Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2016

Νέες θέσεις εργασίας! Προλάβετε!


oaed


Νέο πρόγραμμα για τους ανέργους θα είναι σε εφαρμογή από τον ΟΑΕΔ τις επόμενες ημέρες! Η επιλογή των ανέργων θα γίνει με κριτήριο την ηλικία (προβάδισμα θα έχουν όσοι είναι άνω των 45 ετών), το διάστημα ανεργίας, αλλά και τη μοριοδότηση που θα εξασφαλίζουν ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση. Στο πεδία της μοριοδότησης, σε σχέση με τα προηγούμενα προγράμματα, έχουν προστεθεί τα ΑμεΑ και όσοι επιλεγούν να συμμετάσχουν στο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα. Επίσης, ξεκαθαρίζεται προς τους επιβλέποντες φορείς ότι δεν επιτρέπεται να αξιοποιούνται οι ωφελούμενοι στην αποκομιδή απορριμμάτων με απορριμματοφόρα οχήματα.
Ωφελούμενοι της Δράσης είναι Έλληνες πολίτες, πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε., Βορειοηπειρώτες, ομογενείς και ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (Ν.δ. 3832/1958), οι οποίοι ανήκουν σε τουλάχιστον μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

1.    Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

2.    Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.

3.    Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

4.    Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστημιακού και τεχνο-λογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα.

5.    Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών.


6.    Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.

7.    Εγγεγραμμένοι άνεργοι δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more