Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2015

Απάντησης Επιτρόπου Απασχόλησης Thyssen σε Δ. Παπαδημούλη για την αδήλωτη εργασία σε Ελλάδα και ΕΕ


Τη δημιουργία ειδικής πλατφόρμας για την «ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, την ανάπτυξη εμπειρογνωμοσύνης και την ανάλυση και στήριξη διασυνοριακών μέτρων» προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο την πρόληψη και αποτροπή της αδήλωτης εργασίας. Αυτό προκύπτει από απάντηση της Επιτρόπου Απασχόλησης, Marianne Thyssen, σε σχετική ερώτηση τουΑντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη.


Πιο συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Παπαδημούλης στην ερώτησή του έθετε το θέμα της έκρηξης της αδήλωτης εργασίας στην Ελλάδα, η οποία «αυξήθηκε θεαματικά κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, με το 2014 να κλείνει με 27.635 ελέγχους σε επιχειρήσεις, από τους οποίους προκύπτει ότι το 13,85% απασχολεί αδήλωτους εργαζομένους» και σημείωνε ότι «το πραγματικό πρόβλημα της αδήλωτης εργασίας γίνεται ακόμα εντονότερο, εάν αναλογιστούμε τους περιορισμένους και δειγματοληπτικούς ελέγχους που διενεργεί το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, το οποίο εδώ και χρόνια είναι υποστελεχωμένο».

Στην απάντησή της η Κομισιόν ενημερώνει τον Έλληνα ευρωβουλευτή ότι «έχει υποβάλει πρόταση  για τη δημιουργία πλατφόρμας για την πρόληψη και αποτροπή της αδήλωτης εργασίας», η οποία «θα φέρει σε επαφή τις αρχές επιβολής του νόμου απ’ όλα τα κράτη μέλη, με σκοπό την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, την ανάπτυξη εμπειρογνωμοσύνης και την ανάλυση και στήριξη διασυνοριακών μέτρων, ενώ παράλληλα θα αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με το πρόβλημα μέσω κοινών δραστηριοτήτων, όπως οι πανευρωπαϊκές εκστρατείες και της υιοθέτησης περιφερειακών και πανευρωπαϊκών στρατηγικών». Σημειώνει, επίσης, ότι «τον Οκτώβριο του 2014 το Συμβούλιο κατέληξε σε μια γενική προσέγγιση στην πρόταση. Το Κοινοβούλιο ενέκρινε την έκθεσή του στις 22 Μαΐου 2015. Εναπόκειται πλέον στους συννομοθέτες να βρουν κοινό έδαφος που θα επιτρέψει στην πλατφόρμα να συμβάλει στην αντιμετώπιση του προβλήματος με αποτελεσματικό τρόπο σε όλα τα κράτη μέλη».


Ακολουθεί η πλήρης ερώτηση και απάντηση:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-006555/2015 προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL)
Θέμα: Έκρηξη της αδήλωτης εργασίας στην Ελλάδα.


Η αδήλωτη εργασία στην Ελλάδα αυξήθηκε θεαματικά κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, με το 2014 να κλείνει με 27.635 ελέγχους σε επιχειρήσεις, από τους οποίους προκύπτει ότι το 13,85% απασχολεί αδήλωτους εργαζομένους. Το πραγματικό πρόβλημα της αδήλωτης εργασίας γίνεται ακόμα εντονότερο, εάν αναλογιστούμε τους περιορισμένους και δειγματοληπτικούς ελέγχους που διενεργεί το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, το οποίο εδώ και χρόνια είναι υποστελεχωμένο. Με δεδομένο ότι το πρόβλημα της αδήλωτης εργασίας δημιουργεί μόνιμη πληγή στο ασφαλιστικό σύστημα της Ελλάδας, καθώς επίσης ότι η νέα ελληνική κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να ενισχύσει, να εκσυγχρονίσει και να αναβαθμίσει τον ρόλο και τη λειτουργία των ελέγχων στην αγορά εργασίας, ερωτάται η Επιτροπή:

– Γνωρίζει το μέγεθος του προβλήματος της αδήλωτης εργασίας στην Ελλάδα και σε τι ποσό υπολογίζει τα διαφυγόντα έσοδα για το ασφαλιστικό σύστημα;
– Ποια είναι η κατάσταση με την αδήλωτη εργασία στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση και ποια τα ποσοστά της ανά κράτος μέλος;
– Ποιες είναι οι «βέλτιστες πρακτικές» αντιμετώπισης της αδήλωτης εργασίας στην ΕΕ και με ποιους τρόπους σκοπεύει να βοηθήσει την ελληνική κυβέρνηση στις μεταρρυθμιστικές της προσπάθειες;E-006555/2015
Απάντηση της κ. 
Thyssen εξ ονόματος της Επιτροπής
24.8.2015)


Η Επιτροπή έχει υποβάλει πρόταση για τη δημιουργία πλατφόρμας για την πρόληψη και αποτροπή της αδήλωτης εργασίας. Η προτεινόμενη πλατφόρμα θα φέρει σε επαφή τις αρχές επιβολής του νόμου απ’ όλα τα κράτη μέλη, με σκοπό την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, την ανάπτυξη εμπειρογνωμοσύνης και την ανάλυση και στήριξη διασυνοριακών μέτρων, ενώ παράλληλα θα αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με το πρόβλημα μέσω κοινών δραστηριοτήτων, όπως οι πανευρωπαϊκές εκστρατείες και της υιοθέτησης περιφερειακών και πανευρωπαϊκών στρατηγικών.

Η εκτίμηση επιπτώσεων, που συνοδεύει την πρόταση της Επιτροπής, παρουσιάζει μια επισκόπηση της κατάστασης της αδήλωτης εργασίας στα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Παρέχει, επίσης, παραδείγματα των προσπαθειών των κρατών μελών για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας. Τον Οκτώβριο του 2014 το Συμβούλιο κατέληξε σε μια γενική προσέγγιση στην πρόταση. Το Κοινοβούλιο ενέκρινε την έκθεσή του στις 22 Μαΐου 2015. Εναπόκειται πλέον στους συννομοθέτες να βρουν κοινό έδαφος, που θα επιτρέψει στην πλατφόρμα να συμβάλει στην αντιμετώπιση του προβλήματος με αποτελεσματικό τρόπο σε όλα τα κράτη μέλη. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more