Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2015

Απάντηση Μοσκοβισί για την προσαρμογή των δημοσίων δαπανών των κρατών μελών, ώστε να διασφαλίζονται οι επενδύσεις

Την προσαρμογή των δημοσίων δαπανών, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζονται οι επενδύσεις, προτείνει στα κράτη-μέλη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως προκύπτει από απάντηση του Επιτρόπου Οικονομικών & Νομισματικών Υποθέσεων, Πιέρ Μοσκοβισί, σε σχετική ερώτηση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη.


Πιο συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Παπαδημούλης στην ερώτησή του, αφού μνημόνευε τις εαρινές προβλέψεις της Επιτροπής για τις ευρωπαϊκές οικονομίες, στις οποίες σημειώνεται ότι η ενεργός ζήτηση και ιδιαίτερα η ιδιωτική κατανάλωση θα αποτελέσουν τους βασικούς μοχλούς της ενδεχόμενης ανάκαμψης και ανάπτυξης, ρωτούσε την Κομισιόν «με ποιον τρόπο θα ενισχυθεί η ενεργός ζήτηση στις ευρωπαϊκές οικονομίες», καθώς επίσης εάν «έχει προτείνει συγκεκριμένα μέτρα που ενισχύουν το διαθέσιμο εισόδημα και τις επενδύσεις προς τα κράτη μέλη και το Συμβούλιο και εάν ναι, ποια είναι αυτά».

Στην απάντησή του ο Επίτροπος Μοσκοβισί τονίζει ότι «η Επιτροπή συνιστά στα κράτη μέλη να προσαρμόσουν τη διάρθρωση των δημοσίων δαπανών, κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζονται οι επενδύσεις που έχουν καθοριστική σημασία για την ανάπτυξη»,δίνοντας έμφαση στο επενδυτικό σχέδιο της ΕΕ (επενδυτικό πακέτο Γιούνκερ), για το οποίο προβλέπει ότι «μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, θα ξεκινήσει τη χρηματοδότηση έργων».

Στη συνέχεια της απάντησής του ο Ευρωπαίος Επίτροπος υπογραμμίζει τη σημασία που δίνει η Κομισιόν στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, τονίζοντας ότι «τα μέτρα για την ενίσχυση του ανταγωνισμού στις αγορές προϊόντων έχουν ως αποτέλεσμα φθηνότερα και καλύτερης ποιότητας προϊόντα για τους καταναλωτές και με τον τρόπο αυτό στηρίζουν το διαθέσιμο εισόδημα».

Καταλήγοντας ο Επίτροπος Μοσκοβισί σημειώνει ότι: «Οι εαρινές προβλέψεις της Επιτροπής αναφέρουν ορισμένους παράγοντες που ενισχύουν την επιτάχυνση της ανάπτυξης στην παρούσα συγκυρία. Σε αυτούς συγκαταλέγονται εξωτερικοί παράγοντες, όπως η μειωμένη τιμή του πετρελαίου και η υποτίμηση του ευρώ, αλλά και πιο χαλαρές μακροοικονομικές πολιτικές. Η ποσοτική χαλάρωση της ΕΚΤ, ο ουδέτερος σε γενικές γραμμές προσανατολισμός της δημοσιονομικής πολιτικής στην ΕΕ και το επενδυτικό σχέδιο της ΕΕ θα συμβάλουν στην ανάπτυξη κατά το τρέχον και το προσεχές έτος».


Ακολουθούν η πλήρης ερώτηση και απάντηση:


Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-008059/2015 προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL)
Θέμα:Εαρινές προβλέψεις της Επιτροπής για την ανάπτυξη.


Σύμφωνα με τις εαρινές προβλέψεις της Επιτροπής για τις ευρωπαϊκές οικονομίες, τόσο στις ευρωπαϊκές οικονομίες, όσο και στην ελληνική οικονομία, η ενεργός ζήτηση και ιδιαίτερα η ιδιωτική κατανάλωση θα αποτελέσει τον βασικό μοχλό και τον καθοριστικό παράγοντα οποιασδήποτε ενδεχόμενης ανάκαμψης και ανάπτυξης. Με δεδομένο ότι, τόσο η Επιτροπή, όσο και αρκετές κυβερνήσεις κρατών μελών, παραμένουν προσηλωμένες σε υφεσιακά μέτρα και σε «διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις», που πλήττουν το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών, ερωτάται η Επιτροπή:

-Με ποιον τρόπο θα ενισχυθεί η ενεργός ζήτηση στις ευρωπαϊκές οικονομίες, ώστε να «σηκώσει» το βάρος της ανάκαμψης και της ανάπτυξης, όπως εκτιμάται και στις εαρινές προβλέψεις της Επιτροπής;

-Έχει προτείνει συγκεκριμένα μέτρα που ενισχύουν το διαθέσιμο εισόδημα και τις επενδύσεις, προς τα κράτη μέλη και το Συμβούλιο, και, εάν ναι, ποια είναι αυτά;

-Γνωρίζει η Επιτροπή τον εκτιμώμενο αντίκτυπο στην ενεργό ζήτηση, των διαφόρων δημοσιονομικών μέτρων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη, συνήθως, μετά από δικές της συστάσεις;E-008059/2015
Απάντηση του κ. Moscovici εξ ονόματος της Επιτροπής
(3.9.2015)

Οι εαρινές προβλέψεις της Επιτροπής αναφέρουν ορισμένους παράγοντες που ενισχύουν την επιτάχυνση της ανάπτυξης στην παρούσα συγκυρία. Σε αυτούς συγκαταλέγονται εξωτερικοί παράγοντες, όπως η μειωμένη τιμή του πετρελαίου και η υποτίμηση του ευρώ, αλλά και πιο χαλαρές μακροοικονομικές πολιτικές. Η ποσοτική χαλάρωση της ΕΚΤ, ο ουδέτερος σε γενικές γραμμές προσανατολισμός της δημοσιονομικής πολιτικής στην ΕΕ και το επενδυτικό σχέδιο της ΕΕ θα συμβάλουν στην ανάπτυξη κατά το τρέχον και το προσεχές έτος.  Παρομοίως, η Επιτροπή συνιστά στα κράτη μέλη να προσαρμόσουν τη διάρθρωση των δημοσίων δαπανών, κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζονται οι επενδύσεις που έχουν καθοριστική σημασία για την ανάπτυξη. Επιπλέον, πρότεινε ένα φιλόδοξο επενδυτικό σχέδιο της ΕΕ. Οι διαπραγματεύσεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα ξεκινήσει η χρηματοδότηση έργων. Επιπλέον, στόχος των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, τις οποίες συνέστησε η Επιτροπή, είναι η ενίσχυση του αναπτυξιακού δυναμικού. Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, όπως τα μέτρα για την ενίσχυση του ανταγωνισμού στις αγορές προϊόντων, έχουν ως αποτέλεσμα φθηνότερα και καλύτερης ποιότητας προϊόντα για τους καταναλωτές και με τον τρόπο αυτό στηρίζουν το διαθέσιμο εισόδημα.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more