Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2015

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ


Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι ο Δήμος Σκύδρας και το Υπουργείο Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Σκύδρας στο οποίο θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις ΕΘΝΙΚΗΣ &  ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ.

Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Σκύδρας μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας
Α/Α
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ
1
ΟΙΚΟΝΟΜΙA - EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
1.1
Καινοτομία – Επιχειρηματικότητα – Διοίκηση Επιχειρήσεων
25
1.6
Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα – e-επιχειρείν
25
1.9
Σύγχρονες Τραπεζικές Συναλλαγές
25
1.12
Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων γυναικών
25
2
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
2.5
Προστασία και Δικαιώματα Καταναλωτή
25
2.11
Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων
15
3
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
3.2
Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ)
50
3.4
Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή
25
3.6
Δημιουργία Ιστοσελίδας
50
4
ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
4.1
Ελληνικό Αλφαβητικό σύστημα
25
4.5
Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2)
25
4.8
Ιταλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)
25
4.15
Βασικά Γαλλικά Α1
50
4.17
Βασικά Γερμανικά Α1
50
5
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ 
5.5
Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων
25
5.7
Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία
25
6
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ 
6.2
Εικαστικό Εργαστήρι
50
6.7
Εργαστήρι μουσικής
50
6.10
Τοπική Ιστορία
25
7
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ
7.1
Μετανάστες – Υποστήριξη στην καθημερινή ζωή
25

Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας
Α/Α
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ
1
Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: Αθλητικός τουρισμός
12
2
Υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας
15
3
Ασθένειες και τρόποι αντιμετώπισης στη γεωργία
25
4
Εξαρτήσεις και πρόληψη
15
5
Ανακύκλωση και κομποστοποίηση
25
6
Βασικά Τουρκικά Επιπέδου Α1
50
7
Αρχιτεκτονική κήπων
25

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η υποβολή φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους .

Για πληροφορίες – εγγραφές: Υπεύθυνη Εκπαίδευσης του Κ.Δ.Β.Μ. Όλγα Παπαδοπούλου
Τηλ.: 2381351900
email: kdvm232@gmail.com
Δηλώσεις συμμετοχής: καθημερινά στο γραφείο του ΚΔΒΜ που βρίσκεται στο ΚΕΠ του Δήμου Σκύδρας. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

                                                                                        ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more