Παρασκευή 28 Αυγούστου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΑΠΕ ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΠΚΜΈδεσσα 26 Αυγούστου 2015                                                         
 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΛΑΣ                                                  
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΠΕΛΛΑΣ    
Τ.Κ. 582 00 ΕΔΕΣΣΑ                                                                                         
ΠΡΟΣ: τα Μ.Μ.Ε.
           Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας                                                        
 
E-mail: senap@pella.gr
                                                                                                             

                                                                                   

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ
                                                                                                                                               
Ο Σύλλογος Υπαλλήλων Αιρετής Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας (ΣΥΑΠΕ Πέλλας), μετά από μελέτη των προτάσεων (σχέδιο) της Διοίκησης για τον νέο Οργανισμό της ΠΚΜ, δυστυχώς, διαπιστώνει τα παρακάτω:

1.      Καταργείται η Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού ΠΕ Πέλλας και αντικαθίσταται από 3 τμήματα (Διοκητικό, Οικονομικό, Προμηθειών) τα οποία μάλιστα θα ανήκουν πλέον σε δύο (2) διαφορετικές Δ/νσεις με έδρα την Θεσσαλονίκη.
2.      Καταργείται η Δ/νση Τεχνικών Έργων και αντικαθίσταται από 2 τμήματα (τμήμα κατασκευής τεχνικών έργων και τμήμα συντήρησης τεχνικών έργων) τα οποία μάλιστα θα ανήκουν πλέον σε δύο (2) διαφορετικές Δ/νσεις με έδρα την Θεσσαλονίκη.
3.      Κατάργηση ή μεταφορά τμημάτων στην Θεσ/νίκη, των Δ/σεων Μεταφορών & Επικοινωνιών και Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, οι οποίες θα αποτελούνται μόνο από δύο (2) τμήματα η κάθε Δ/νση.
4.      Υποβάθμιση του Τμήματος Φυτικής και Ζωϊκής Παραγωγής Γιαννιτσών σε επίπεδο Γραφείου.
5.      Δεν προβλέπεται Τμήμα Πολιτικής Γης ούτε Τμήμα Μεταφορών & Επικοινωνιών για αρμοδιότητες που να αφορούν στην περιοχή των Γιαννιτσών.  
6.      Δεν υπάρχει αναφορά στην ύπαρξη ή διατήρηση των Περιφερειακών Κτηνιατρείων και των Τμημάτων Αγροτικής Ανάπτυξης της Π.Ε. Πέλλας (Αριδαία, Σκύδρα).
7.      Δεν υπάρχει αναφορά στην ύπαρξη ή διατήρηση των Τμημάτων Γραμματειακής Υποστήριξης στις Δ/νσεις της Π.Ε.Πέλλας.
8.      Μη αναγραφή κλάδων-ειδικοτήτων και αριθμού υπαλλήλων στις Δ/νσεις των Περ. Ενοτήτων.

Η εφαρμογή των παραπάνω προτάσεων θα έχει σαν συνέπεια:
·         Την οργανική αποδυνάμωση των Υπηρεσιών της Π.Ε. Πέλλας και την πιθανή μελλοντική παραιτέρω κατάργηση αρμοδιοτήτων ή ακόμη και ολόκληρων δομών σε τοπικό επίπεδο με σημαντικές συνέπειες για τις παρεχόμενες Υπηρεσίες προς τον πολίτη.
·         Τον κίνδυνο για τις θέσεις εργασίας των Υπαλλήλων των ήδη υποστελεχομένων Υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων λόγω της μεταφοράς αρμοδιοτήτων από τοπικό επίπεδο (Π.Ε.) σε κεντρικό (έδρα ΠΚΜ).
·         Τη συρρίκνωση της δυνατότητας αυτοδιαχείρισης της Π.Ε. τόσο σε διοικητικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο, λόγω της μεταφοράς του δικαιώματος προγραμματισμού π.χ. τεχνικών έργων ή προμηθειών στην έδρα της ΠΚΜ. Με άλλα λόγια σημαίνει απώλεια για την Π.Ε. των εργαλείων για την ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο.
·         Την αύξηση της ήδη υπάρχουσας γραφειοκρατίας (αύξηση του χρόνου διεκπεραίωσης των υποθέσεων) με τη συνακόλουθη ταλαιπωρία του πολίτη και την απαξίωση των περιφερειακών Υπηρεσιών, καθώς η έλλειψη τόσο των Τμημάτων Γραμματειακής Υποστήριξης από κάθε Διεύθυνση όσο και της φυσικής παρουσίας ενός Διευθυντή σε περιφερειακό επίπεδο δυσκολεύει την εποπτεία και το συντονισμό των Υπηρεσιών και την επίλυση καθημερινών προβλημάτων (παράδειγμα Τμήμα Υδροοικονομίας).
·         Την αύξηση του λειτουργικού κόστους καθώς θα απαιτούνται καθημερινές μετακινήσεις αυτοκινήτων στην έδρα για χρέωση και υπογραφή εγγράφων από το Διευθυντή, το οποίο συνεπάγεται έξοδα μετακίνησης ή αύξηση κόστους ταχυδρομικών υπηρεσιών που δεν εξισορροπούνται από την κατάργηση των προτεινόμενων θέσεων ευθύνης σε τοπικό επίπεδο.
Συνεπώς δεν εξυπηρετείται με αυτό τον τρόπο το μοντέλο της αποκεντρωμένης διοίκησης το οποίο κατακτήθηκε μετά από πολλά χρόνια αγώνων και μεταρρυθμίσεων χωρίς επιπλέον να λαμβάνονται υπόψην οι ιδιαιτερότητες της Π.Ε. Πέλλας.

Για το Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

     

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more