Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2013

Newsletter Τετάρτη, 04 Σεπτεμβρίου 2013 Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής ενημερώνει τα μέλη του

·                     ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΟ ΧΟΡΩΔΙΑΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗ Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ ΣΤΙΣ 7.9.2013
Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής, σε συνεργασία με τον  Εμπορικό, τον Πολιτιστικό και τον Σύλλογο ΑΜΕΑ «Όμορφη Ζωή» της Νέας Καλλικράτειας, διοργανώνουν το βράδυ του Σαββάτου της 7ης  Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 21.00, στην κεντρική πλατεία της Νέας Καλλικράτειας, χορωδιακό αφιέρωμα στο ρεμπέτικο τραγούδι, με συνοδεία ρεμπέτικης κομπανίας και την συμμετοχή της δημοτικής χορωδίας Κέρκυρας «Δημόδοκος». Σκοπός της μουσικής εκδήλωσης είναι στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε, να ανοίγουμε οδούς επικοινωνίας με τους δημότες και τους επισκέπτες, να γνωρίσουν καλύτερα και να αγαπήσουν την Χαλκιδική μας και φυσικό επόμενο είναι, η ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων, η τόνωση της τοπικής αγοράς, ιδιαίτερα όσον αφορά τα εστιατόρια, τα εμπορικά, και γενικά η «ζωή» που προσδίδει μια τέτοια εκδήλωση.Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα στους δημότες και τους επισκέπτες της περιοχής, να γνωρίσουν και να ακούσουν την αξιοθαύμαστη δουλειά της δημοτικής χορωδίας της Κέρκυρας, όπου μέσα από ένα πλούσιο ρεπερτόριο της, -που περιλαμβάνει από παραδοσιακά τραγούδια, τραγούδια της έντεχνης ελληνικής μουσικής, εκκλησιαστικούς ύμνους μέχρι και έργα του διεθνούς ρεπερτορίου-, καταφέρνει να εντυπωσιάσει οποιοδήποτε κοινό και αν απευθύνετε.

·                     ΠΡΟΚΗΡΥΧΤΗΚΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ»
Στις 30/07/2013 προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας (Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας) το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ» με αρχικό ύψος προϋπολογισμού (Δημόσια Δαπάνη) 30 εκατ.ευρώ. Πρόκειται για τη δεύτερη φάση του συγκεκριμένου προγράμματος, σε συνέχεια της επιτυχούς προκήρυξης της προηγούμενης φάσης. Υπενθυμίζεται ότι στην πρώτη φάση (κύκλο) του προγράμματος έχουν ενταχθεί 746 επιχειρήσεις με συνολικό επιχορηγούμενο προϋπολογισμό 98.127.008,38€. Το Πρόγραμμα υποστηρίζει την εξωστρεφή και ανταγωνιστική παρουσία των ελληνικών επιχειρήσεων σε διεθνές επίπεδο, ιδιαίτερα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις θα υλοποιούν επενδυτικά σχέδια που θα τις βοηθήσουν να καταστούν παρούσες και ανταγωνιστικές στις διεθνείς αγορές δια μέσου ενεργειών απόκτησης διεθνών πιστοποιήσεων, προβολής και προώθησης σε τρίτες χώρες, σύγχρονων συστημάτων και μεθόδων marketing, σχεδιασμού και ανάπτυξης προϊόντων, υπηρεσιών και συσκευασίας, εκσυγχρονισμού εξοπλισμού κτλ. Στόχος είναι όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις (κυρίως ΜμΕ) να αναδείξουν τον εξωστρεφή προσανατολισμό ως βασική στρατηγική προτεραιότητά τους. Το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)» τις υποστηρίζει προκειμένου να εκπληρώσουν ουσιαστικές προϋποθέσεις που απαιτούνται προς την κατεύθυνση αυτή, με ενισχύσεις που φθάνουν μέχρι και σε 55 % του κόστους του επενδυτικού σχεδίου.Τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος έχουν ως εξής: (1) O συνολικός προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη) είναι 30.000.000 ευρώ, (2) Επιλέξιμες είναι όλες οι υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες καθώς και μεγάλες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και έκαναν έναρξη λειτουργίας μέχρι και την 1η Αυγούστου του 2012 στους κλάδους της μεταποίησης, των κατασκευών, των υπηρεσιών καθώς και επιλεγμένους κλάδους του εμπορίου και έκτοτε λειτουργούν αδιαλείπτως μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων , (3) Ισχύουν επιπλέον ειδικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, το αν το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει συνεργασίες με άλλες επιχειρήσεις, κ.α., (4) Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός των επενδύσεων κυμαίνεται από €20.000,00 έως €200.000,00 ευρώ, ή 100.000 ευρώ για συγκεκριμένους κλάδους, (5) Τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται από 30 έως 55 %, (6) Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, οι επενδυτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν ιδίους πόρους ή/και τραπεζικό δάνειο. Το δάνειο που θα χρησιμοποιηθεί μπορεί να υποστηρίζεται από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ, όπως π.χ. παροχή εγγύησης της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για λήψη επενδυτικού δανείου ή λήψη εγγυητικής επιστολής, παροχή επιχειρηματικών δανείων με χαμηλό επιτόκιο και ευνοϊκούς όρους, (7) Οι επιλέξιμες ενέργειες αφορούν νέα προϊόντα / υπηρεσίες ή εν γένει προϊόντα / υπηρεσίες σε νέες αγορές, (8) Η διάρκεια υλοποίησης των επενδύσεων είναι δεκαπέντε μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης ένταξης της επιχείρησης με δυνατότητα τρίμηνης παράτασης υπό προϋποθέσεις. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων ξεκινά στις 5 Αυγούστου 2013 και θα ολοκληρωθεί στις 10 Οκτωβρίου 2013. Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής είναι υποχρεωτική δια μέσου του δικτυακού τόπου www.ependyseis.gr. Λόγω στενών χρονικών περιθωρίων υλοποίησης του ΕΣΠΑ, σημειώνεται ότι δεν θα δοθεί παράταση στην ημερομηνία αυτή. Για περισσότερες πληροφορίες και για την ανάκτηση των σχετικών αρχείων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από το διαδικτυακό τόπο www.ypoian.gr. Για ανάκτηση των σχετικών αρχείων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από τους διαδικτυακούς τόπους www.ypoian.gr, www.ggb.gr, www.antagonistikotita.gr, www.espa.gr, www.StartupGreece.gov.gr, και www.efepae.gr.

·                     ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ AFYON KARAHISAR
Σε κλίμα συνεργασίας πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 30 Αυγούστου 2013 και ώρα 12.00 στο χώρο του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής, συνάντηση αντιπροσωπειών του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής και του Τουρκικού Εμπορικού Επιμελητηρίου από το Afyon Karahisar. Η τουρκική αντιπροσωπεία αποτελούμενη από δεκαοχτώ τομεάρχες  του Τουρκικού Εμπορικού Επιμελητηρίου από το Afyon Karahisar, συνοδεύονταν από τον Τούρκο Γενικό Εμπορικό Ακόλουθο του προξενείου της Τουρκίας στη Θεσσαλονίκη, κο Kemal Sinan Tuzun και από τον Γενικό Γραμματέα των Επιμελητηρίων της Τουρκίας, κο Suleyman Ugur Unsoy. Κεντρικό θέμα της συνάντησης ήταν η ανάπτυξη συνεργασίας των δύο Επιμελητηρίων, με σκοπό την διευκόλυνση των επιχειρηματικών συνεργασιών και γενικότερα των οικονομικών σχέσεων του επιχειρηματικού κόσμου των δύο χωρών. Εξετάσθηκαν τομείς συνεργασίας όπως οι εκθέσεις, οι διακλαδικές ανταλλαγές, οι τουριστικές δραστηριότητες, οι συμπαραγωγές και οι κοινές εξαγωγικές δράσεις. Τονίστηκε η ανάγκη οι επιχειρήσεις της Ελλάδος και της Τουρκίας  να σχεδιάζουν βιώσιμες πολιτικές και να δρουν με βάση ένα ευρύ οικονομικό φάσμα από τη Μέση Ανατολή μέχρι τα Βαλκάνια και την ΕΕ, και όχι για τα στενά όρια της εθνικής αγοράς κάθε χώρας.

·                     3Η ΓΙΟΡΤΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΗ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής συμμετέχει στην 3η Γιορτή Κτηνοτροφίας  που θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο από Παρασκευή  6 έως Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου 2013 στο Δημοτικό Διαμέρισμα Γαλάτιστας του Δήμου Πολυγύρου υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πρόκειται για μια γιορτή, που στόχο έχει την ανάδειξη και προβολή του τοπικού προϊόντος και την ενίσχυση του ρόλου της κτηνοτροφίας ως κινητήριο μοχλό ανάπτυξης στην περιοχή. Μέσα από μια σειρά δραστηριοτήτων (ημερίδα, έκθεση προϊόντων, γευσιγνωσίες, πολιτιστικές δράσεις) επιδιώκεται η προβολή των τοπικών προϊόντων, η ενίσχυση της εξωστρέφειας καθώς επίσης και η ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί έκθεση τοπικών αγροτικών, κτηνοτροφικών προϊόντων, γεωργοκτηνοτροφικών μηχανημάτων.

·                     ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ «ΓΩΝΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» ΣΤΗΝ 78η ΔΕΘ
Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής προτίθεται να συμμετάσχει στη «Γωνιά Γαστρονομίας», μια θεματική έκθεση για την Ελληνική Γαστρονομία που διοργανώνεται στα πλαίσια της 78ης Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης (περίπτερο 14) το χρονικό διάστημα από 7 – 15 Σεπτεμβρίου 2013. Η συγκεκριμένη διοργάνωση θα δώσει την ευκαιρία σε Έλληνες παραγωγούς να προβάλλουν, να προωθήσουν αλλά και να πουλήσουν τα προϊόντα τους (λιανική και χονδρική πώληση) σε περισσότερους από 200.000 επισκέπτες που αναμένεται φέτος να επισκεφτούν τη ΔΕΘ. Παράλληλα, θα υποστηριχθεί και με ποικίλες εκδηλώσεις που έχουν στόχο να προκαλέσουν το ενδιαφέρον του κοινού και θα προσελκύσουν ακόμα περισσότερους επισκέπτες. Οι επιχειρηματίες-μέλη του Επιμελητηρίου που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη «Γωνιά Γαστρονομίας», πρέπει να συμπληρώσουν την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος που μπορούν να τη ζητήσουν από το Επιμελητήριο και να την αποστείλουν στη συνέχεια συμπληρωμένη στο φαξ του Επιμελητηρίου 2371021355 ή στο e mail: info@epichal.gr με θέμα «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΩΝΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ». Για περισσότερες πληροφορίες στο Επιμελητήριο Χαλκιδικής 2371024200 – 24300, fax 2371021355, e-mail: info@epichal.gr,  υπεύθυνη κα Τζηρίτη Γεωργία.

·                     ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑΣΗ
Μετά την υπογραφή του συμφωνητικού μείωσης τιμών της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών & Συναφών Επαγγελμάτων  
 (ΠΟΕΣΕ) με τα Υπουργεία Ανάπτυξης, Οικονομικών και Τουρισμού, σας ενημερώνουμε ότι για την παραλαβή του ειδικού σήματος  
οι επαγγελματίες του Κλάδου μπορούν να απευθύνονται ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ ΠΡΩΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, για 
το νομό Χαλκιδικής, στο Εστιατόριο Μαξίμ (Πευκοχώρι Χαλκιδικής, κος Χαμαλίδης Γρηγόριος) τηλ 6942-234614 & 23740 22598.  
Τα  σήματα φέρουν ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ,  τα λογότυπα των φορέων ΓΣΕΒΕΕ, ΠΟΕΣΕ,ΣΕΤΕ & ΣΕΠΟΑ  και διατίθενται ΧΩΡΙΣ
ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΧΡΕΩΣΗ.

·                           «ΕΣΠΑΣΑΝ» ΚΑΘΕ ΡΕΚΟΡ ΟΙ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ
Υπερέβησαν τα 60 δισ. ευρώ στο τέλος του 7μήνου εφέτος οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των φυσικών προσώπων και των επιχειρήσεων προς το Δημόσιο, καταρρίπτοντας συνεχώς κάθε αρνητικό ρεκόρ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών που δόθηκαν την Παρασκευή στη δημοσιότητα, το ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο ανήλθε στις 31 Ιουλίου σε 60,181 δισ. ευρώ και αυξήθηκε κατά περίπου 407 εκατ. ευρώ από το τέλος του Ιουνίου 2013 (59,774 δισ. ευρώ) και κατά περίπου 4,1 δισ. ευρώ από τις αρχές του έτους (56,105 δισ. ευρώ στις 31/12/12). Τα περισσότερα ληξιπρόθεσμα προέρχονται από τα πρόστιμα του ΚΒΣ (22,018 δισ. ευρώ στις 31/7/13 από 20,621 δισ. ευρώ στις 31/12/12), τη μη απόδοση ΦΠΑ (13,463 δισ. ευρώ από 12,597 δισ. ευρώ), τη μη καταβολή φόρων εισοδήματος (10,662 δισ. ευρώ από 10,651 δισ. ευρώ) και τα πρόστιμα έμμεσων φόρων (2,573 δισ. ευρώ από 2,486 δισ. ευρώ). Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση ληξιπρόθεσμων οφειλών το 7μηνο, αφορά στα τέλη κυκλοφορίας (+9%, με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές να ανέρχονται σε 126,371 εκατ. ευρώ). Ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν πλέον 2 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα και περίπου 170.000 επιχειρήσεις, ενώ οι ρυθμισμένες οφειλές είναι μόνον 1,55 δισ. ευρώ.
 
·                     ΧΡΕΗ ΥΨΟΥΣ 4,4 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΕΧΕΙ ΑΠΟΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΣΤΟ 8 ΜΗΝΟ ΤΟΥ 2013
Ξεπέρασε τα 4,4 δισ. ευρώ το συνολικό ποσό που έχει διοχετεύσει η κυβέρνηση στην πραγματική οικονομία στο πλαίσιο του προγράμματος αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα προς ιδιώτες. Σύμφωνα με στοιχεία που  δημοσιοποίησε το υπουργείο Οικονομικών, δείχνουν πως από την έναρξη της διαδικασίας το Δεκέμβριο του 2012 μέχρι σήμερα το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους έχει ολοκληρώσει τη χρηματοδότηση αιτημάτων ύψους 5,5 δισ. ευρώ, δηλαδή έχει ήδη μεταβιβάσει προς τους φορείς το 70% περίπου των συνολικών πόρων ύψους 8 δισ. ευρώ που προβλέπονται για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Τον Αύγουστο πληρώθηκαν περίπου 600 εκατ. ευρώ ληξιπρόθεσμων οφειλών προς ιδιώτες που αφορούσαν κυρίως χρέη του ΕΟΠΥΥ, ανεβάζοντας υψηλότερα των 4,4 δισ. ευρώ τα χρήματα που έχουν πέσει στην πραγματική οικονομία για την εξόφληση χρεών του Δημοσίου. Σημειώνεται πως στα τέλη Ιουλίου το ποσό αυτό ήταν 3,9 δισ. ευρώ.

·                     ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΟΣΕΩΝ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει πως παρατείνεται η προθεσμία πληρωμής της πρώτης δόσης του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (ΦΕΦΠ) 13 καθώς και της πρώτης δόσης του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) 11 και 12
οι οποίες έληγαν στις 30/8, δηλαδή μέχρι την επόμενη Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου.Οι φορολογούμενοι που εξοφλούν το συνολικό ποσό του ΦΕΦΠ 13 μέχρι την επόμενη Παρασκευή δικαιούνται της έκπτωσης 1,5% που προβλέπεται.Η παράταση δίνεται για την καλύτερη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων δεδομένου πως αρκετοί υπόχρεοι ενημερώθηκαν τις τελευταίες μέρες για την προθεσμία καταβολής των δόσεων. Υπενθυμίζεται πως ο ΦΑΠ καταβάλλεται σε επτά μηνιαίες δόσεις για λόγους διευκόλυνσης των φορολογουμένων και πως για όσους υπόχρεους έληγε ο πρώτη δόση 30/8, ο ΦΕΦΠ πληρώνεται σε 3 δόσεις.
 
·                           ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΑΠΟ 2/9 Η ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
«Νέος γύρος» τακτοποίησης αυθαιρέτων ξεκίνησε τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου, όπου θα λειτουργήσει το ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης του ΤΕΕ, οπότε και θα είναι δυνατή η υποβολή νέων δηλώσεων αυθαιρέτων στο νέο Νόμο 4178/13, η μεταφορά των δηλώσεων του Ν.4014/11 στο νέο Νόμο μετά από σχετική αίτηση, καθώς και η εκτέλεση των λοιπών διαδικασιών της υπαγωγής που αφορούν τις πληρωμές και την χορήγηση των αντίστοιχων βεβαιώσεων. Ο Υπουργός Αναπληρωτής ΠΕΚΑ Σταύρος Καλαφάτης υπέγραψε την Παρασκευή 30/8 την υπουργική απόφαση για την έναρξη λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος του νόμου 4178/2013 για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης και το περιβαλλοντικό ισοζύγιο. Η απόφαση περιλαμβάνει ρυθμίσεις για: (α) την ανάθεση του πληροφοριακού συστήματος στο TEE, (β) τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την περαίωση της διαδικασίας, (γ) τις προθεσμίες πληρωμών, εκπτώσεων και προσαυξήσεων, (δ) τη διεκπεραίωση των υπαγωγών που έχουν πραγματοποιηθεί με προγενέστερες του νόμου 4178/2013 διατάξεις, (ε) τη χορήγηση στοιχείων σε τρίτους και τη δυνατότητα πρόσβασης (αποκλειστικά) σε στοιχεία του συστήματος από συγκεκριμένες δημόσιες αρχές και λειτουργούς.
 
·                           ΥΨΗΛΗ ΑΝΕΡΓΙΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ
Τουλάχιστον 20 χρόνια θα απαιτηθούν προκειμένου να δημιουργηθούν ένα εκατομμύριο θέσεις εργασίας και να μειωθεί το ποσοστό της ανεργίας κάτω από το 10% προβλέπει, σύμφωνα με πληροφορίες, η ετήσια έκθεση του Ινστιτούτου Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος, (ΙΝΕ ΓΣΕΕ) για την εθνική οικονομία, που αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα εντός των επομένων ημερών, με την ευκαιρία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα επίσης με το ΙΝΕ της ΓΣΕΕ, οι όποιες επενδύσεις γίνουν μεσοπρόθεσμα θα δημιουργήσουν την λεγόμενη «άνεργη ανάπτυξη», καθώς θα αφορούν σε δραστηριότητες που δεν απαιτούν υψηλό αριθμό απασχολουμένων ή θα είναι υψηλής τεχνολογίας. Στην ίδια έκθεση αναφέρεται ότι, από το 2009 έως σήμερα, οι μισθωτοί έχουν χάσει περίπου το 1/4 της αγοραστικής δύναμης του εισοδήματός τους, ενώ αν εξαιτίας της υψηλής ανεργίας οι μισθολογικές πιέσεις συνεχιστούν, τότε το 2014 θα απωλέσουν το 50% της αγοραστικής δύναμης.- Οι αποδοχές μισθωτών και αυτοαπασχολουμένων μειώθηκαν την τελευταία τριετία κατά 41 δισ. ευρώ.

- Η πτώση της εγχώριας ζήτησης, χαρακτηρίζεται δραματική καθώς υπολογίζεται ότι έχει επιστρέψει στα επίπεδα του 1999.

- Κατά την περίοδο 2011-2013, το απόθεμα παγίου κεφαλαίου της χώρας μειώθηκε για πρώτη φορά από το τέλος του εμφυλίου πολέμου.
 
·                           ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ  2,6 ΔΙΣ ΣΤΟ ΕΠΤΑΜΗΝΟ
Πρωτογενές πλεόνασμα 2,642 δισ. ευρώ εμφάνισε ο προϋπολογισμός της Γενικής Κυβέρνησης το επτάμηνο εφέτος, από πλεόνασμα 325 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, ακόμη και αν δεν υπολογιστούν τα έσοδα ύψους 1,5 δισ. ευρώ από τη μεταφορά των αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων από τις Κεντρικές Τράπεζες της ευρωζώνης, το πρωτογενές πλεόνασμα στο επτάμηνο ανήλθε σε 1,1 δισ. ευρώ. Με βάση τα ίδια στοιχεία, οι ΟΤΑ εμφανίζουν πλεόνασμα 521 εκατ. ευρώ και τα ασφαλιστικά ταμεία και τα νοσοκομεία, πλεόνασμα ύψους 1,738 δισ. ευρώ. Όσον αφορά στην πορεία αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών από το Δημόσιο, στο τέλος του Ιουλίου, τα υπόλοιπα διαμορφώθηκαν σε 6,3 δισ. ευρώ, από 6,9 δισ. ευρώ στο τέλος του Ιουνίου και 8,2 δισ. ευρώ στο τέλος του Δεκεμβρίου 2012.
 
·                     ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΤΗ  Eurobank ΠΕΡΑΣΑΝ Proton Bank & ΝΕΟ ΤΤ
Στη Eurobank πέρασαν επίσημα τόσο η Proton Bank όσο και το Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, καθώς ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση των μετοχών των δύο τραπεζών. Πλέον, όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους τόσο η Eurobank όσο και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, τόσο το Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο όσο και η Νέα Proton αποτελούν θυγατρικές εταιρείες της Eurobank κατά ποσοστό 100%.

·                     ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ


Νέο σύστημα για τον έλεγχο καταβολής εισφορών στα ταμεία θα τεθεί σε εφαρμογή από 1ης Δεκεμβρίου 2013, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η εισφοροδιαφυγή.Εφεξής οι εργοδότες θα υποβάλλουν τις κρατήσεις για επικουρικό και εφάπαξ μαζί με τις κρατήσεις για κύρια σύνταξη μέσω της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ).Με τον τρόπο αυτόν θα ελέγχεται αξιόπιστα αν οι εισφορές που παρακρατούν από τους εργαζόμενους για επικουρική σύνταξη και εφάπαξ θα υποβάλλονται στα ταμεία.Έτσι η κυβέρνηση αναμένει την εξάλειψη της εισφοροδιαφυγής, που θα έχει ως αποτέλεσμα την δραστική μείωση του χρόνου απονομής συντάξεων και εφάπαξ.Το νέο αυτό σύστημα είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών γνωστοποίησε ο υπουργός Εργασίας Γ. Βρούτσης στους διοικητές των ταμείων σε ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε. Κατά την εισήγησή του ανέφερε ότι, «το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), αλλά και οι 12 τομείς του Φορέα Πρόνοιας του Ταμείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ) θα ενταχθούν στο βασικό εργαλείο, την Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ), που είναι εγκατεστημένη και στηρίζεται από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ–ΙΚΑ)».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more