Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2015

Τι απαντά η Εθνική για την αποκάλυψη των σχεδίων πώλησης 100% της FinansbankΣύμφωνα με την Εθνική «ενόψει ολοκλήρωσης των αποτελεσμάτων του AQR  και της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress tests) που διεξάγει η ΕΚΤ, εξετάζει, όπως οφείλει, σειρά εναλλακτικών προτάσεων για την έγκαιρη κάλυψη τυχόν αναγκών ανακεφαλαιοποίησης.


Κατά την παρούσα διερευνητική φάση και μέχρι την ολοκλήρωση των σχετικών ασκήσεων από την ΕΚΤ θεωρείται πρώιμη οποιαδήποτε πρόβλεψη περί υιοθέτησης συγκεκριμένης στρατηγικής επιλογής επί των αναφερομένων στα δημοσιεύματα. 

Σε κάθε περίπτωση είναι ευνόητο ότι η Εθνική Τράπεζα θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και τις αποφάσεις των αρμόδιων εποπτικών αρχών».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more