Δευτέρα 3 Αυγούστου 2015

Κωνσταντίνα Κούνεβα (Ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ- GUE/NGL): Μικρό παράθυρο δεύτερης ευκαιρίας στην Οδηγία για την Άδεια Μητρότητας

Κωνσταντίνα Κούνεβα
Ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ- GUE/NGL

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
31/7/2015
Μικρό παράθυρο δεύτερης ευκαιρίας στην Οδηγία για την Άδεια Μητρότητας

Απάντηση Κομισιόν στην ερώτηση Κούνεβα, Παπαδημούλη, Σακοράφα: Επιβεβαιώνει ότι δεν αποσύρεται η πρόταση Οδηγίας που προσκρούει στην άρνηση του Συμβουλίου να συμφωνήσει σε αύξηση της άδειας τοκετού- Ασαφής, όμως, η δέσμευσή της για μια «νέα αρχή» στη διαβούλευση.
«Η Επιτροπή δεν θα προβεί στη λήψη τελικής απόφασης για την ενδεχόμενη απόσυρση της πρότασης του 2008 εφόσον δεν εκθέσει ιδέες για μία νέα αρχή, όπως προτείνεται στο πρόγραμμα εργασίας της», υπόσχεται η Κομισιόν σε σχέση με την τύχη της πολύπαθης Οδηγίας για την αύξηση της άδειας μητρότητας, η υιοθέτηση της οποίας εκκρεμεί από το 2008. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση των ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ Κ. Κούνεβα, Δ. Παπαδημούλη και Σ. Σακοράφα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλώνει διάθεση συμμόρφωσης με τις πιέσεις που ασκεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο με μεγάλη πλειοψηφία ζήτησε να μην αποσυρθεί η επίμαχη πρόταση οδηγίας που φιλοδοξεί να βελτιώσει το ελάχιστο καθεστώς προστασίας των εγκύων εργαζομένων. Η Κομισιόν υπόσχεται να εκθέσει «νέες ιδέες» για το θέμα, ώστε να υπάρξει σύγκλιση μεταξύ Ευρωκοινοβουλίου και Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ωστόσο η δέσμευσή της είναι εξαιρετικά ασαφής και δεν αποσαφηνίζει αν θα στηρίξει τις θέσεις της πλειοψηφίας των ευρωβουλευτών, οι οποίοι έχουν ζητήσει επέκταση της άδειας τοκετού στις 20 εβδομάδες και άλλα μέτρα υπέρ των εργαζομένων μητέρων και γονέων.
Υπενθυμίζεται ότι μέχρι σήμερα ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία βασίζεται σεοδηγία του 1992. Το 2008 η Κομισιόν εισηγήθηκε αναθεώρηση της Οδηγίας, με επέκταση της άδειας τοκετού από τις 14 στις 18 εβδομάδες, ενώ τον Οκτώβριο του 2010 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, βάσει της έκθεσης Εstrela, ενέκρινε επέκταση της άδειας στις 20 εβδομάδες, ενώ προέβλεψε και άδεια πατρότητας δύο εβδομάδων, και τα δυο με πλήρεις αποδοχές. Η Έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου, επίσης, πρότεινε μέτρα για τη διασφάλιση των οργανικών θέσεων εργασίας των γυναικών που έχουν γεννήσει πρόσφατα. Ωστόσο, η απόφαση αυτή προσέκρουσε στην πεισματική άρνηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, δηλαδή των κρατών μελών που επικαλούνταν το «υψηλό κόστος εφαρμογής». Αφού είχαν παρέλθει 7 χρόνια χωρίς συμφωνία Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, η Κομισιόν,στις αρχές του έτους, προανήγγειλε απόσυρση της πρότασης Οδηγίας, βάσει του προγράμματος “REFIT”, ενώ η λετονική προεδρία της Ε.Ε. έσπευσε να επιβεβαιώσει τον «θάνατο» της Οδηγίας,  προκαλώντας τις έντονες αντιδράσεις των Ευρωβουλευτών. Οι αντιδράσεις κατέληξαν σε απόφαση της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου με ευρεία πλειοψηφία που ζητούσαν να παραμείνει «ζωντανή» η Οδηγία. Αποτέλεσμα ήταν η αποτροπή της απόσυρσης Οδηγίας. Είναι όμως άγνωστο αν οι νέες προτάσεις με τις οποίες η Κομισιόν θα επιχειρήσει να επιτύχει συμβιβασμό μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου θα βελτιώνουν ουσιαστικά τη νομοθεσία για την προστασία της μητρότητας και των εργαζόμενων μητέρων.

Ακολουθούν τα πλήρη κείμενα της ερώτησης των Ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και της απάντησης του Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η Ερώτηση των Ευρωβουλευτών ΣΥΡΙΖΑ- GUE/NGL, Κ.Κούνεβα, Δ.Παπαδημούλη και Σ.Σακοράφα
Θέμα: Αναθεώρηση οδηγίας για την άδεια μητρότητας
Το 2008 η Επιτροπή πρότεινε την αναθεώρηση της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ, για τη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων. Η συγκεκριμένη πρόταση αποσκοπούσε στη βελτιστοποίηση του πλαισίου προστασίας των εγκύων εργαζομένων, καθώς επίσης, στην αύξηση της ελάχιστης διάρκειας αδειών μητρότητας, από 14 σε 18 εβδομάδες.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 2010, ενέκρινε, με μεγάλη πλειοψηφία, την πρόταση αναθεώρησης, εισάγοντας σημαντικές αλλαγές, μεταξύ των οποίων η αύξηση της ελάχιστης διάρκειας αδειών μητρότητας σε 20 εβδομάδες και η θέσπιση 2 εβδομάδων άδειας πατρότητας.
Ωστόσο, από το 2010, το Συμβούλιο, επικαλούμενο το κόστος εφαρμογής της οδηγίας, αρνείται την υιοθέτηση της αναθεώρησης, ενώ η Επιτροπή έχει δηλώσει ότι θα αποσύρει την εν λόγω αναθεώρηση, εάν δεν συμφωνήσουν, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο, μέχρι τον Ιούνιο του 2015.
Ερωτάται η Επιτροπή:
1. Θεωρεί ότι η «απειλή» για απόσυρση της πρότασης αναθεώρησης, συμβαδίζει με τις υποχρεώσεις της Επιτροπής, που απορρέουν από τα άρθρα 151, 153, 157 της ΣΛΕΕ και το άρθρο 33 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, σχετικά με την ισότητα των φύλων και την προστασία της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής;
2. Ποιες πρωτοβουλίες έχει πάρει ώστε να επιτευχθεί η απαιτούμενη συμφωνία, προς όφελος των ευρωπαίων πολιτών;
3. Σκοπεύει να καταθέσει νέα πρόταση αναθεώρησης εάν η διαβούλευση καταλήξει σε αδιέξοδο; Εάν ναι πότε, και τι θα περιλαμβάνει;
Η απάντηση της Κομισιόν
Η κ.Jourová εξ ονόματος της Επιτροπής
(29.7.2015)
 Η υποβολή της πρότασης της Επιτροπής[1], του 2008, για την αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά με τις εγκύους εργαζόμενες[2] έχει ανασταλεί λόγω των αποκλινουσών θέσεων των συννομοθετών.
Η Επιτροπή έχει επανειλημμένως υπογραμμίσει την προθυμία της να διευκολύνει τις διαπραγματεύσεις σχετικά με την πρόταση αυτή και έχει καταβάλει συνεχείς προσπάθειες ώστε να αρθεί το αδιέξοδο. Έχει εξάλλου τονίσει την πλήρη υποστήριξή της προς τους δύο συννομοθέτες στην προσπάθειά τους να εξεύρουν μια ρεαλιστική και αμοιβαία αποδεκτή λύση.
 Ωστόσο και παρά τις καταβληθείσες προσπάθειες, δεν επιτεύχθηκε σύγκλιση των θέσεων των συννομοθετών. Το Συμβούλιο ουδέποτε έφθασε στο στάδιο της πρώτης ανάγνωσης και κατά τη συνεδρίαση της ΕΜΑ στις 15 Απριλίου 2015 επιβεβαιώθηκε το έλλειμμα στήριξης για τη συνέχιση των σχετικών εργασιών. Κατόπιν αυτών, η λετονική Προεδρία έκρινε ότι η προοπτική συμφωνίας είναι ανεδαφική.
 Η Επιτροπή συμμερίζεται την απογοήτευση του Κοινοβουλίου όσον αφορά την έλλειψη προόδου αλλά έχει δεσμευθεί στη βελτίωση της κατάστασης των εργαζόμενων γονέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό αποτελεί σημαντικό στόχο τόσο από πλευράς ισότητας των φύλων όσο και συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας, ιδίως μάλιστα στο πλαίσιο των σημερινών δημογραφικών τάσεων. Συνεπώς, η Επιτροπή δεν θα προβεί στη λήψη τελικής απόφασης για την ενδεχόμενη απόσυρση της πρότασης του 2008 εφόσον δεν εκθέσει ιδέες για μία νέα αρχή, όπως προτείνεται στο πρόγραμμα εργασίας της.
 Η Επιτροπή προσβλέπει σε περαιτέρω συζητήσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μόλις ολοκληρωθούν οι σχετικές εσωτερικές διαδικασίες.[1]COM(2008) 637 τελικό.
[2] Οδηγία 92/85/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 19ης Οκτωβρίου 1992, σχετικά με την εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων (ΕΕ L 348 της 28.11.1992, σ. 1).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more