Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2015

Απάντηση της Επιτροπής σε ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου για τον κατώτατο μισθό και την αξιοπρεπή διαβίωση

Την απάντησή της στη γραπτή ερώτηση που είχε υποβάλει ο ευρωβουλευτής Κώστας Χρυσόγονος σχετικά με τον κατώτατο μισθό στην Ελλάδα και τις οικονομικές ανάγκες της ελληνικής οικογένειας που αγωνίζεται να επιβιώσει με αξιοπρέπεια έδωσε στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ακολουθούν τα κείμενα της ερώτησης και της απάντησης.


Ερώτηση

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του Οργανισμού Οικονομικής Ανάπτυξης και Συνεργασίας για τον κατώτατο μισθό, ένας γονιός μονογονεϊκής οικογένειας με δύο τέκνα που λαμβάνει τον κατώτατο μισθό στην Ελλάδα θα έπρεπε να εργάζεται 59 ώρες εβδομαδιαίως προκειμένου να μην βρίσκεται κάτω από το επίπεδο της φτώχειας[1], το οποίο ορίζεται στο 50% του μέσου όρου καθαρού εισοδήματος της κάθε χώρας.
Εντούτοις, όπως συνιστά η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας, η εργάσιμη εβδομάδα δεν θα έπρεπε να ξεπερνά τις 48 ώρες[2], ενώ τα κράτη θα έπρεπε να καταβάλλουν προσπάθεια για την επίτευξη του στόχου των 40 ωρών εργασίας εβδομαδιαίως[3].
Την ίδια στιγμή, η ελληνική κυβέρνηση έχει εξαγγείλει την επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ, προσκρούοντας όμως στη σθεναρή αντίσταση των θεσμών, οι οποίοι πιέζουν για τη διατήρηση του στα 586 ευρώ[4].

Ερωτάται η Επιτροπή:
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, καθώς και τον ολοένα αυξανόμενο αριθμό των Ελλήνων που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, για ποιον λόγο επιμένει στη διατήρηση του κατώτατου μισθού στα ήδη πολύ χαμηλά επίπεδα, στα πλαίσια της συμμετοχής της στους θεσμούς που επιβλέπουν το πρόγραμμα δημοσιονομικής σταθερότητας της Ελλάδας;

Απάντηση

Όπως αναφέρεται στην ετήσια επισκόπηση για την οικονομική ανάπτυξη του 2015, η Επιτροπή πιστεύει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν κατάλληλους μηχανισμούς καθορισμού των μισθών που να καθιστούν δυνατή την ανταπόκριση των μισθών στις εξελίξεις της παραγωγικότητας και την προώθηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας.
Όπως επισημαίνεται στην ετήσια επισκόπηση για την οικονομική ανάπτυξη του 2015, η Επιτροπή ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να θεσπίσουν αποτελεσματικούς και κατάλληλους μηχανισμούς κοινωνικής προστασίας. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να συμπληρώνουν το εισόδημα με μέτρα, όπως οι οικογενειακές παροχές, οι παροχές εντός της εργασίας ή άλλα μέτρα αναδιανομής προκειμένου να αυξηθεί το οικογενειακό εισόδημα, ιδίως για πολυμελείς οικογένειες ή για μονογονεϊκά νοικοκυριά.
Οι μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, καθώς και στον κατώτατο μισθό, που εφαρμόστηκαν στην Ελλάδα κατά τα προηγούμενα έτη επέτρεψαν στη χώρα να ανακτήσει, σε γενικές γραμμές, την ανταγωνιστική της θέση εντός της ευζώνης στο επίπεδο του 2000 από άποψη κόστους εργασίας, ύστερα από σημαντικές απώλειες που υπέστη κατά τη δεκαετία που προηγήθηκε της κρίσης.
Στις 19 Αυγούστου 2015 ένα νέο τριετές πρόγραμμα υποστήριξης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ) για την Ελλάδα  εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και συνυπογράφτηκε από τις ελληνικές αρχές και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξ ονόματος του ΕΜΣ. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει ένα Μνημόνιο Συμφωνίας στο οποίο  διατυπώνονται λεπτομερώς οι όροι που συνοδεύουν τη χρηματοδοτική συνδρομή προς την Ελλάδα. Η Επιτροπή έχει εκπονήσει και δημοσιεύσει «Αξιολόγηση των κοινωνικών επιπτώσεων» του εν λόγω Μνημονίου, τόσο ως τρόπο για την τροφοδότηση της διαδικασίας διαπραγματεύσεων από την πλευρά της Επιτροπής, όσο και για την καθοδήγηση της παρακολούθησης και του ελέγχου της υλοποίησής του. Η Επιτροπή θα παρακολουθεί προσεκτικά τις κοινωνικές επιπτώσεις τυχόν νέων μέτρων που πρέπει να εγκρίνει η Ελλάδα.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more