Δευτέρα 29 Ιουλίου 2013

ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΑ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ

Η Δημοτική Αρχή του Δήμου Ν. Προποντίδας θα ήθελε να ενημερώσει τους δημότες και τους κατοίκους του Δήμου μας για την εξέλιξη των ενεργειών σχετικά με την κατασκευή κολυμβητηρίου στα Ν. Μουδανιά. Γι΄ αυτό το λόγο θα ακολουθήσει εκτενής αναφορά των ενεργειών που έχουν λάβει χώρα και οι οποίες έχουν ως εξής:          

Με το υπ' αριθμ.  ΤΥ-Δ/Φ550/οικ. 7045/27-03-2013 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, ζητήθηκε από το Δήμο μας Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για παραχώρηση κατά χρήση στη  Γ.Γ.Α. της έκτασης που θα κατασκευασθεί το Ανοικτό Κολυμβητήριο  στην περιοχή ''ΑΛΜΥΡΑΣ '' στην Δ.Κ. Ν. Μουδανιών μέσω του προγράμματος ΣΔΙΤ.
            Σε συνέχεια, το Δημοτικό Συμβούλιο, ανταποκρινόμενο άμεσα στο παραπάνω αίτημα, με την υπ' αριθμ. 155/2013 απόφασή του παραχώρησε την χρήση του ακινήτου στην Γ.Γ.Α. Η απόφαση αυτή μαζί με τοπογραφικά διαγράμματα, την απόφαση μεταγραφής του ακινήτου στο υποθηκοφυλακείο, το φύλλο της πράξης εφαρμογής της περιοχής, καθώς και την απόφαση κύρωσης της πράξης εφαρμογής απεστάλη στην Γ.Γ.Α., με το υπ' αριθμ. 9418/16-04-2013 έγγραφό μας. Επίσης, μας ζητήθηκε η προσκόμιση τοπογραφικών διαγραμμάτων στα οποία να φαίνονται τα δίκτυα ΟΚΩ, καθώς και κάποια στοιχεία αυτών, τα οποία απεστάλησαν στην Γ.Γ.Α.
            Ακολούθως, με το έγγραφο ΤΥ-Δ/Φ550/οικ.: 15998/18-06-2013, μας ζητήθηκε από την Γ.Γ.Α. η έγκριση από τις αρμόδιες  Αρχαιολογικές Υπηρεσίες και το Δασαρχείο για την κατασκευή ανοικτού κολυμβητηρίου στο συγκεκριμένο χώρο. Για την υλοποίηση του παραπάνω αιτήματος απεστάλησαν στις αρμόδιες Αρχαιολογικές Υπηρεσίες τα απαιτούμενα Τοπογραφικά διαγράμματα  με το υπ' αριθμ. 19567/28-06-2013 έγγραφό μας,  ενώ η έγκριση του Δασαρχείου δεν απαιτείται τελικά, επειδή το ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή εντός σχεδίου πόλης με εγκεκριμένη πολεοδομική μελέτη. Συγκεκριμένα, η έγκριση της Δασικής Υπηρεσίας δεν απαιτείται διότι, το συγκεκριμένο ακίνητο αποτελεί οικόπεδο Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου, που προέκυψε από την Πράξης Εφαρμογής της περιοχής ''Αλμύρα'', και περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο Γ.Π.Σ. του πρώην Δήμου Μουδανιών με χρήση γης “Αθλητισμός”, γεγονός που συνεπάγεται ότι κατά την διαδικασία ελέγχου και εγκρίσεως αυτών των μελετών εξετάσθηκε η περίπτωση της Δασικής έκτασης του ακινήτου.
            Κατόπιν, λάβαμε τις απαντήσεις των αρμοδίων Αρχαιολογικών υπηρεσιών, με το υπ' αριθ. Πρωτ. 4130/10-07-2013 έγγραφο της 10ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, και το υπ' αριθ. Πρωτ. ΙΣΤ' Ε.Π.Κ.Α./Α/6445 έγγραφο της ΙΣΤ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, τα οποία διαβιβάστηκαν στην Γ.Γ.Α.. με το αριθ. Πρωτ. 18704/23-07-2013.
           

Το έργο που θα κατασκευασθεί αφορά την κατασκευή “Ανοικτού Κολυμβητηρίου διαστάσεων κολυμβητικής δεξαμενής 25,03 χ 15,50 μ. και βάθους 1,80 μ, καθώς και κτήριο αποδυτηρίων και Γυμναστήριο'' και κερκίδες.

Το συγκεκριμένο έργο αποτελούσε διαρκές αίτημα τόσο της τοπικής κοινωνίας, όσο και των Δημοτικών Αρχών διαχρονικά, καθώς είναι δεδομένη η καθολική παραδοχή του συνόλου της κοινωνίας όσον αφορά την μεγίστης σημασίας συνεισφορά του υγιούς αθλητισμού στην αρμονική σωματική, ψυχική και πνευματική ανάπτυξη της νεολαίας. Επίσης, αποτελεί γενική παραδοχή ότι η λειτουργία του κολυμβητηρίου στην πόλη των Ν. Μουδανιών θα συμβάλει καθοριστικά όχι μόνο στην αθλητική αναβάθμιση, αλλά και στην εν γένει πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη τόσο της πόλης των Ν. Μουδανιών, όσο και της ευρύτερης περιοχής του Δήμου μας.

Η παρούσα Δημοτική Αρχή, έχοντας πάντα ως προτεραιότητα την υπηρέτηση των αναγκών και των στόχων της τοπικής κοινωνίας, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια και προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια, ώστε να καταστεί δυνατή η έναρξη κατασκευή  του συγκεκριμένου έργου.    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more