Παρασκευή 7 Αυγούστου 2015

Πότε δικαιολογείται η μεταφορά κατοικίας σε κράτος με προνομιακό φορολογικό καθεστώς

Εγκύκλιος της Κατερίνας Σαββαΐδου

Πότε δικαιολογείται η μεταφορά κατοικίας σε κράτος με προνομιακό φορολογικό καθεστώς
H γενική γραμματέας Δημοσίως Εσόδων Κατερίνας Σαββαΐδου   (Φωτογραφία:  Eurokinissi )

Aθήνα
Να διευκολύνει Έλληνες πολίτες που εργάζονται στην Κύπρο, στην Βουλγαρία ή σε άλλη χώρα με προνομιακό φορολογικό καθεστώς και θέλουν να κάνουν δήλωση μεταβολής στοιχείων για να μεταφέρουν τη κατοικία ή τη συνήθης διαμονής τους στην εν λόγω χώρα επιχειρεί η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων με εγκύκλιο που έδωσε σήμερα Παρασκευή στη δημοσιότητα.
  Η εγκύκλιος της γενικής γραμματέως Δημοσίως Εσόδων Κατερίνας Σαββαΐδου προβλέπει πως όταν ένα φυσικό πρόσωπο μεταφέρει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του σε κράτος όπου το εισόδημά του υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς θα πρέπει να διερευνάται, εάν ο φορολογούμενος ήταν υποκείμενο φόρου στην Ελλάδα για το παγκόσμιο εισόδημά του τα τελευταία πέντε έτη πριν από τη δήλωση μεταβολής της κατοικίας ή της συνήθους διαμονής του και εάν διαθέτει σημαντικά οικονομικά συμφέροντα στην Ελλάδα.
Όπως σημειώνεται στην εγκύκλιο το φυσικό πρόσωπο θεωρείται ότι έχει σημαντικά οικονομικά συμφέροντα στην Ελλάδα, εφόσον κατά τη δήλωση μεταβολής της κατοικίας ή της συνήθους διαμονής του :
  • Συμμετέχει σε ποσοστό τουλάχιστον 25% σε εταιρεία που υπόκειται σε φόρο ή συμμετέχει σε ποσοστό τουλάχιστον 5% σε νομικό πρόσωπο που υπόκειται σε φόρο.
  • Το εισόδημα του που προκύπτει στην Ελλάδα υπερβαίνει το 30% των συνολικών του εισοδημάτων ή υπερβαίνει το ποσό των 45.000 ευρώ.
  • Η αξία των περιουσιακών του στοιχείων στην Ελλάδα (π.χ. ακίνητα, επιβατικά αυτοκίνητα ΙΧ, σκάφη αναψυχής ΙΧ, μετοχές, χρεώγραφα, τραπεζικές καταθέσεις κ.λπ.), από τα οποία προκύπτει εισόδημα, υπερβαίνει το 30% της αξίας των συνολικών περιουσιακών του στοιχείων ή υπερβαίνει σε ύψος το ποσό των 150.000 ευρώ.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να διερευνάται εάν το φυσικό πρόσωπο θεωρείται κάτοικος Ελλάδας ή συνήθως διαμένων στην Ελλάδα (διαμονή άνω των 183 ημερών).
Η εν λόγω εγκύκλιος περιλαμβάνει και τα εξής παραδείγματα:
α) Φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, άγαμος, ανέλαβε μισθωτή εργασία στην αλλοδαπή σε κράτος με προνομιακό φορολογικό καθεστώς και προσήλθε στη εφορία για δήλωση μεταβολής την 01 Φεβρουαρίου 2013. Ο φορολογούμενος είναι υποκείμενο φόρου στην Ελλάδα για το παγκόσμιο εισόδημά του από το 1998 και διαθέτει στην Ελλάδα τα εξής περιουσιακά στοιχεία: i) Ακίνητο το οποίο εκμισθώνει προς 6.000 ευρώ το έτος και έχει αντικειμενική αξία 120.000 ευρώ και ii) επιβατικό αυτοκίνητο Ι.Χ. 1.200 κ.ε. αξίας 4.000 ευρώ.
Η αξία των περιουσιακών στοιχείων στην Ελλάδα από τα οποία προκύπτει εισόδημα ανέρχεται στο ύψος των 124.000 ευρώ, ενώ ο φορολογούμενος δεν διαθέτει περιουσιακά στοιχεία στην αλλοδαπή. Ο φορολογούμενος πληροί τα κριτήρια υποκείμενου φόρου στην Ελλάδα γιατί η αξία των περιουσιακών του στοιχείων στην Ελλάδα από τα οποία προκύπτει εισόδημα υπερβαίνει το 30% της αξίας των συνολικών περιουσιακών του στοιχείων και παραμένει φορολογικός κάτοικος Ελλάδας για πέντε έτη, εκτός εάν αποδείξει ότι έχει την κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του στο άλλο κράτος (π.χ. με την προσκόμιση πιστοποιητικού φορολογικής κατοικίας κ.λπ.).
β) Φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, άγαμος, ανέλαβε μισθωτή εργασία στην αλλοδαπή σε κράτος με προνομιακό φορολογικό καθεστώς και προσήλθε στη εφορία για δήλωση μεταβολής στις 15 Ιανουαρίου 2013. Ο φορολογούμενος είναι υποκείμενο φόρου στην Ελλάδα για το παγκόσμιο εισόδημά του από το 2003 και διαθέτει στην Ελλάδα τα εξής περιουσιακά στοιχεία: i) Ακίνητο το οποίο εκμισθώνει προς 6.000 ευρώ το έτος και έχει αντικειμενική αξία 120.000 ευρώ, ii) επιβατικό αυτοκίνητο Ι.Χ. 1.200 κ.ε. αξίας 4.000 ευρώ και iii) καταθέσεις 40.000 ευρώ από τις οποίες προκύπτουν τόκοι 1.200 ευρώ το έτος.
Ο φορολογούμενος πληροί τα κριτήρια του υποκείμενου φόρου στην Ελλάδα γιατί η αξία των περιουσιακών του στοιχείων στην Ελλάδα από τα οποία προκύπτει εισόδημα ανέρχεται στο ύψος των 164.000 ευρώ, δηλαδή υψηλότερο από το ποσό των 150.000 ευρώ, και παραμένει φορολογικός κάτοικος Ελλάδας για πέντε έτη, εκτός εάν αποδείξει ότι έχει την κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του στο άλλο κράτος (π.χ. με την προσκόμιση πιστοποιητικού φορολογικής κατοικίας κ.λπ.).
γ) Φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, έγγαμος με 1 τέκνο, ανέλαβε μισθωτή εργασία στην αλλοδαπή σε κράτος με προνομιακό φορολογικό καθεστώς και προσήλθε στη εφορία για δήλωση μεταβολής την 01 Μαρτίου 2013.
Η οικογένεια του φορολογούμενου παρέμεινε στην Ελλάδα. Ο φορολογούμενος δεν πληροί τα κριτήρια υποκείμενου φόρου στην Ελλάδα και επιπλέον προσκομίζει αποδεικτικά στοιχεία ότι έχει τη διαμονή του στο άλλο κράτος, προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταφορά της κατοικίας του στην αλλοδαπή. Παρόλα αυτά, ο φορολογούμενος παραμένει κάτοικος Ελλάδας, γιατί η οικογένειά του παρέμεινε στην Ελλάδα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more