίου 2013.Πληροφορίες για συμμετοχές κα  ΣΑΡΑΦΗ  ΛΙΛΙΑΝ  ΤΗΛ: 2310412346 , 6977577300 email:liliansarafi@gmail.com και στο  Επιμελητήριο Χαλκιδικής κος ΜΗΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ τηλ 23710-24300 εσωτερικό 6.

·         ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ «ΚΤΕΛ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» ΑΠΟ 1Η ΙΟΥΛΙΟΥ 2013
Το Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ), μετά από αίτημα της διοίκησης του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής, ενέκρινε την ίδρυση και λειτουργία της νέας λεωφορειακής γραμμής "ΚΤΕΛ Χαλκιδικής - Αεροδρόμιο Μακεδονίας". Στη νέα γραμμή με αριθμό 79Α, θα δρομολογηθεί ένα όχημα που θα πραγματοποιεί ημερησίως 22 δρομολόγια με διάρκεια διαδρομής τα 15 λεπτά. Ως ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της νέας γραμμής ορίζεται η 1η Ιουλίου 2013 και λήξη της η 31η Αυγούστου 2013.
·         ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ»
Ενισχύσεις με στόχο το σχεδιασμό, παραγωγή και προώθηση προϊόντων στις αγορές του εξωτερικού που φθάνουν μέχρι και σε 55% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου προβλέπει το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ» η προδημοσίευση του αναρτήθηκε στις 27/06/2013. Πρόκειται για τη δεύτερη φάση του συγκεκριμένου προγράμματος, η πρώτη προκήρυξη του οποίου είχε σημειώσει επιτυχία. Το Πρόγραμμα υποστηρίζει τη διεθνή ανταγωνιστικότητα των ελληνικών ΜμΕ. Οι επιχειρήσεις λαμβάνουν επιδοτήσεις και πραγματοποιούν επενδυτικά σχέδια που θα τις καταστήσουν ανταγωνιστικές στο εξωτερικό (εκσυγχρονισμός εξοπλισμού, αλλαγή συσκευασίας, απόκτηση διεθνών πιστοποιήσεων, marketing σε τρίτες χώρες κλπ). Στόχος είναι όσο το δυνατόν περισσότερες ΜμΕ να αναδείξουν το εξωτερικό εμπόριο ως στρατηγική προτεραιότητά τους και το πρόγραμμα τις καθοδηγεί να εκπληρώσουν μερικές ουσιαστικές προϋποθέσεις.Τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος έχουν ως εξής: (1) O συνολικός προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη) είναι 30.000.000 ευρώ, (2) Επιλέξιμες είναι όλες οι υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες καθώς και μεγάλες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και έκαναν έναρξη λειτουργίας πριν από την 1η Ιανουαρίου του 2012 στους κλάδους της μεταποίησης, των κατασκευών, των υπηρεσιών καθώς και επιλεγμένους κλάδους του εμπορίου, (3) Ισχύουν επιπλέον ειδικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, το αν το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει συνεργασίες με άλλες επιχειρήσεις, κ.α., (4) Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός των επενδύσεων κυμαίνεται από €20.000,00 έως €200.000,00 ευρώ, ή 100.000 ευρώ για συγκεκριμένους κλάδους, (5) Τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται από 30 έως 55 %, (6) Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, οι επενδυτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν ιδίους πόρους ή/και τραπεζικό δάνειο. Το δάνειο που θα χρησιμοποιηθεί μπορεί να υποστηρίζεται από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ, όπως π.χ. παροχή εγγύησης της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για λήψη επενδυτικού δανείου ή λήψη εγγυητικής επιστολής, παροχή επιχειρηματικών δανείων με χαμηλό επιτόκιο και ευνοϊκούς όρους, (7) Οι επιλέξιμες ενέργειες αφορούν νέα προϊόντα / υπηρεσίες ή εν γένει προϊόντα / υπηρεσίες σε νέες αγορές, (8) Η διάρκεια υλοποίησης των επενδύσεων είναι δεκαπέντε μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης ένταξης της επιχείρησης με δυνατότητα τρίμηνης παράτασης υπό προϋποθέσεις.Στον πρώτο κύκλο του προγράμματος έχουν ενταχθεί 746 επιχειρήσεις με συνολικό επιχορηγούμενο προϋπολογισμό 98.127.008,38€. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από το διαδικτυακό τόπο www.ypoian.gr. Η προκύρηξη του προγράμματος αναμένεται μέσα Ιουλίου 2013.

·         ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΒΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μετεγκατάσταση μεταποιητικών επιχειρήσεων σε Βιομηχανικές Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ.) και Επιχειρηματικά Πάρκα» ΜΕΧΡΙ 30-07-2013

Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των προτάσεων έργου προς ένταξη στο Πρόγραμμα «Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007 - 2013» έως την 30η Ιουλίου 2013 (30-7-2013) και ώρα 24:00, αντί της 30ης Ιουνίου 2013 που ήταν η προηγούμενη καταληκτική ημερομηνία. Υπενθυμίζουμε ότι στόχος του συγκεκριμένου Προγράμματος αποτελεί η ενίσχυση της μετεγκατάστασης των παραγωγικών επιχειρήσεων σε ΒΙΠΕ, ΒΙΠΑ, ΒΙΟΠΑ, Τεχνοπόλεις ή άλλες μορφές ΒΕΠΕ καθώς και σε Επιχειρηματικά Πάρκα (ΕΠ). Επιπρόσθετα το παρόν πρόγραμμα στοχεύει στην δημιουργία οικονομιών κλίμακας, για τις επιχειρήσεις που θα μετεγκατασταθούν, δεδομένου ότι θα λειτουργούν πλέον σε οργανωμένους χώρους. Το ποσοστό της Δημόσιας Χρηματοδότησης για όλες τις δαπάνες ανέρχεται σε ποσοστό 50% για όλη την Ελληνική Επικράτεια. H ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης θα αποδεικνύεται με την εξόφληση των παραστατικών. Η διάρκεια υλοποίησης – ολοκλήρωσης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται η 31.3.2015. Ενισχύονται έργα από 30.000,00€ έως 400.000,00€. Στις επιλέξιμες προς επιδότηση δαπάνες περιλαμβάνονται οι επενδύσεις σε πάγια και οι άυλες επενδύσεις . Συγκεκριμένα οι επενδύσεις σε πάγια περιλαμβάνουν : 1. Ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων , 2. Αγορά υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων, διαρρύθμιση και επέκταση αυτών , 3. Δημιουργία δικτύων παροχής στο νέο χώρο εγκατάστασης, 4. Αναγκαίες ειδικές εγκαταστάσεις οι οποίες είναι απαραίτητες για τη λειτουργία της επιχείρησης στον καινούριο χώρο παραγωγής, 5. Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, 6. Προμήθεια και εγκατάσταση τυχόν νέου αναγκαίου παραγωγικού & βοηθητικού εξοπλισμού, εξοπλισμού μηχανοργάνωσης λογισμικού και εξοπλισμού εξοικονόμησης ενέργειας (ΑΠΕ), ενώ οι άυλες δαπάνες περιλαμβάνουν : 7. Ενέργειες μετεγκατάστασης, 8. Ενέργειες σχετικές με την υπαγωγή της επένδυσης, 9. Ενέργειες σχετικές με μελέτες για την εγκατάσταση των μηχανημάτων στην νέα θέση και την έκδοση της άδειας λειτουργίας στη νέα θέση εγκατάστασης. Η υποβολή στο πρόγραμμα που άρχισε από 15/4/2013 γίνεται μέσω του δικτυακού τόπου (ιστοσελίδα) www.ependyseis.gr , www.ependyseis.gr/mis.


·         ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΜΕ ΤΟ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ

Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής στην προσπάθειά του να στηρίξει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του νομού μας που πλήττονται από την πρωτοφανή κρίση που όλοι βιώνουμε, ενημερώνει τα μέλη του ότι θα συνεργαστεί με το Ινστιτούτο Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) το οποίο έχει δημιουργήσει μια ομάδα εξειδικευμένων συμβούλων επιχειρήσεων στη Βόρεια Ελλάδα, με σκοπό τη δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν προβλήματα βιωσιμότητας και ανάπτυξης.Η συμβουλευτική υποστήριξη είναι δωρεάν για την κάθε επιχείρηση και χωρίς οποιαδήποτε μελλοντική υποχρέωση για την υποστήριξη που θα τη λάβει. Τα πεδία στα οποία παρέχεται η συμβουλευτική υποστήριξη εστιάζουν στα σημαντικότερα θέματα λειτουργίας των μικρών επιχειρήσεων (π.χ. οργάνωση, χρηματοδότηση, μάρκετινγκ κ.α.).Καλούνται όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται, να υποβάλουν αίτηση για να λάβουν την δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη. Οι επιχειρήσεις που θα επιλεχθούν θα προωθηθούν στους κατάλληλους συμβούλους του δικτύου, ανάλογα με το πρόβλημα της επιχείρησης και την ειδικότητα των συμβούλων.Η συμπληρωμένη αίτηση,  θα αποστέλλεται στη συνέχεια στο fax 210-3838027 ή θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση diktyo@imegsevee.gr. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη στο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο τηλέφωνο 210 8837188 (κκ. Ηλίας Γεωργόπουλος και Πέτρος Πρωτοπαπαδάκης) και στην ιστοσελίδα www.imegsevee.gr και www.diktyo.imegsevee.gr, καθώς και στο Επιμελητήριο Χαλκιδικής στο τηλ. 2371024200 κα Τζηρίτη.
 
 

  • ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής ενημερώνει τα μέλη του ότι θα πραγματοποιήσει σεμινάρια ΛΑΕΚ  μικρών επιχειρήσεων (1 -25 άτομα), Τεχνικού Ασφαλείας Β΄ κατηγορίας (35 ώρες εκπαίδευσης κόστους 90,00€) και Γ΄ κατηγορίας (10 ώρες εκπαίδευσης, κόστους 40,00 €) επικινδυνότητας και σεμινάρια ΕΦΕΤ για  «Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων» (10 ώρες εκπαίδευσης, κόστους 80,00€). Έχουν συμπληρωθεί τα τμήματα και θα αρχίσουν σεμινάρια τεχνικού ασφαλείας Γ’ κατηγορίας στις περιοχές Νικήτη (20-21/7/2013), Χανιώτη (27-28/7/2013), Καλλιθέα (3-4/8/2013), Χανιώτη (2ο τμήμα 10-11/8/2013), Πολύγυρος (17-18/8/2013), Μουδανιά (24-25/08/2013). Μέχρι τέλους του έτους θα πραγματοποιηθούν και άλλα σεμινάρια, εφόσον συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός ενδιαφερομένων. Βασική προϋπόθεση για συμμετοχή των ενδιαφερομένων στα σεμινάρια είναι να είναι ταμειακά ενήμεροι για το τρέχον έτος (2013) στα μητρώα του Επιμελητηρίου και να έχουν καταβάλλει το ανάλογο κόστος του σεμιναρίου. Για δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλ. του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής: 2371024200 – 24300 και στο e-mail.: info@epichal.gr, υπεύθυνη κα Τζηρίτη Γεωργία. Οι αιτήσεις συμμετοχής υπάρχουν αναρτημένες και στο site του Επιμελητηρίου:  www.epichal.gr.

  • ΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπ. Ανάπτυξης οι δανειολήπτες που θέλουν να υπαχθούν στη ρύθμιση των τραπεζικών δανείων θα πρέπει να έχουν προηγουμένως ρυθμίσει τα χρέη τους προς την εφορία, αφού πλέον για να ρυθμιστεί ένα δάνειο θα απαιτείται η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας. Tο μέτρο θα ανακουφίσει όσους έχουν δάνεια έως 150 χιλιάδες ευρώ και το σύνολο της ακίνητης περιουσίας τους δεν ξεπερνάει τις 250 χιλιάδες ή τις 300 χιλιάδες για τρίτεκνους και πολύτεκνους. Επίσης το σύνολο των καταθέσεων και των κινητών αξιών δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 10 χιλιάδες ευρώ, τις 15 χιλιάδες για τρίτεκνους και πολύτεκνους. Η ακίνητη περιουσία του δανειολήπτη θα πιστοποιείται με την προσκόμιση του εντύπου Ε9 αλλά και των τίτλων ιδιοκτησίας των ακινήτων που έχει στην κατοχή του. Το ύψος της κινητής περιουσίας θα πιστοποιείται με μια απλή υπεύθυνη δήλωση του οφειλέτη χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση κάποιας βεβαίωσης από τράπεζα ή άλλο φορέα.

·         ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ  - ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Από σήμερα Τετάρτη 17/7/2013 οι δανειολήπτες θα μπορούν να ρυθμίζουν τα στεγαστικά τους δάνεια καθώς αναμένεται να φτάσει στις τράπεζες η υπουργική απόφαση που υπέγραψε ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Θανάσης Σκορδάς. Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσουν οι δανειολήπτες είναι τα εξής: (1) Το εκκαθαριστικό από το 2010 έως και το τελευταίο έτος που υποβάλλεται η ρύθμιση, από τα οποία θα προκύπτει ότι το εισόδημα έχει μειωθεί τουλάχιστον 20%, (2) Αντίγραφα των Ε1, Ε2, Ε3 από το 2010 έως και το τελευταίο έτος που υποβάλλεται η ρύθμιση, (3) Το Ε9 του 2009 και τυχόν μεταβολές, συν τους τίτλους ιδιοκτησίας των ακινήτων, (4) Τη φορολογική ενημερότητα, (5) Την ασφαλιστική ενημερότητα (θα απαιτείται για μισθωτούς που εργάζονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών), (6) Για ανέργους και ανθρώπους με αναπηρία οι αντίστοιχες βεβαιώσεις και τα πιστοποιητικά, (7) Υπεύθυνη δήλωση για το ύψος των καταθέσεων που πρέπει να είναι μέχρι 10.000 ευρώ
  • ΣΤΗ EUROBANK ΠΕΡΝΑ ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
Ολοκληρώθηκε και τυπικά η απόκτηση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου από τη Eurobank, μετά από σχετική απόφαση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ). Πλέον, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, ανακεφαλαιοποιημένο και αναδιαρθρωμένο, βασίζεται στις 4 μεγάλες συστημικές τράπεζες (Εθνική, Alpha, Πειραιώς και Eurobank). Στη διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του νέου ΤΤ, έλαβαν μέρος και οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, με την Goldman Sachs να ενεργεί ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος για την εν λόγω συναλλαγή. Μια ημέρα νωρίτερα το ΤΧΣ είχε ανακοινώσει ότι η νέα Proton Bank περνά στα χέρια της Eurobank.

  • ΣΤΟ 26,9% ΑΝΕΒΗΚΕ Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ
Συνεχίστηκε τον Απρίλιο η άνοδος της ανεργίας στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ, το ποσοστό ανεργίας τον Απρίλιο του 2013 ανήλθε σε 26,9% έναντι 23,1% τον Απρίλιο του 2012 και 26,8% τον Μάρτιο του 2013. Το σύνολο των απασχολουμένων τον Απρίλιο του 2013 εκτιμάται ότι διαμορφώθηκε σε 3.636.042 άτομα. Οι άνεργοι έφτασαν το 1.337.621 άτομα, ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ήταν 3.337.051 άτομα. Οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 194.746 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2012 (+17,0%) και κατά 24.025 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο του 2013 (+1,8%).

·         ΟΟΣΑ: ΕΚΤΙΝΑΞΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΟ 28,2% ΤΟ 2014 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η Ελλάδα θα παρουσιάσει το επόμενο 18μηνο την μεγαλύτερη αύξηση της ανεργίας μεταξύ των χωρών της ΕΕ και του ΟΟΣΑ, σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει ο Οργανισμός στην έκθεσή του για την απασχόληση τη διετία 2013-1014.Οι οικονομολόγοι του ΟΟΣΑ προβλέπουν ότι το τέταρτο τρίμηνο του 2014 η ανεργία στην Ελλάδα θα φτάσει στο 28,2%, από 26,8% σύμφωνα με τα στοιχεία του Μαΐου. Θα ξεπεράσει έτσι την Ισπανία που το Μάιο βρίσκεται οριακά μπροστά, στο 26,9%, αλλά στο τέλος του 2014 θα είναι «μόλις» στο 27,8%. Συνολικά στην Ευρωζώνη η ανεργία θα αυξηθεί οριακά, από το 12,2% στο 12,23%.
  • ΥΠ.ΑΝ.: ΕΩΣ ΚΑΙ 52 ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΑΝΟΙΧΤΑ ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Έως και 52 Κυριακές τον χρόνο θα μπορούν να λειτουργούν τα μικρά εμπορικά καταστήματα με απόφαση του αντιπεριφερειάρχη ενώ όλα τα καταστήματα, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου θα ανοίγουν - πάντα σε προαιρετική βάση - επτά Κυριακές το χρόνο κατά τις περιόδους Χριστουγέννων, Πάσχα και εκπτώσεων. Αυτή είναι η ρύθμιση για την Κυριακάτικη λειτουργία των καταστημάτων που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο «Κανόνες Ρύθμισης της Αγοράς Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών», το οποίο παρουσίασαν ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Χατζηδάκης και ο υφυπουργός κ. Σκορδάς.
  • ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ( ΕΜΜΕ )
Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2013, από τον Κανονισμό 1071/2009 υποχρεούνται όλα τα κράτη - μέλη στη δημιουργία του ανωτέρω Μητρώου, με εγγραφή όλων των μεταφορικών επιχειρήσεων εμπορευμάτων και επιβατών που κατέχουν άδεια οδικού μεταφορέα ( ΑΟΜ ).  Για τις ΙΜΕ – ΕΠΕ πραγματοποιείται μια καταχώριση για την ΙΜΕ – ΕΠΕ, και μία καταχώριση για κάθε εταίρο της, που διαθέτει άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα.  Ανάλογη διαδικασία προβλέπεται για τις κοινωνίες συνιδιοκτητών, ΚΤΕΛ κλπ. Στο Υπ. Μεταφορών στήνεται πληροφοριακό σύστημα καταγραφής σοβαρών οδικών παραβάσεων.

·         Ο ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ «ΦΕΣΙΑ» 409,5 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΤΟ Α΄  ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2013

«Αμείλικτος» ο Τειρεσίας καταγράφει μόνο για τον Ιούνιο του 2013, 3.301 ακάλυπτες επιταγές αξίας 34.679.412 ευρώ και 5.783 απλήρωτες συναλλαγματικές αξίας 7.911.291 ευρώ. Συνολικά η αξία των ακάλυπτων επιταγών και απλήρωτων συναλλαγματικών από τον Ιανουάριο μέχρι τον Ιούνιο του 2013, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε ο Τειρεσίας, ανέρχεται στα 409.473.894 ευρώ με 28.095 ακάλυπτες επιταγές και 43.930 απλήρωτες συναλλαγματικές.Για τον μήνα Ιούνιο, ο Τειρεσίας καταγράφει 3.301 ακάλυπτες επιταγές, μειωμένες κατά 20,05% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, αξίας 34.679.412 ευρώ (-27,71%).Επίσης, καταγράφει 5.783 απλήρωτες συναλλαγματικές (-13,73%) αξίας 7.911.291 ευρώ (-0,28%).

·         ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ –ΣΤΙΣ  19 ΙΟΥΛΙΟΥ Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ


Ο κατάλογος με τα καταλύματα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα των εξαήμερων διακοπών για την περίοδο 2013-2014 δόθηκε στη δημοσιότητα και αναλυτικά τα καταλύματα ανά περιφέρεια και νομό, και ανάμεσα σε αυτά περιλαμβάνονται καταλύματα σε όλη τη χώρα και όλων των ειδών, όπως ξενοδοχεία, επιπλωμένες κατοικίες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και κάμπινγκ, ενώ τα στοιχεία των καταλυμάτων θα επικαιροποιούνται ανάλογα, κατά τον συνεχιζόμενο έλεγχο. Η διανομή των δελτίων για τις εξαήμερες διακοπές θα αρχίσει από τα ΚΕΠ από τις 19 Ιουλίου 2013.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more