Δευτέρα 5 Αυγούστου 2013

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

“ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ”

Το Δημοτικό Συμβούλιο ΠΕΛΛΑΣ έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3769/2009 περί συμμετοχής των εκθετών στις εμποροπανηγύρεις, ομόφωνα αποφάσισε τα παρακάτω.
1)   Η ετήσια παραδοσιακή εμποροπανήγυρη Γιαννιτσών θα γίνει και το 2013 όπως κάθε χρόνο από 6 έως 13 Σεπτεμβρίου.
2)   Ως χώρος της εμποροπανήγυρης ορίζεται ο χώρος της Λαϊκής Αγοράς Γιαννιτσών σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
3)   Ο καθορισμός των χώρων, των ειδών πώλησης και οι αντίστοιχες τιμές συμμετοχής  έχουν ως εξής:


1. ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ 60.000,00 €
2. ΜΠΥΡΑΡΙΕΣ οι δύο μπροστά (1+2) 1.215,00€ οι τέσσερις πίσω (3+4+5+6) 810,00€
3. ΚΑΝΤΙΝΕΣ 5 Χ 1.020,00€
4. ΧΑΛΙΑ – ΤΑΠΗΤΕΣ 10 Χ 680,00€
5. ΥΑΛΙΚΑ – ΨΙΛΙΚΑ 96 Χ 220,00 €
6. ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ – ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΚΑΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ 33 Χ 1.030,00€
7. ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΚΟΝΤΑ ΣΗΝ ΠΟΜΟΝΑ 14 Χ 280,00€
8. ΚΑΡΟΤΣΑΚΙΑ 27 Χ 140,00€
9. ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ δίπλα από το παλιό W.C. 6 Χ 470,00€
10. ΑΠΕΝΑΝΤΙ από το παλιό W.C. 21 Χ 410,00€
11. ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ 3 Χ 220,00€
12. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ (από 1 έως 10) 10 Χ 640,00€
13. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ (από 11 έως 24) 14 Χ 330,00€
14. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΣΑΚΜΑΚΗ (από 25 έως 31) 7 Χ 330,00€  
15. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ (30) 56,00€ το τ.μ. ή 112€ το τεμάχιο
16. ΚΑΡΟΤΣΑΚΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 20 Χ 160€ το τεμάχιο
Στο αρ.17 τεμάχιο του χώρου μπροστά από τον Παιδικό Σταθμό υπάρχουν εμπόδια
(κολώνες ΔΕΗ και πυροσβεστικός κρουνός) η τιμή του καθορίζεται στα 880,00€.
    Επίσης τα αρ.16 και 17 τεμάχια του χώρου απέναντι από τον Παιδικό Σταθμό είναι σε εμβαδόν αρκετά μικρότερα της κατηγορίας τους, η τιμή τους καθορίζεται στα 800,00€ το τεμάχιο.  

4)   Στις παραπάνω τιμές  δεν συμπεριλαμβάνεται  η αξία κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος που  καταναλώνεται από τους εκθέτες, η οποία θα εισπράττεται ανάλογα με την κατανάλωση.
5)   Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του αναφερομένου νόμου, οι άδειες συμμετοχής χορηγούνται α) σε επαγγελματίες εμπόρους που νόμιμα δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε υπαίθριες αγορές (υπαίθριοι πωλητές) β) σε κατόχους αδείας συμμετοχής σε κυριακάτικες αγορές γ) σε κατόχους άδειας πωλητή λαϊκών αγορών που λειτουργούν εκτός της περιφέρειας των Ν.Α. Αθηνών-Πειραιώς και Θεσσαλονίκης δ) σε όσους κατέχουν άδεια άσκησης υπαίθριου  (στάσιμου ή πλανοδίου) εμπορίου και ε) σε λοιπούς εμπόρους.

6)   Όσοι τηρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις και θέλουν να συμμετέχουν ως εκθέτες  στην εμποροπανήγυρη Γιαννιτσών, θα πρέπει να καταθέσουν από τις 01-08-2013 έως 14-8-2013 το αίτημά τους στο γραφείο αδειοδοτήσεων & ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων  του Δήμου Πέλλας (Γιαννιτσά, Μητροπόλεως  31) και ώρες 09:00-12:00 το πρωί, προσκομίζοντας τα ακόλουθα δικαιολογητικά.
1.     Αίτηση
2.     Θεωρημένα, φωτοαντίγραφο της σχετικής Άδειας που κατέχουν.
3.     Θεωρημένο φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
4.     Βεβαίωση μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου επιτηδευματία πρόσφατη θεωρημένη από τη από Δ.Ο.Υ. υπαγωγής τους.
5.     Βεβαίωση μη οφειλής στο Δήμου Πέλλας (δημοτική ενημερότητα)

7) Την αίτηση μπορεί να υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος είτε αυτοπροσώπως ή  με εξουσιοδοτημένο άτομο ή  μέσω Ε.Λ.Τ.Α με συστημένη επιστολή. Επίσης, τα δικαιολογητικά μπορούν να σταλούν μέσω email στο dpa@giannitsa.gr. Σ’ αυτήν την περίπτωση το (5) από τα δικαιολογητικά θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία.
8)   Για τον ακριβή χρόνο της δημόσιας κλήρωσης ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου θα εκδοθεί νέα ανακοίνωση και παράλληλα θα ενημερωθούν όλοι όσοι έχουν υποβάλλει αίτηση συμμετοχής.
9)  Το χρηματικό τέλος εμποροπανήγυρης προκαταβάλλεται την ημέρα της δημόσιας κλήρωσης.
10) Σχέδιο αίτησης δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Πέλλας  www.giannitsa.gr
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Γαβριηλίδου Αντωνία - 23823 52224

Παμπουλάκη Δήμητρα - 23823 - 52225 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more