Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2015

Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής ενημερώνει τα μέλη του

 • ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟΚΤΑ Η ΕΦΟΡΙΑ ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ
Πλήρη εικόνα για κάθε ευρώ που κατατέθηκε ή αναλήφθηκε από έναν τραπεζικό λογαριασμό τα τελευταία 10 χρόνια θα έχουν από την ερχόμενη εβδομάδα οι ελεγκτές της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. Ο υπηρεσιακός αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφων Αλεξιάδης υπέγραψε τη σχετική απόφαση, η οποία αποτελούσε μνημονιακή δέσμευση, λύνοντας τα χέρια της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων να τρέξει σαρωτικούς ελέγχους ιδίως μέσω του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Φορολογουμένων. Μέχρι τώρα οι ελεγκτές της Εφορίας, εξετάζοντας τις καταθέσεις φορολογουμένων στο πλαίσιο αναζήτησης ενδεχόμενων παραβάσεων φοροδιαφυγής είχαν τη δυνατότητα να δουν ηλεκτρονικά μέσω του Μητρώου Τήρησης Τραπεζικών Λογαριασμών μόνο τα υπόλοιπα καταθέσεων στο τέλος κάθε έτους. Πλέον θα έχουν στον υπολογιστή τους την συνολική εικόνα των κινήσεων.

 • ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΤΡΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ  
Τρία νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ για μικρομεσαίους και αυτοαπασχολούμενους επιχειρηματίες αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στο Σεπτέμβριο σύμφωνα με το σχεδιασμό του υπουργείου Οικονομίας. Η νεοφυής επιχειρηματικότητα, η ενίσχυση τουριστικών επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και η ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι οι τομείς που δίνεται προτεραιότητα. Οι νέες δράσεις των τομεακών προγραμμάτων «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», ΕΠΑνΕΚ -κίνηση και "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη", του νέου ΕΣΠΑ 2014 - 2020 για τις οποίες, σύμφωνα με το σχεδιασμό του υπουργείου Οικονομίας, προβλέπεται προδημοσίευση προκήρυξης το Σεπτέμβριος 2015.Οι νέες δράσεις είναι οι εξής:(1) Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών. Δικαιούχοι θα είναι υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον στρατηγικό τομέα του τουρισμού. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός θα ανέρχεται από 30.000 ευρώ έως 300.000 ευρώ με το ποσοστό ενίσχυσης να αφορά στο 50% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης, (2) Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, άνω των 25 ετών, άνεργων ή ελεύθερων επαγγελματιών για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και η ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός είναι από 5.000 έως 25.000 ευρώ (100% ενίσχυση ), (3) Νεοφυής Επιχειρηματικότητα. Το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, νέων, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια καθώς και στην ενίσχυση της απασχόλησης με την πρόσληψη τουλάχιστον ενός ατόμου. Δικαιούχοι θα είναι φυσικά πρόσωπα άνω των 25 ετών που κατά την υποβολή της αίτησης είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και τα εισοδηματικά κριτήρια θα τεθούν στον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός είναι έως 50.000 ευρώ (100% ενίσχυση).

 
Όλοι οι υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. που δεν είναι κεφαλαιουχικές εταιρίες, δηλαδή όλοι εκτός από Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., και πιο συγκεκριμένα οι Ο.Ε. , Ε.Ε., Συν ΠΕ,. ΑΤΟΜΙΚΕΣ, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ κλπ, έχουν υποχρέωση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. του αποδεικτικού υποβολής φορολογικής τους δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υ.Α. 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ Β’ 3623). Η καταχώριση πρέπει να γίνει εντός δύο μηνών από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, με ηλεκτρονικό τρόπο από την ιστοσελίδα https://services.businessportal.gr.
 
·         AΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ  
Στο ποσόν των 12.903.855 ευρώ αυξήθηκαν οι απλήρωτες επιταγές και συναλλαγματικές τον Αύγουστο σύμφωνα με στοιχεία της Τειρεσίας ΑΕ. Συγκεκριμένα, οι απλήρωτες επιταγές διαμορφώθηκαν στα 11.788.419 ευρώ (523 τεμάχια) καταγράφοντας αύξηση 1848,25% σε σχέση με τον Ιούλιο. Οι απλήρωτες συναλλαγματικές ανήλθαν στα 1.115.436 ευρώ (935 τεμάχια) σημειώνοντας αύξηση 17934,54% συγκριτικά με τον Ιούλιο. 
 
 • ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ  500.000 ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΑ ΜΕ ΕΞΤΡΑ ΦΟΡΟ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Στα τέλη Σεπτεμβρίου περίπου 500.000 αγρότες, επιχειρηματίες και υπόχρεοι στο φόρο πολυτελούς διαβίωσης θα λάβουν ειδοποιητήριο, το οποίο θα τους πληροφορεί ότι στο Τaxisnet έχουν αναρτηθεί νέα εκκαθαριστικά φόρου εισοδήματος για το 2014. Οι υπηρεσίες της ΓΓΔΕ αποφάσισαν να τρέξουν τις νέες εκκαθαρίσεις, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος στη συνέχεια και για την εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ στις αρχές Οκτωβρίου. Επιβαρύνσεις έρχονται και για τις μεγάλες επιχειρήσεις, ΑΕ και οι ΕΠΕ. Οι ψηφισμένες διατάξεις ορίζουν αύξηση της προκαταβολής φόρου από το 80% στο 100% για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες (εξαιρούνται οι ελεύθεροι επαγγελματίες για τους οποίους η αύξηση της προκαταβολής φόρου στο 75% από το 55% θα εφαρμοστεί το 2016), επίσης αναδρομικά για τα κέρδη του 2014.
 
 
 
 • ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΑΚΑΛΥΠΤΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ;
«Ωρολογιακή βόμβα» χαρακτηρίζονται ειδικοί της αγοράς τις ακάλυπτες επιταγές, το ύψος των οποίων λόγω των capital controls διαρκώς διευρύνεται. Σύμφωνα με εκτιμήσεις ξεπερνούν πλέον τα 3 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα η αγορά να τρέμει ένα ντόμινο αθέτησης των υποχρεώσεων που ενδέχεται να υποσκάψει κάθε προσπάθεια για ανάταξη της οικονομίας, οδηγώντας στο κλείσιμο ακόμη και υγιείς επιχειρήσεις. Mε πράξη νομοθετικού περιεχομένου, επιταγές, γραμμάτια και συναλλαγματικές με ημερομηνία πληρωμής - λήξης από τις 20 Iουλίου έως τις 31 Aυγούστου, που δεν εξοφλούνται, δεν αναγγέλλονται στον «Tειρεσία», εάν εξοφληθούν μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. H παράταση δόθηκε για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων που εξαιτίας των περιορισμών στη λειτουργία των τραπεζών δεν μπορούν να ανταποκριθούν εγκαίρως στις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Tέθηκε σε ισχύ από την πρώτη ημέρα της τραπεζικής αργίας και στη συνέχεια -ύστερα και από σχετική πρόταση της Eλληνικής Eνωσης Tραπεζών (EET) που κατέθεσε η κ. Λούκα Kατσέλη- το μέτρο παρατάθηκε εκ νέου έως τις 30 Σεπτεμβρίου.
 
 • ΟΟΣΑ : ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ  27,5% ΣΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ  
Μείωση κατά 27,5% παρουσίασε το διαθέσιμο κατά κεφαλήν εισόδημα στην Ελλάδα, με τις δαπάνες των νοικοκυριών αλλά και την αποταμίευση να παρουσιάζουν κατακόρυφη πτώση από το 2007 έως σήμερα. Τη δραματική συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος κατά την περίοδο της κρίσης στην Ελλάδα αποτυπώνει ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) σε ειδική έκθεση για την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών στις χώρες – μέλη του. Συγκεκριμένα, από το 2007 έως και το πρώτο τρίμηνο του 2015 το διαθέσιμο κατά κεφαλήν εισόδημα των Ελλήνων μειώθηκε κατά 1/4, με την κατά κεφαλήν κατανάλωση να υποχωρεί κατά 20% από το 2007 έως τις αρχές του 2015. Αντίστοιχα πτωτική ήταν και η πορεία των αποταμιεύσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ, το ποσοστό αποταμίευσης στις αρχές του 2007 ήταν 3,2%. Στο τέλος του 2013 το ποσοστό ήταν στο -11,1%, ενώ στο πρώτο τρίμηνο του 2015 είχε περιοριστεί η πτώση του στο -6,8%. Κατά μέσο όρο το κατά κεφαλήν ΑΕΠ αυξήθηκε στις χώρες του ΟΟΣΑ κατά 3,3% στο πρώτο τρίμηνο του 2015 έναντι του 2007, ενώ το κατά κεφαλήν διαθέσιμο εισόδημα παρουσίασε άνοδο κατά 8,1%. Ο Οργανισμός επισημαίνει ότι υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των χωρών του και ειδικά σε εκείνες όπου εφαρμόστηκαν προγράμματα προσαρμογής όπως η Ελλάδα.
 • ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 30/9/2015 ΤΟ «ΧΑΡΑΤΣΙ » ΤΩΝ  20 ΕΥΡΩ ΤΟΥ ΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ  
Οι επιχειρήσεις πρέπει να πληρώσουν και φέτος είκοσι ευρώ ανά εργαζόμενο για τον Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.) που αποτελεί πόρο του ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών του Ο.Α.Ε.Δ.. Η εμπρόθεσμη καταβολή πρέπει γίνει με την πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών μηνός Αυγούστου, μέχρι τις 30/9/2015. Οι εργοδότες δηλαδή, μαζί με τις ασφαλιστικές εισφορές του μηνός Αυγούστου πρέπει να καταβάλλουν και το ποσό των 20,00 ευρώ για κάθε εργαζόμενο που απασχολήθηκε τη μισθοδοτική περίοδο του Αυγούστου. Το Ι.Κ.Α. θα δημιουργήσει οίκοθεν -όπως και πέρυσι- μία συμπληρωματική δήλωση Α.Π.Δ. για τη μισθοδοτική περίοδο του 8/2015, η οποία θα είναι ορατή στην καρτέλα του εργοδότη στη διαδικτυακή πλατφόρμα του Ιδρύματος. 
 
 
 • ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ Ο ΦΠΑ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΑΠΟ 1η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Παρελθόν αποτελεί από την 1η Οκτωβρίου το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ που ισχύει σε νησιά του Αιγαίου. Πρόκειται για μια από τις πολλές ανατροπές που φέρνει στην καθημερινότητα των πολιτών το 3ο μνημόνιο. Με τις διατάξεις του ν. 4336/2015 προβλέπεται η κατάργηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ σε Λέσβο, Χίο, Σάμο, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και των νησιών του Αιγαίου Θάσο, Σαμοθράκη, Βόρειες Σποράδες και Σκύρο. Βάσει του νόμου οι συντελεστές αυτοί καταργούνται σταδιακά σε δύο φάσεις: η πρώτη ξεκινά την 1η Οκτωβρίου 2015 και αφορά σε ομάδα νησιών που θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση την οποία θα λάβει η νέα κυβέρνηση, ενώ η δεύτερη θα αφορά στα υπόλοιπα νησιά και τίθεται σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2017. Βάσει Μνημονίου οι νέοι συντελεστές διαμορφώνονται σε 6,5%, 13% και 23% από 5%, 9% και 16%. Πληροφορίες αναφέρουν πως η αρχή θα γίνει από τις Κυκλάδες και τις Σποράδες, ενώ δεν αποκλείεται στην πρώτη λίστα να ενταχθούν και ορισμένα κοσμοπολίτικα νησιά των Δωδεκανήσων.
 
 • Eurostat: ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ Β’ 3ΜΗΝΟ ΤΟΥ 2015
Αύξηση της απασχόλησης κατά 1,2% στο δεύτερο τρίμηνο του 2015 σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του έτους σημειώθηκε στην Ελλάδα σύμφωνα με εποχιακά διορθωμένα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα η Eurostat. Η Ελλάδα μαζί με την Πορτογαλία (+1,3%) ήταν οι χώρες που σημείωσαν τη μεγαλύτερη αύξηση της απασχόλησης κατ' αυτήν την περίοδο, ακολουθούμενες από την Ιρλανδία, την Ισπανία (+0,9% και στις δύο) και την Εσθονία (+0,8%). Μείωση της απασχόλησης σημειώθηκε στη Φινλανδία (-0,3%), το Ηνωμένο Βασίλειο (-0,2%), τη Βουλγαρία και τη Λιθουανία (-0,1% και στις δύο). Επιπλέον, η αύξηση της απασχόλησης στην Ελλάδα κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2015 έφτασε το 2,3% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014. Σε γενικές γραμμές, ο αριθμός των απασχολούμενων ατόμων αυξήθηκε κατά 0,3% στην ευρωζώνη και κατά 0,2% στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 28 κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2015 σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, η απασχόληση αυξήθηκε κατά 0,8% στην ευρωζώνη και κατά 0,9% στην EΕ κατά την ίδια περίοδο. Η Eurostat εκτιμά ότι, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2015, 228,8 εκατ. άνδρες και γυναίκες απασχολούνταν στην ΕΕ, εκ των οποίων 151 εκατομμύρια ήταν στην ευρωζώνη. 
 
 • ΕΕ: ΞΕΚΙΝΑ Η ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ 30 ΕΚΑΤ ΕΥΡΩ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι έλαβε από τον Έλληνα υπουργό Εσωτερικών, Αντώνη Μανιτάκη, όλα τα απαραίτητα έγγραφα σχετικά με τη σύσταση της ρυθμιστικής αρχής που θα διαχειριστεί τα χρήματα που θα προέλθουν από την ΕΕ για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού. Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς, η Επιτροπή εξετάζει τα έγγραφα αυτά με διαδικασία κατεπείγοντως, ούτως ώστε να αποδεσμευτούν άμεσα τα πρώτα 30 εκατομμυρία ευρώ, από τα 450 εκατ. που έχει λαμβάνειν η Ελλάδα για τη διαχείριση του μεταναστευτικού.
 
 • ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΟΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ
Αύξηση 20,1% σημείωσαν οι πωλήσεις των αυτοκινήτων στη χώρα τον Αύγουστο καθώς, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 7.039 αυτοκίνητα (καινούρια ή µεταχειρισµένα εξωτερικού) έναντι 5.862 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο µήνα το 2014, παρουσιάζοντας αύξηση 20,1% (στα επιβατηγά, η αύξηση ήταν 25,8%). Αύξηση 20,8% είχε παρουσιαστεί τoν Αύγουστο 2014 σε σχέση µε τον αντίστοιχο µήνα του 2013 (στα επιβατηγά, η αύξηση ήταν 23,1%).  

 • ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Forum «Belgrade Investment Days»
Το Επιμελητήριο της Χαλκιδκής ενημερώνει τα μέλη του ότι το Ελληνο – Σερβικό Επιμελητήριο Ελλάδας σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Βελιγραδίου θα οργανώσουν το πρώτο Οικονομικό Forum «Belgrade Investment Days» που θα πραγματοποιηθεί στις 21 και 22 Σεπτεμβρίου 2015, στο Grand Hall of the National Assembly in the Republic of Serbia, στο Βελιγράδι. Στο «Belgrade Investment Days» θα παρουσιαστούν τα παρακάτω έργα: (α) Δημόσια Έργα – Έργα τόσο στην πόλη του Βελιγραδίου, όσο και σε άλλες πόλεις και δήμους, κάποια από τα οποία έχουν ήδη χρηματοδοτηθεί εξ’ ολοκλήρου. Έχουν προσκληθεί επενδυτές προκειμένου να γίνουν παρουσιάσεις που αφορούν έργα υποδομών, και επεξεργασίας λυμάτων, καθώς και μία συζήτηση σε σχέση με την ανάπτυξη ακινήτων, μεταφορών, ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέσω της ESCO, τόσο Δημόσιου όσο και Ιδιωτικού Τομέα, (β) Ιδιωτικά Έργα – Μεμονωμένες Εταιρίες θα παρουσιάσουν έργα από διάφορους τομείς συμπεριλαμβανομένων των κατασκευών, της βιομηχανίας, της γεωργίας και των γεωργικών επιχειρήσεων , της πληροφορικής, της ενέργειας και του τουρισμού, (γ) Εταιρίες που θα ιδιωτικοποιηθούν – Υπάρχει μία διαρκής διαδικασία ιδιωτικοποίησης κάποιων κοινωνικών και δημοσίων εταιριών στη Δημοκρατία της Σερβίας (Περίπου διακόσιες είναι οι εταιρίες που απομένουν να ιδιωτικοποιηθούν). Η πόλη του Βελιγραδίου, το Εμπορικό Επιμελητήριο Βελιγραδίου και το Κεντρικό Forum Ευρωπαϊκής Ανάπτυξης (CEDEF) είναι οι διοργανωτές αυτού του καινοτόμου ετησίου προγράμματος επενδύσεων, οι οποίοι ενώνουν τη Δύση ως την Ανατολή, φέρνοντας τόσο τις επιχειρήσεις όσο και την οικονομική κοινότητα σε άμεση επαφή μεταξύ τους. Το «Belgrade Investment Days» στοχεύει σε επενδυτές, τράπεζες, επενδυτικά κεφάλαια, διαχειριστές υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, προμηθευτές τεχνολογίας, εταιρίες παροχής υπηρεσιών και σε μεμονωμένες εταιρίες που ασχολούνται με τους τομείς της παραγωγής, της πληροφορικής, της ενέργειας και του νερού. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφθείτε το: www.belgradeinvestmentdays.org,  τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 277798 από τις 11:00 έως τις 15:00, E-mail: info@greekserbian.com.

 • ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Το Επιμελητήριο της Χαλκιδικής ενημερώνει τα μέλη του για την ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΕΚΘΕΣΗ «ΚΡΗΤΗ: Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ» που θα πραγματοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη από 30 Οκτωβρίου έως 5 Νοεμβρίου 2015. Η έκθεση γίνεται σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια της Κρήτης. Η Έκθεση είναι μικτή, κοινού και επαγγελματιών. Οι επισκέπτες κοινού θα έχουν την ευκαιρία να αγοράσουν προϊόντα απευθείας από τους παραγώγους και τους μεταποιητές σε εξαιρετικές τιμές. Ενώ οι εμπορικοί επισκέπτες μπορούν να συνάψουν σχέσεις συνεργασίας και να εντάξουν τα φημισμένα κρητικά προϊόντα στην επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό. Για περισσότερες πληροφορίες Νίκος Βαρδάκης Υπεύθυνος Τμήματος Οργάνωσης Τηλ.: 2810-361429, 2810-213318 .
 
 

 • ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 3η ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ FOOD EXPO GREECE 2015
Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής συνεχίζοντας την προσπάθεια για την προβολή και προώθηση των τοπικών προϊόντων του Νομού μας, προτίθεται να συμμετάσχει στη 3η Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών FOOD EXPO GREECE 2015, που θα πραγματοποιηθεί από 19 έως 21 Μαρτίου 2016 στο Metropolitan Expo στην Αθήνα. Η συμμετοχή του Επιμελητηρίου και των επιχειρήσεων –μελών του, θα είναι σε κοινό περίπτερο, τριών όψεων.Το κόστος της ενοικίασης του περιπτέρου ανέρχεται στα 245€/τ.μ. (τιμή με ΦΠΑ) και αφορά την κατασκευή περιπτέρου, φωτισμό με προβολείς, κοινή αποθήκη, βιτρίνα προβολής προϊόντων, υπερυψωμένο πάτωμα, info desk, καθίσματα και τραπέζι συσκέψεων, ψηφιακή εκτύπωση με το λογότυπο κάθε εκθέτη. Ελάχιστη συμμετοχή ανά εκθέτη επτά (7) τετραγωνικά μέτρα. Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην FOOD EXPO GREECE 2015 με το Επιμελητήριο Χαλκιδικής μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο Επιμελητήριο συμπληρώνοντας σχετική αίτηση το αργότερο έως την Παρασκευή 04 Σεπτεμβρίου 2015. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής: 2371024200 – 24300 και στο e-mail: info@epichal.gr, υπεύθυνη κα Τζηρίτη Γεωργία. Επιπλέον πληροφορίες για την έκθεση καθώς και της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε αυτήν στο site του Επιμελητηρίου www.epichal.gr.

·         ΝΕΕΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ


Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής, ακολουθώντας τις τεχνολογικές εξελίξεις αναβαθμίζει τις ψηφιακές του υπηρεσίες με σύγχρονες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας που τις παρέχει δωρεάν σε όλα τα μέλη του, για την αύξηση της εξωστρέφειας και των πωλήσεων των τοπικών επιχειρήσεων.  Συνολικά προσφέρονται 4 νέες υπηρεσίες:  1. Ιστοσελίδα προβολής των Τουριστικών Επιχειρήσεων Χαλκιδικής σε Πανελλαδική Τουριστική Πύλη (www.filoxeno.com) που υποστηρίζεται από τα Ελληνικά Επιμελητήρια, αλλά και στην Τοπική Τουριστική Πύλη που ετοιμάζεται. Αφορά καταλύματα ή ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφέ, επιχειρήσεις διασκέδασης, τουριστικά γραφεία, επιχειρήσεις δραστηριοτήτων, τοπικών προϊόντων κ.ά.  Ειδικά στις Επιχειρήσεις Διαμονής προσφέρεται δωρεάν πλήρες και αυτοδιαχειριζόμενο σύγχρονο Σύστημα Ηλεκτρονικών Κρατήσεων (e-booking) που ενσωματώνεται και στην ιστοσελίδα της κάθε επιχείρησης, αλλά μπορεί να δέχεται και κατευθείαν κρατήσεις από την Τουριστική πύλη. 2. Ηλεκτρονικό Κατάστημα (e-shop) που ενσωματώνεται και στην ιστοσελίδα της κάθε επιχείρησης με ταυτόχρονη προβολή προϊόντων και στην Πανελλαδική Επιμελητηριακή Αγορά Προϊόντων: www.directmarket.gr . 3. Υπηρεσία Online Συμβούλου με ενημερωμένο περιεχόμενο που συνοδεύεται και από Υπηρεσία Online Συμβουλευτικής, όπου οι επιχειρήσεις μπορούν να θέτουν ερωτήματα και να λάβουν εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες για φορολογικά, χρηματοδοτικά, εργασιακά και άλλα επιχειρηματικά θέματα δωρεάν.  4. Ιστοσελίδα προβολής της επιχείρησης στον Πανελλήνιο Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Οδηγό που συμμετέχει και το Επιμελητηρίου Χαλκιδικής σε δύο γλώσσες Ελληνικά και Αγγλικά και σε έκδοση για mobile, tablet με ταυτόχρονη απεικόνιση των επιχειρήσεων βάση γεωγραφικής θέσης του χρήστη και πολλά ακόμη σύγχρονα χαρακτηριστικά. Όλες οι εφαρμογές είναι πλήρως αυτοδιαχειριζόμενες αποκλειστικά από τις επιχειρήσεις. Για να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας συμπληρώστε απλά την παρακάτω φόρμα:  http://www.epichal.gov.gr/el/press-gr/663-nees-yphresies-e-commerce-.html. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Επιμελητήριο Χαλκιδικής, τηλ.: 2371024200 – 24300, e-mail: info@epichal.gr .   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more