Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2015

Ευρωβουλευτής, Στρατηγός Γεώργιος Επιτήδειος: "Αναγνωρίζει το Κόσσοβο ο Αβραμόπουλος"


Σε απάντηση ερώτησης που κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Ευρωβουλευτής του Λαϊκού Συνδέσμου - Χρυσή Αυγή, Στρατηγός Γεώργιος Επιτήδειος, σχετικά με τις δηλώσεις του Επίτροπου Αβραμόπουλου, που διόρισε η κυβέρνηση Σαμαρά, για τις προσωπικές του προσπάθειες για να αρθεί το καθεστώς βίζας των πολιτών του Κοσσόβου. 

Ο Κύριος Αβραμόπουλος κόντρα στην εξωτερική πολιτική της χώρας του, των φυσικών της συμμάχων και παραβλέποντας το γεγονός ότι αριθμός Ευρωπαϊκών κρατών δεν έχουν αναγνωρίσει το νατοϊκό μόρφωμα των Βαλκανίων, όχι μόνο αναγνωρίζει ένα παράνομο μόρφωμα αλλά επιχειρεί να εξυπηρετήσει τις τρομοκρατικές και εγκληματικές τους δραστηριότητες διευκολύνοντας τις μετακινήσεις τους στην ΕΕ.

Απάντηση του κ. Αβραμόπουλου εξ ονόματος της Επιτροπής

Η Επιτροπή διεξάγει διάλογο για την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων με το Κοσσυφοπέδιο από το 2012· στο πλαίσιο αυτό, τέθηκαν ορισμένα προαπαιτούμενα που πρέπει να εκπληρωθούν από το Κοσσυφοπέδιο ώστε η Επιτροπή να είναι σε θέση να προτείνει καθεστώς ταξιδίων απαλλαγμένων από την υποχρέωση θεώρησης για τους πολίτες του Κοσσυφοπεδίου.

Στα μέσα Ιουλίου 2015, πραγματοποιήθηκε αποστολή εμπειρογνωμόνων στο Κοσσυφοπέδιο με σκοπό την αξιολόγηση της προόδου όσον αφορά την εκπλήρωση των προαπαιτούμενων του χάρτη πορείας για την ελευθέρωση των θεωρήσεων, περιλαμβανομένης της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος, της διαφθοράς και της τρομοκρατίας. Τα πορίσματα της αποστολής αυτής θα ληφθούν υπόψη από την Επιτροπή στην τρίτη συνολική αξιολόγηση της προόδου του Κοσσυφοπεδίου στο πλαίσιο του διαλόγου για την ελευθέρωση των θεωρήσεων.

Η Επιτροπή θα προτείνει την άρση της υποχρέωσης θεώρησης για πολίτες του Κοσσυφοπεδίου, αν και όταν η κυβέρνηση του Κοσσυφοπεδίου έχει εκπληρώσει όλα τα προαπαιτούμενα του χάρτη πορείας για την ελευθέρωση των θεωρήσεων. Η Επιτροπή έχει επίσης προβεί σε εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων, σε επίπεδο μετανάστευσης και ασφάλειας, της ελευθέρωσης του καθεστώτος των θεωρήσεων για το Κοσσυφοπέδιο και θα το πράξει και πάλι στην προσεχή έκθεση αξιολόγησης. Η αξιολόγηση, η οποία βασίζεται σε εκθέσεις εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών, καθώς και η εκτίμηση των επιπτώσεων, σε επίπεδο μετανάστευσης και ασφάλειας, θα θα τεθούν στη διάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως και στο παρελθόν.

Η απόφαση για τη χορήγηση του καθεστώτος απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης στο Κοσσυφοπέδιο εναπόκειται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο που αποφασίζουν μετά από πρόταση της Επιτροπής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more