Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2015

Eρώτηση του Κώστα Χρυσόγονου για τον έλεγχο διαχείρισης των ευρωπαϊκών ταμείων

Γραπτή ερώτηση υπέβαλε ο ευρωβουλευτής Κώστας Χρυσόγονος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το μείζον θέμα του ελέγχου της διαχείρισης των ευρωπαϊκών ταμείων. Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης.


Ερώτηση

Τον περασμένο Μάρτιο το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο υπενθύμισε σε έκθεσή του[1] ότι η Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 287 παρ. 1) του απονέμει αρμοδιότητα να ελέγχει όλα τα έσοδα και όλες τις δαπάνες της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων αυτών του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, ύψους 315 δις ευρώ.
Στις 15 Σεπτεμβρίου το Ελεγκτικό Συνέδριο εντόπισε σοβαρά σφάλματα στη διάθεση κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ταμείου Συνοχής και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, συνολικού ύψους 349 δις ευρώ, κατά την περίοδο 2007-2013.[2]
Ο έλεγχος της διαχείρισης του ευρωπαϊκού δημόσιου χρήματος, ιδίως σε περίοδο όπου οι ευρωπαϊκοί λαοί αναγκάζονται να δεχθούν βαρύτατα μέτρα λιτότητας, αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση, αλλά και δικαίωμα, όλων των ευρωπαϊκών οργάνων.
Ερωτάται η Επιτροπή:
1) Πώς αξιοποιούνται τα ευρήματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη διάθεση των χρημάτων των Ευρωπαίων πολιτών την περίοδο 2007-2013;
2) Ποιοι μηχανισμοί θα εξασφαλίσουν τη χρηστή διαχείριση και του τελευταίου ευρώ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (σχέδιο Γιουνκέρ) την περίοδο 2015-2018;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more