Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2015

Εξέλιξη εργασιών έργου «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ» (Αρ. Μελ. 11/2014)

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες που αφορούν τη μελέτη του Δήμου Νέας Προποντίδας με θέμα “ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ”. Στο συγκεκριμένο έργο έχουν ενταχθεί οι παρακάτω εργασίες:
1. Επέκταση των υφιστάμενων κρασπεδορείθρων στα νέα πεζοδρόμια του δρόμου σύνδεσης παραλίας Διονυσίου – Διονυσίου.
2. Κατασκευή πεζοδρομίων εκατέρωθεν του δρόμου σύνδεσης παραλίας Διονυσίου - Διονυσίου (άνω χωριό).
3. Κατασκευή διαχωριστικής νησίδας στο δρόμο σύνδεσης παραλίας Διονυσίου - Διονυσίου με τα των συνοδών έργων πρασίνου (άνω χωριό).

4. Κατασκευή πεζοδρομίων βορείως του δρόμου Φλογητών – Μουδανιών.
5. Ανακατασκευή οδοποιίας και επέκταση κατά πλάτος του δρόμου σύνδεσης παραλίας Διονυσίου - Διονυσίου (άνω χωριό) στο μήκος της διαχωριστικής νησίδας.
6. Κατασκευή οδοφωτισμού της νέας νησίδας με τα συνοδά έργα.
7. Μεταφορά του υφισταμένου δικτύου οδοφωτισμού στο νέο πεζοδρόμιο του δρόμου Φλογητών - Μουδανιών ανατολικά της εκκλησίας.
8. Επέκταση της υφιστάμενης περίφραξης του δημοτικού σχολείου.
9. Διαμόρφωση περιοχής οικοπέδου Γ133Α.
10. Διαγράμμιση των νέων τμημάτων ασφαλτοστρώσεων και του δρόμου Φλογητών – Μουδανιών.
11. Σήμανση με κατάλληλες πινακίδες των υπό εφαρμογή περιοχών.
12. Εργασίες κατασκευής δικτύου αποχέτευσης ομβρίων με σωληνωτούς αγωγούς και σχάρες φρεατίων με τελικό αποδέκτη το ρέμα Πορταριάς.
Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 26-02-2015 με συμβατικό χρόνο περαίωσης τριακοσίων εξήντα πέντε (365) ημερών.
            Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί:
Ø  η κρασπέδωση εκατέρωθεν του δρόμου σύνδεσης παραλίας Διονυσίου - Διονυσίου (άνω χωριό)
Ø  η κατασκευή των πεζοδρομίων του δρόμου σύνδεσης παραλίας Διονυσίου - Διονυσίου (άνω χωριό) με τις αντίστοιχες υποδομές για άρδευση και φωτισμό
Ø  η κατασκευή οδοστρωσίας (3α) εκατέρωθεν του προαναφερόμενου δρόμου
Ø  η κατασκευή της περίφραξης του Δημοτικού Σχολείου
ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη:
Ø  η κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων
Ø  η προετοιμασία σταμπωτού δαπέδου για το πεζοδρόμιο έμπροσθεν της εκκλησίας
Ø  η προετοιμασία για την κατασκευή της κεντρικής νησίδας στο δρόμο σύνδεσης παραλίας Διονυσίου - Διονυσίου (άνω χωριό)

Ø  η κρασπέδωση της οδού Φλογητών – Μουδανιών στη περιοχή εφαρμογής του έργου.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more